Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4819

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 22 oktober 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Kaliumjodidetabletten - Personen die dicht bij een kerncentrale wonen - Gebrek

kerncentrale
jodium
kernongeval
radioactiviteit
stralingsbescherming
overheidsopdracht voor leveringen
overheidsopdrachten

Chronologie

22/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
24/11/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1075

Vraag nr. 4-4819 d.d. 22 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens een nucleaire campagne in het verleden werden er aan de bevolking die in een ruime straal rond de kerncentrale van Doel woont een verpakking van tien kaliumjodidetabletten van 65 milligram gegeven die zij dienden in te nemen bij een kernongeval.

Deze tabletten kenden hun vervaldatum in maart 2008 en werden tot op heden niet vervangen.

Daarom deze vragen:

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de aanmaak en de verspreiding van nieuwe kaliumjodidetabletten? Tegen wanneer zal de bevolking hierover kunnen beschikken?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

Het geachte lid kan hieronder het antwoord vinden op zijn vraag:

1. Een overheidsopdracht voor de levering van de jodiumtabletten werd uitgeschreven volgens de procedure van de beperkte offerteaanvraag. De selectiefase had plaats in juli laatstleden en op dit ogenblik zijn de offertes van de twee geselecteerde kandidaten onderworpen aan een analyse die wordt uitgevoerd door mijn diensten in nauwe samenwerking met andere diensten zoals het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle.

2. Aangezien we in de onderzoeksfase zitten van de offertes van de kandidaten en de opdracht op dit ogenblik dus nog niet is toegewezen, is het nu nog niet mogelijk om een precieze datum vast te pinnen voor het begin van de distributie. Alles hangt af van de productietermijn van de gekozen kandidaat en het verloop van de verplichte stand-still procedure waarin de niet gekozen kandidaat de kans krijgt om in beroep te gaan tegen de gunningsbeslissing.