Hugo Vandenberghe - CD&V
 
Ereondervoorzitter van de Senaat
 
Eresenator
 
  website: www.hugovandenberghe.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Kortrijk op 28 maart 1942

Doctor in de rechten (KULeuven)
Licentiaat in het notariaat (KULeuven)
Geaggregeerde voor het universitair hoger onderwijs (KULeuven)

Advocaat
Emeritus buitengewoon hoogleraar (KULeuven)

1972-1973 : kabinetsadviseur (staatssecretaris voor Middenstand en Landbouw)
1973-1974 : kabinetsadviseur (vice-eerste minister en minister van Begroting, belast met de coördinatie van de Institutionele Hervormingen)
1974-1977 : kabinetsadviseur (eerste minister)
1977-1981 : lid van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (ministerie van Binnenlandse Zaken)
1984-1990 : lid van de Europese Commissie voor de rechten van de mens (Raad van Europa)
1991-1999 : gecoöpteerd senator
1992-1995 : plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1995-2003 : voorzitter van de CD&V-fractie (Senaat) (vóór 1 oktober 2001 genoemd : CVP-fractie)
1995-2012 : gemeenteraadslid (Rotselaar)
1995-2003 : ondervoorzitter van de Belgische groep van de Interparlementaire Unie
1999-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1999-2002 : voorzitter van de raad van bestuur van het Centrum voor vorming van zelfstandigen en KMO (CMO-Vormingscentrum Leuven)
2000-2007 : beheerder van Interleuven
2002-2008 : lid van de raad van beheer en het dagelijks bestuur van Syntra-Antwerpen - Vlaams-Brabant
2003-2010 : ondervoorzitter van de Senaat
2007-2012 : schepen (Rotselaar)
Februari 2008 - november 2009: plaatsvervangend lid en sinds 12 november 2009 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
Sinds 2008 : ere-voorzitter van Syntra Vlaams Brabant


Grootofficier in de Leopoldsorde (5 juni 2007)
Commandeur in de orde van Leopold II (20 juli 1990)

Heeft in de Senaat 32 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999