Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2099

van Filip Anthuenis (Open Vld) d.d. 3 december 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Vreemdelingen - Economische regularisatie - Praktische uitwerking - Controle van de regularisatievoorwaarden

asielzoeker
buitenlandse staatsburger
politiek asiel
werkvergunning
verblijfsrecht
gemeente
valsheid in geschrifte

Chronologie

3/12/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-561
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2490

Vraag nr. 4-2099 d.d. 3 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In november 2008 stelde de collega van de geachte minister, de minister van Maatschappelijke Integratie, in de Senaatscommissie dat haar voorstel omtrent economische regularisatie volledig klaar is. Dit is de uitwerking van het regeerakkoord waarbij vreemdelingen die een vaststaand werkaanbod hebben en kunnen bewijzen dat ze ten minste sedert 31 maart 2007 duurzaam in ons land verblijven, een arbeidskaart en daaraan verbonden een verblijfsvergunning kunnen krijgen.

Bij de regularisatiecampagne van 2000 moesten de illegale vreemdelingen hun aanvraag bij de gemeenten indienen. Velen zullen zich nog wel de lange wachtrijen kunnen herinneren. Heel wat gemeenten houden hun hart vast voor een herhaling aangezien dit hun hele werking kan verstoren.

Tijdens die fameuze collectieve regularisatiecampagne, die trouwens nog steeds lopende is, zijn heel wat valse stukken en verklaringen van tussenpersonen zoals verhuurders, dokters, vzw's en andere belangengroepen voorgelegd om de aanwezigheid in ons land te bewijzen.

Ik heb hierover enkele vragen :

1. Welke rol zullen de gemeenten spelen in het voorstel van de geachte minister ?

2. Is er al overleg geweest met de steden en gemeenten ?

3. Op basis van welke documenten zullen volgens u de aanvragers hun aanwezigheid in ons land moeten bewijzen ? Wie gaat dit controleren ?

4. Heeft zij enig idee over hoeveel aanvragen dit zou gaan ? Vreest zij geen massale toevloed van vreemdelingen uit andere landen indien zou blijken dat de aanwezigheidsvoorwaarde niet streng genoeg gecontroleerd zou worden ?