Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3705

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 2 juli 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Politieagenten - Basisuitrusting - Uitbreiding

politie
gemeentepolitie
beschermingsmiddel
arbeidsveiligheid

Chronologie

2/7/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-983
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5966

Vraag nr. 4-3705 d.d. 2 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De agenten van de politie, in de volksmond nog steeds gekend als de hulpagenten, vragen dringend een uitbreiding van hun basisuitrusting. Ze halen daarbij aan dat hun takenpakket de afgelopen jaren sterk is uitgebreid en dat ze steeds vaker worden geconfronteerd met geweld tegenover hun persoon in functie. Ze voelen zich niet meer veilig met hun huidige uitrusting, namelijk pepperspray en een set handboeien.

Ik heb vernomen dat de Vaste Commissie van de lokale politie (VCLP) de Bewapeningscommissie heeft gecontacteerd om een geschikt verweringsmiddel te zoeken. Daarbij wordt mogelijks gedacht aan een wapenstok of een stroomstootwapen. De " taser " wordt nu reeds gebruikt door onze interventie- en arrestatie-eenheden. Het gebruik van dit wapen zou de arrestatie soepeler laten verlopen en kan worden gebruikt in moeilijke omstandigheden. Tot nu toe moesten de bevoegde politiediensten echter op voorhand bij vermoedelijk gebruik een toestemming daarvoor vragen aan de procureur des Konings.

Als wetgever zien we inderdaad dat het aantal gewelddelicten tegenover onze politiediensten toeneemt. Het is onze taak om ook de agenten van de politie degelijk uit te rusten zodat ze voldoende zijn opgewassen tegenover de risico's waarmee ze worden geconfronteerd. Anderzijds moeten we natuurlijk ook opletten dat een " overbewapening " geen tegengestelde effecten creŽert en mogelijke negatieve reacties juist in de hand werkt. In eerste instantie blijft het natuurlijk de beste manier om via de gepaste diplomatieke weg problemen op te lossen.

1. Kent de geachte minister de vraag van de agenten van de politie omtrent de uitbreiding van hun basisuitrusting?

2. Is hij van oordeel dat er inderdaad een probleem bestaat omtrent de uitrusting van deze mensen, rekening houdende met hun takenpakket en de risico's waarmee ze worden geconfronteerd?

3. Wat is zijn standpunt over het mogelijke gebruik van de wapenstok of een stroomstootwapen? Ziet hij eventueel andere alternatieven?

4. Heeft hij weet van een mogelijk advies van de bewapeningscommissie omtrent deze problematiek?