Vraag om uitleg nr. 4-603

4-603 Marc Elsen (cdH) 4/12/2008
  de regelgeving inzake astma en chronisch obstructieve longziekte
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2139
Heringediend als : vraag om uitleg 4-666