Vraag om uitleg nr. 4-608

4-608 Louis Ide (Onafhankelijke) 10/12/2008
  een hogere terugbetaling voor "witte tandvullingen"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-628