Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3704

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 2 juli 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Communicatiesysteem ASTRID - Evaluatie - Onderhoud

ASTRID
radiocommunicatie
communicatiesysteem
politie
brandbestrijding
eerste hulp
onderhoud
mobiele communicatie

Chronologie

2/7/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-982
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5965

Vraag nr. 4-3704 d.d. 2 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De invoering van het ASTRID-communicatiesysteem voor de hulp- en veiligheidsdiensten loopt het niet altijd even vlot. Er zijn immers verschillende problemen bij het onderhoud van het systeem. Voor de aanschaf van het materieel maakte de regering 40 miljoen euro vrij, maar voor het onderhoud werd er daarentegen geen bedrag vastgelegd.

Voor dit onderhoud dienen echter ook de nodige middelen te worden vrijgemaakt. Volgens schattingen gaat het om 9 miljoen euro. De NV ASTRID, die instaat voor de uitbouw, het onderhoud en het beheer van het systeem, weigerde begin dit jaar echter nieuw materieel aan te kopen zolang het probleem van de financiering van het onderhoud niet was opgelost. De aanschaf van nieuw materieel is echter onontbeerlijk voor de goede werking van de hulpdiensten. Het is onze plicht om voldoende middelen te voorzien voor het goede onderhoud.

Eerder verklaarde de geachte minister dat de goedkeuring van deze budgetten moest worden gekoppeld aan de resultaten van de audit van de NV ASTRID. Deze audit ging reeds van start op 21 januari 2009.

Graag had ik de volgende vragen hieromtrent gesteld:

1) Is de audit van de NV ASTRID reeds afgerond? Kan de geachte minister de eindresultaten van deze audit toelichten?

2) Welke conclusies verbindt hij aan de resultaten van deze audit?

3) Binnen welke termijn kan de NV ASTRID over de nodige financiŽle middelen beschikken om in het onderhoud van haar materieel te voorzien? Is de NV ASTRID reeds gestart met het noodzakelijke onderhoud van haar materieel?