Marc Elsen - cdH
 
Geboren te Petit-Rechain op 4 januari 1960

Licentiaat in de psychologie (ULg)

Directeur van een PMS-centrum

1989-2020 : gemeenteraadslid (Verviers)
1995-2006 : schepen (Verviers)
2002-2013 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2007-2009 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2009-2013 : lid van het Waals Parlement
2009-2013 : voorzitter van de cdH-fractie (Parlement van de Franse Gemeenschap)
2012-2015 : burgemeester (Verviers)

Ridder in de Leopoldsorde (26 mei 2014)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
9/10/2007-24/9/2009 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-24/9/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-24/9/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-24/9/2009 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
9/10/2007-24/9/2009 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
9/10/2007-23/4/2008 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
18/10/2007-24/9/2009 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/4/2008-24/9/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/11/2008-24/9/2009 Plaatsvervanger Werkgroep "Dotaties aan leden van de koninklijke familie"