Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1988

van Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) d.d. 17 november 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Regeerakkoord - Arbeidsmigratie - Akkoord op de regelgeving

asielzoeker
regeringsprogramma
migratie
illegale migratie
migratiebeleid
verblijfsrecht
migrerende werknemer
politiek asiel
buitenlandse staatsburger

Chronologie

17/11/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008)
5/1/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-499
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2483

Vraag nr. 4-1988 d.d. 17 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin november 2008 overschreed uw regering nog maar eens een belangrijke deadline. U had immers aangekondigd dat er samen met de beleidsverklaring een oplossing uit de bus zou komen voor de mensen zonder papieren die nu al tergend lang in de onzekerheid leven. Die oplossing zou politiek gekoppeld zijn aan een regeling voor arbeidsmigratie.

U bent als minister van Werk verantwoordelijk voor het toelaten van mensen tot de arbeidsmarkt en heeft dus een sleutel in handen voor de oplossing van dit probleem. Een oplossing die nodig is voor de mensen zonder papieren die al jaren in ons land verblijven Ún voor de Belgische economie, die de nieuwe arbeidskrachten goed kan gebruiken aangezien de intern-Belgische arbeidsmobiliteit beperkt blijft.

In het regeerakkoord werd aangekondigd dat een nieuwe regelgeving voor arbeidsmigratie zou worden uitgewerkt. Mijn vraag is dan ook hoever het staat met deze regelgeving. Waarom is deze nog steeds niet klaar ?

Klopt het dat u tijdens de onderhandelingen over asiel en migratie teruggekomen bent op een eerder akkoord, en dat daardoor een globaal akkoord onbereikbaar bleef ? En kunt u tenslotte uitleggen hoe het uitblijven van een akkoord ook maar enig positief gevolg kan hebben voor de Belgische economie Ún de mensen zonder papieren ?

Graag had ik van u ook geweten tegen wanneer u ons een akkoord over arbeidsmigratie zal kunnen presenteren.