Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3528

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 9 juni 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Internationaal treinverkeer - Daling - Oorzaken

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
internationaal vervoer
reizigersvervoer

Chronologie

9/6/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009)
8/7/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-917

Vraag nr. 4-3528 d.d. 9 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het jaarverslag 2008 van de ombudsman bij de NMBS Groep meldt op pagina 24 in een grafiek dat de laatste drie jaar het internationaal reizigersverkeer per spoor naar en door ons land daalde. In 2006 waren er volgens het verslag 14,7 miljoen internationale reizigers die onze spoorwegen gebruikten, in 2007 daalde dat tot 14,2 miljoen. Vorig jaar valt een forse terugval op naar 10,6 miljoen internationale treinreizigers.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Hoe verklaart hij de terugval van het aantal internationale treinreizigers in ons land?

2. Kadert dit in een algemene terugval die ook merkbaar is in andere landen? Of is er meer aan de hand en dient de NMBS Groep zich meer te richten naar internationale treinreizigers in zijn promocampagnes?

3. Is er een verschuiving merkbaar in het vervoersmiddel dat internationale reizigers gebruiken? Met andere woorden, wordt de trein meer vervangen door de wagen, autocar of vliegtuig? Heeft hij daar cijfers over van de laatste vijf jaar? Welke tendensen ziet hij?

4. Of moeten we concluderen dat ons land fors aan populariteit inboet bij internationale reizigers?

Antwoord ontvangen op 8 juli 2009 :

In 2008 was er geen terugval van het aantal internationale treinreizigers, maar wel een stijging. In het cijfer dat in het jaarraport van de Ombudsman wordt aangehaald voor het jaar 2008 (10,6 miljoen), zijn de Beneluxtreinen (5,2 miljoen) niet inbegrepen. In de cijfers voor 2006 (14,7 miljoen) en 2007 (14,2 miljoen) werden deze gegevens terecht wel opgenomen. Het totale aantal internationale reizigers in 2008 is 15,8 miljoen en ligt dus hoger dan in 2006 en 2007.