Sabine de Bethune - CD&V
 
Erevoorzitter van de Senaat
 
Geboren te Leopoldstad (Belgisch Kongo) op 16 juli 1958

Licentiate in de rechten (KULeuven)

Rechter (Grondwettelijk Hof)
Gewezen experte voor de Europese Commissie
Gewezen advocate

1986-1988 : opdrachthoudster (Vlaamse Gemeenschapsminister voor Externe Betrekkingen)
1987-1992 : opdrachthoudster (staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie)
1989-2003 : nationaal voorzitster van de CD&V-werkgroep Vrouw en Maatschappij
1992-1995 : opdrachthoudster (minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen)
1993-1996 : lid van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
Sinds 1995 : lid van de raad van bestuur, en nu lid van de algemene vergadering van Amazone, het nationaal centrum voor vrouwen
1995-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2007 : lid van de raad van bestuur van Ceafri vzw
1997-2001 : voorzitster van de vzw ACT-Zelfontwikkelingshulp - ontwikkelingssamenwerking
Sinds 1998 : lid van het inrichtend comité van de Lutgardisschool
1999-2003 : ondervoorzitster van de Senaat
Sinds 2002 : lid van de beleidsraad van de Sint-Lucas Hogeschool voor Architectuur
Sinds 2002 : voorzitster van de vzw TRIAS voor ontwikkelingssamenwerking
2003-2008 : lid van de raad van beheer van het Belgisch Comité voor UNICEF
2003-2011 : voorzitster van de CD&V-fractie (Senaat)
2011-2012 : ondervoorzitster van de Sint-Lucas Hogeschool voor Architectuur
2011-2014 : voorzitster van de Senaat
Sinds 2012 : ondervoorzitster van LUCA School of Arts
2014-2019 : lid van het Vlaams Parlement
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
2014-2019 : bureaulid van de Senaat
2017-2018 : plaatsvervanger van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Sinds 2018 : lid van de raad van bestuur, en nu voorzitster van Histories vzw
Sinds 2019 : voorzitster van de patiëntenadviesraad van het Kankercentrum Kortrijk
2019-2021 : voorzitster van de CD&V-fractie (Senaat)
2019-2021 : gecoöpteerd senator

Grootofficier in de Leopoldsorde (21 mei 2014)


Heeft in de Senaat 19 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
                                       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
                                       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
12/7/1995-5/5/1999 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Senaat
30/11/1995-5/5/1999 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
18/1/1996-5/5/1999 Voorzitter Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
14/7/1999-10/4/2003 Lid parlementaire overlegcommissie: afvaardiging van de Senaat
15/7/1999-15/2/2001 Lid commissie voor de Justitie
15/7/1999-15/2/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Eerste ondervoorzitter Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
15/7/1999-10/4/2003 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
10/11/1999-18/7/2000 Lid subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
20/1/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
14/11/2000-10/4/2003 Lid subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
15/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/2/2001-10/4/2003 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
19/4/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
19/7/2001-10/4/2003 Ondervoorzitter Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
19/7/2001-10/4/2003 Lid Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
17/7/2003-2/5/2007 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
17/7/2003-2/5/2007 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-7/12/2006 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
17/7/2003-11/8/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
5/2/2004-2/5/2007 Lid Bijzondere commissie "Globalisering"
15/3/2004-31/8/2004 Tweede ondervoorzitter Bijzondere commissie "Globalisering"
31/8/2004-2/5/2007 Eerste ondervoorzitter Bijzondere commissie "Globalisering"
7/12/2006-2/5/2007 Lid Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
9/10/2007-7/5/2010 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
9/10/2007-22/1/2009 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
9/10/2007-3/11/2008 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-22/1/2009 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
3/11/2008-7/5/2010 Lid Commissie voor de Justitie
3/11/2008-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/11/2008-2/7/2009 Lid Werkgroep "Dotaties aan leden van de koninklijke familie"
22/1/2009-7/5/2010 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
22/1/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
22/1/2009-14/7/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
22/1/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
14/7/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
8/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
20/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis : afvaardiging Senaat
28/10/2009-7/5/2010 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Exploitatie en handel van bodemrijkdommen in Oost-Congo"
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Nucleaire Ontwapening"
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/7/2010-28/4/2014 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
20/7/2010-11/10/2011 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
11/10/2011-28/4/2014 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
11/10/2011-28/4/2014 Voorzitter Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
11/10/2011-28/4/2014 Voorzitter Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
11/10/2011-28/4/2014 Voorzitter Parlementaire overlegcommissie
11/10/2011-17/11/2011 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
20/10/2011-28/4/2014 Voorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/11/2011-28/4/2014 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
13/3/2012-5/3/2013 Lid Werkgroep "Ontwikkelingssamenwerking - Post 2015 MDG"
17/7/2014-13/10/2014 Voorzitter Parlementaire overlegcommissie
17/7/2014-23/5/2019 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
14/10/2014-23/5/2019 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
3/11/2014-23/5/2019 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
28/4/2017-23/5/2019 Lid Bijzondere commissie voor de Vervolgingen
18/7/2019-28/6/2021 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/10/2019-28/6/2021 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
8/10/2019-28/6/2021 Lid Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
8/10/2019-28/6/2021 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
23/10/2020-28/6/2021 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden