Vraag om uitleg nr. 4-607

4-607 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2008
  het discrete overleg omtrent de numerus clausus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-627