Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3058

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 27 februari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Rijgedrag in BelgiŽ - AXA-studie - Verschillen tussen de gewesten - Maatregelen

verkeersregels
wegverkeer
overtreding van het verkeersreglement
verkeersveiligheid
officiŽle statistiek
geografische spreiding
gedragswetenschap

Chronologie

27/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009)
22/4/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3059
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-740

Vraag nr. 4-3058 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent verscheen de uitgebreide studie die in opdracht van verzekeraar AXA werd uitgevoerd en peilde naar het verkeersgedrag van de Belgen. Een opvallende vaststelling was dat er tussen het noorden en het zuiden van het land grote verschillen naar voor komen met betrekking tot de vaststelling en bekeuring van verkeersovertredingen.

Zeker 25 procent van de ondervraagde Vlamingen stelde reeds te zijn bekeurd omdat ze de verkeersregels overtraden. Daarentegen verklaarde maar 15 procent van de Waalse automobilisten dat ze reeds door de bevoegde diensten werden beboet na een overtreding.

Deze bevraging legt een problematiek bloot die al langer is gekend. De vaststelling van verkeersovertredingen en de sanctionering van de overtreder loopt in WalloniŽ en Brussel niet zoals het hoort. Vlaanderen onderneemt daarentegen wel bijzondere inspanningen om verkeersovertredingen zoveel als mogelijk vast te stellen en te sanctioneren. Deze situatie leidt tot een tweedeling die niet correct is en een discriminatie teweeg brengt tussen de diverse landsdelen.

Is de geachte minister op de hoogte van de tweedeling die bestaat tussen het noordelijke landsgedeelte enerzijds en het zuidelijke landsgedeelte en het Hoofdstedelijk Gewest Brussel anderzijds inzake het sanctioneren van verkeersovertredingen ?

Heeft hij zicht op het totaal aantal verkeersovertredingen die in het jaar 2008 werden vastgesteld in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel ?

Heeft hij zicht op het totaal aantal verkeersboetes die in het jaar 2008 werden geÔnd in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel ?

Voor welk bedragen werden er in 2008 verkeersboetes geÔnd in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel ?

Welke inspanningen werden in 2008 ondernomen om de pakkans van verkeersovertreders te verhogen ?

Welke inspanningen werden in 2008 ondernomen om de achterstand van WalloniŽ en Brussel inzake vaststelling van verkeersovertredingen in te halen ?

Antwoord ontvangen op 22 april 2009 :

Deze vragen behoren tot de bevoedheid van de Staatssecretaris van Mobiliteit.