Hugo Vandenberghe - CD&V
 
Ereondervoorzitter van de Senaat
 
Eresenator
 
Geboren te Kortrijk op 28 maart 1942

Doctor in de rechten (KULeuven)
Licentiaat in het notariaat (KULeuven)
Geaggregeerde voor het universitair hoger onderwijs (KULeuven)

Advocaat
Emeritus buitengewoon hoogleraar (KULeuven)

1972-1973 : kabinetsadviseur (staatssecretaris voor Middenstand en Landbouw)
1973-1974 : kabinetsadviseur (vice-eerste minister en minister van Begroting, belast met de coördinatie van de Institutionele Hervormingen)
1974-1977 : kabinetsadviseur (eerste minister)
1977-1981 : lid van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (ministerie van Binnenlandse Zaken)
1984-1990 : lid van de Europese Commissie voor de rechten van de mens (Raad van Europa)
1991-1999 : gecoöpteerd senator
1992-1995 : plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1995-2003 : voorzitter van de CD&V-fractie (Senaat) (vóór 1 oktober 2001 genoemd : CVP-fractie)
1995-2012 : gemeenteraadslid (Rotselaar)
1995-2003 : ondervoorzitter van de Belgische groep van de Interparlementaire Unie
1999-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1999-2002 : voorzitter van de raad van bestuur van het Centrum voor vorming van zelfstandigen en KMO (CMO-Vormingscentrum Leuven)
2000-2007 : beheerder van Interleuven
2002-2008 : lid van de raad van beheer en het dagelijks bestuur van Syntra-Antwerpen - Vlaams-Brabant
2003-2010 : ondervoorzitter van de Senaat
2007-2012 : schepen (Rotselaar)
Februari 2008 - november 2009: plaatsvervangend lid en sinds 12 november 2009 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
Sinds 2008 : ere-voorzitter van Syntra Vlaams Brabant


Grootofficier in de Leopoldsorde (5 juni 2007)
Commandeur in de orde van Leopold II (20 juli 1990)

Heeft in de Senaat 32 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Verzoekschriften
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
2/7/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
15/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
7/6/1994-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoŲrdineerd op 30 november 1935
16/6/1994-12/4/1995 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste Comitťs van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
27/6/1995-5/5/1999 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Justitie
12/7/1995-20/3/1997 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste Comitťs van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
18/12/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Senaat
8/10/1996-17/12/1998 Voorzitter Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ
8/10/1996-17/12/1998 Lid Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ
14/1/1997-9/5/1997 Voorzitter Werkgroep "Faillissement"
14/1/1997-9/5/1997 Lid Werkgroep "Faillissement"
14/7/1999-10/4/2003 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-10/4/2003 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
10/11/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
18/11/1999-10/4/2003 Lid opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
18/11/1999-10/4/2003 Lid commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comitť I)
19/1/2000-10/4/2003 Voorzitter opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
20/1/2000-10/4/2003 Lid commissie voor politieke vernieuwing
17/5/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "vzw's" (Justitie)
13/7/2000-10/4/2003 Derde ondervoorzitter Werkgroep "Ruimtevaart"
13/7/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" : afvaardiging Senaat
22/2/2001-10/4/2003 Lid bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
17/7/2003-2/5/2007 Voorzitter commissie voor de Justitie
17/7/2003-2/5/2007 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Justitie
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-11/8/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
1/8/2003-2/5/2007 Lid Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
5/2/2004-9/6/2006 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
19/2/2004-9/6/2006 Ondervoorzitter Werkgroep "Ruimtevaart" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
7/12/2006-2/5/2007 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comitť I)
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Justitie
9/10/2007-7/5/2010 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
18/10/2007-7/5/2010 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
3/11/2008-7/5/2010 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
20/11/2008-2/7/2009 Lid Werkgroep "Dotaties aan leden van de koninklijke familie"
11/12/2008-7/5/2010 Lid Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiŽle en bankcrisis : afvaardiging Senaat
16/1/2009-7/5/2010 Tweede ondervoorzitter Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiŽle en bankcrisis
22/1/2009-8/10/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
28/10/2009-7/5/2010 Lid Parlementair Comitť belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
13/1/2010-7/5/2010 Lid Werkgroep "Ruimtevaart"