Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1993

van Filip Anthuenis (Open Vld) d.d. 17 november 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Hogesnelheidslijnen - Lijn naar Breda en Den Haag - ICE-lijn Frankfurt-Brussel-Parijs

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
snelvervoer
spoorwegnet
bilaterale overeenkomst

Chronologie

17/11/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008)
5/1/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-498
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2446

Vraag nr. 4-1993 d.d. 17 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het blijkt dat de NMBS problemen heeft met de uitbreiding van het hoge snelheidsnet naar Breda en Den Haag over het Belgische grondgebied.

Volgens de Nederlandse autoriteiten gaat het hier om een afspraak die gemaakt werd als tegenprestatie voor de uitdieping van de Wester Schelde, die BelgiŽ dus niet nakomt.

1. Treedt de NMBS hier op als NMBS Holding, Infrabel, exploitant van het binnenlandse net, of als aandeelhouder van Thalys ?

2. Werd een dergelijke afspraak inderdaad gemaakt ? Wanneer en door wie ?

3. Gebruikt (misbruikt) de NMBS hier haar (nog tijdelijke) monopolie voor het passagiersvervoer op het Belgische net ?

4. Is het verder correct dat de NMBS via zijn participatie in Thalys totnogtoe weigert de de Duitse hoge snelheidstrein ICE Frankfurt-Brussel te laten doorrijden tot Parijs ? Gaat de geachte minister hiermee akkoord ?