Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3702

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 2 juli 2009

aan de minister van Migratie- en Asielbeleid

Asielzoekers - RepatriŽringen - Mislukkingen - Problematiek rond de procedure

asielzoeker
politiek asiel
buitenlandse staatsburger
verwijdering
remigratie
Dienst Vreemdelingenzaken
bilaterale overeenkomst

Chronologie

2/7/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-980
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6135

Vraag nr. 4-3702 d.d. 2 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1. Welke landen weigeren systematisch uitgewezen asielzoekers uit BelgiŽ op te nemen en met welke landen bestaat er een duurzaam probleem met betrekking tot het terugsturen van illegalen?

2. Op welke manier tracht de DVZ het land van oorsprong van uitgewezen asielzoekers te achterhalen? Kan de DVZ hiervoor op de medewerking rekenen van de internationale gemeenschap?

3. Welke oplossing ziet de geachte minister op korte en middenlange termijn voor de bovenstaande problematiek?

4. Op welke manier tracht de Belgische overheid akkoorden te bekomen met andere Lidstaten omtrent de opname van uitgewezen asielzoekers op hun grondgebied? Blijkt uit bovenstaande informatie niet dat er nood is aan meer bilaterale akkoorden tussen BelgiŽ en andere landen?

5. Tussen welke landen bestaan er op dit ogenblik afspraken omtrent de opname van uitgewezen asielzoekers? Zijn er op dit ogenblik vooruitzichten dat er ook met andere landen nog afspraken kunnen worden gemaakt?

6. Welke landen eisen dat er eerst een vrijwillige vertrekverklaring wordt ondertekend vooraleer de persoon in kwestie kan worden teruggezonden naar het land van oorsprong? Welke oplossing voorziet zij op lange termijn voor dit juridische vacuŁm?