Mondelinge vraag nr. 4-839

4-839 Tony Van Parys (CD&V) 25/6/2009
  de door de federale overheid gesubsidieerde ambten van operationele politiemensen bij de zonale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1006