Filip Anthuenis - Open Vld
 
Geboren te Lokeren op 28 november 1965

Gegradueerde in de informatica (Industriële Hogeschool, Gent)

Informaticus

1995-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
April - juni 1995 : lid van het OCMW (Lokeren)
Sinds 2001 : gemeenteraadslid (Lokeren)
Sinds 2001 : burgemeester (Lokeren)
Sinds 2001 : politieraadslid (zone Lokeren)
2007-2009 : gecoöpteerd senator
2009-2013 : lid van het Vlaams Parlement

Officier in de Leopoldsorde (26 mei 2014)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
9/10/2007-30/6/2009 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-30/6/2009 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-30/6/2009 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat