Sabine de Bethune - CD&V
 
Erevoorzitter van de Senaat
 
Geboren te Leopoldstad (Belgisch Kongo) op 16 juli 1958

Licentiate in de rechten (KULeuven)

Rechter (Grondwettelijk Hof)
Gewezen experte voor de Europese Commissie
Gewezen advocate

1986-1988 : opdrachthoudster (Vlaamse Gemeenschapsminister voor Externe Betrekkingen)
1987-1992 : opdrachthoudster (staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie)
1989-2003 : nationaal voorzitster van de CD&V-werkgroep Vrouw en Maatschappij
1992-1995 : opdrachthoudster (minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen)
1993-1996 : lid van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
Sinds 1995 : lid van de raad van bestuur, en nu lid van de algemene vergadering van Amazone, het nationaal centrum voor vrouwen
1995-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2007 : lid van de raad van bestuur van Ceafri vzw
1997-2001 : voorzitster van de vzw ACT-Zelfontwikkelingshulp - ontwikkelingssamenwerking
Sinds 1998 : lid van het inrichtend comité van de Lutgardisschool
1999-2003 : ondervoorzitster van de Senaat
Sinds 2002 : lid van de beleidsraad van de Sint-Lucas Hogeschool voor Architectuur
Sinds 2002 : voorzitster van de vzw TRIAS voor ontwikkelingssamenwerking
2003-2008 : lid van de raad van beheer van het Belgisch Comité voor UNICEF
2003-2011 : voorzitster van de CD&V-fractie (Senaat)
2011-2012 : ondervoorzitster van de Sint-Lucas Hogeschool voor Architectuur
2011-2014 : voorzitster van de Senaat
Sinds 2012 : ondervoorzitster van LUCA School of Arts
2014-2019 : lid van het Vlaams Parlement
2014-2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
2014-2019 : bureaulid van de Senaat
2017-2018 : plaatsvervanger van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Sinds 2018 : lid van de raad van bestuur, en nu voorzitster van Histories vzw
Sinds 2019 : voorzitster van de patiëntenadviesraad van het Kankercentrum Kortrijk
2019-2021 : voorzitster van de CD&V-fractie (Senaat)
2019-2021 : gecoöpteerd senator

Grootofficier in de Leopoldsorde (21 mei 2014)


Heeft in de Senaat 19 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
                                       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
                                       Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999