Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1884

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 29 oktober 2008

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Rijbewijs bij ziekte - Vernieuwing bij ziekte - Federale retributie - Afschaffing

rijbewijs
ziekte
medisch onderzoek
diabetes
parafiscale heffing

Chronologie

29/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
13/11/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1883
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-483

Vraag nr. 4-1884 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mensen met diabetes moeten regelmatig hun rijbewijs laten vernieuwen. Diabetes is immers in de wettelijke medische rijgeschiktheidscriteria vermeld als een van die ziektebeelden waar iemand die een rijbewijs wenst of heeft vrij moet van zijn. Deze mensen hebben om medische redenen een toelating van hun dokter (rijgeschiktheidsattest voor groep 1) nodig om met een bromfiets klasse B, personenwagen of moto te mogen rijden. Meestal is hun rijbewijs slechts geldig voor drie of vijf jaar. Aan het eind van deze periode dient een verlenging te worden aangevraagd. Gemeenten die deze verlengingen om medische redenen gratis aan hun burger wensen af te leveren moeten wel nog steeds de federale retributie doorstorten aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer. Bij de hernieuwing van een rijbewijs gaat het om een totale kostprijs van 11 euro, waarvan 7,25 euro moet worden doorgestuurd. Bij een voorlopig rijbewijs gaat het over 9 euro, waarvan 5,25 euro moet worden doorgestort.

Vandaar mijn vragen :

1. Bent u op de hoogte van het probleem ?

2. Wordt er overwogen om tegemoet te komen aan de personen die geconfronteerd worden met deze medische problematiek door het afschaffen van de federale retributie op de hernieuwing van rijbewijzen voor de personen van groep 1 ?

Antwoord ontvangen op 13 november 2008 :

Ik kan ten volle begrip opbrengen voor het door u aangehaalde probleem.

Personen met een bepaalde medische aandoening zoals diabetes, epilepsie, een neurologische aandoening, enz, moeten inderdaad op geregelde tijdstippen hun rijbewijs laten verlengen of hernieuwen, waarvoor in principe telkens een retributie is verschuldigd.

Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling om mensen die om medische redenen hun rijbewijs op regelmatige tijdstippen moeten vernieuwen op te zadelen met extra administratieve kosten. Ik zal mijn administratie dan ook laten onderzoeken op welke manier aan dit probleem kan worden tegemoet gekomen en of er een mogelijkheid bestaat om de retributie in dergelijke gevallen af te schaffen.