Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2111

van Hugo Coveliers (Vlaams Belang) d.d. 9 december 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Voorlopige hechtenis - Toepassing - Evaluatie

voorlopige hechtenis
rechten van de verdediging
strafprocedure
officiŽle statistiek
vergelijkende studie

Chronologie

9/12/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-584
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2581

Vraag nr. 4-2111 d.d. 9 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dat in het regeerakkoord 2007-2011 staat aangegeven dat de wet van 20 april 1874 betreffende de voorlopige hechtenis zal worden geŽvalueerd kan op veel bijval rekenen van de Orde van de Vlaamse Balies. Begin dit jaar wees de Orde er nog op dat de strenge voorwaarden die aan de beslissing van voorlopige hechtenis liggen, niet altijd worden gerespecteerd. Naar hun zeggen bestaat een derde van de Belgische gevangenispopulatie uit verdachten die in voorlopige hechtenis worden gehouden.

Ondanks de verschillende hervormingen die deze wet betreffende de voorlopige hechtenis heeft ondergaan, moet worden vastgesteld dat het aantal toepassingen van deze beschikking geen dalende trend vertoont. De bedoeling van de regering-Verhofstadt II om met het wetsontwerp uit 2005 aangaande de wijzigingen van de wet van 1990 de voorlopige hechtenis opnieuw een uitzonderingskarakter te geven leek nobel, maar blijkt niet echt vruchten af te werpen. Een recent wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat BelgiŽ in vergelijking met andere Europese landen het hoogste aantal personen in voorlopige hechtenis vasthoudt in verhouding tot de totale gevangenispopulatie.

De problematiek wordt trouwens nog eens uitvoerig uit de doeken gedaan in het eveneens zopas gepubliceerde "Zwartboek Justitie/Leven in voorlopige vrijheid" van Renť De Witte.

Vandaar mijn vragen :

1. Bestaan er cijfers die kunnen achterhalen welke onderzoeksgerechten kwistig omspringen met het opleggen van de voorlopige hechtenis ?

2. Zijn er statistieken voorhanden waaruit blijkt aan hoeveel personen die in voorlopige hechtenis hebben gezeten, een extra straf wordt opgelegd ?

3. Hoever staat het met de evaluatie van de wet, zoals aangekondigd in het regeerakkoord en hoever staat het met de mogelijke alternatieven (onder andere het elektronisch toezicht) ?