Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2143

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 16 december 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

De Post - Bestellen van brieven en pakjes - Kwaliteit en stiptheid van de dienstverlening

postdienst
kwalitatieve analyse
officiŽle statistiek

Chronologie

16/12/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-596
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2456

Vraag nr. 4-2143 d.d. 16 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin dit jaar kwam aan het licht dat een nieuwe bewoner in Snellegem een hoop onbestelde brieven had gevonden van de vorige eigenaar, die postbode was. Met de feestdagen voor de deur, en de toename aan volumes die De Post dient te verwerken, is de burger meer dan ooit afhankelijk van postbodes die hopelijk allemaal tergoedertrouw handelen en de post eerlijk bestellen. Al is het vertrouwen van de mensen in De Post niet volledig.

Zoals elk jaar verstuurt de Post ook met Sinterklaas de brieven van de goedheiligman.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister :

1. Heeft De Post lessen geleerd uit dit incident ? Met andere woorden, heeft zij controlemechanismen in het leven geroepen om te controleren of postbodes daadwerkelijk alle post in de daarvoor bestemde brievenbussen steken en dat niets blijf steken (pakjes, brieven, en dergelijke) ? Zo ja, wat zijn de resultaten ? Zo neen, waarom besliste De Post zoiets niet in het leven te roepen, of bestaat het al ?

2. Hoeveel onbestelde pakjes en brieven bleven er in 2006 en 2007 liggen in de postsorteercentra ? Hoeveel zijn dat er tot nog toe voor 2008 ?

3. Hoeveel verloren pakjes en brieven bleven er in 2006 en 2007 liggen in de postsorteercentra ? Hoeveel zijn dat er tot nog toe voor 2008 ?

4. In 2007 ontving de ombudsdienst voor de postsector 11 430 klachten die ontvankelijk werden verklaard. Een kwart daarvan ging over de slechte relatie tussen De Post en de klant (vooral rond communicatie en het lange wachten aan de telefoon dan eer iemand van de Post een klant helpt). Hoeveel klachten ontving de ombudsdienst tot nog toe voor 2008 ? Hoeveel daarvan gingen over gebrekkige communicatie ? Hoeveel over laattijdig of het niet bestellen van poststukken ?

5. Hoeveel brieven verstuurde De Post voor Sinterklaas in 2008, hoeveel waren dat er in 2007 en 2006 ? Voor welk bedrag wordt dit begroot ?

6. Zijn alle antwoorden op brieven aan Sinterklaas tijdig bij de kinderen geraakt, vermits Antwerpen X begin december 2008 staakte en daardoor poststukken drie tot vier dagen vertraging opliepen ? Zo neen, om hoeveel laattijdige brieven gaat dit ?