Vragen om uitleg - Ingediend - 2010-2011

Dit zijn alle vragen om uitleg ingediend tijdens de opgegeven zitting.

5-5 Martine Taelman (Open Vld) 14/10/2010
  het strafrechtelijk luik inzake handhaving van de woningkwaliteit
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-6 Nele Lijnen (Open Vld) 14/10/2010
  het ouderschapsverlof bij zelfstandigen in bijberoep
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-7 Richard Miller (MR) 14/10/2010
  de nakende installatie van de eerste Russische drijvende kerncentrale
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-8 Richard Miller (MR) 14/10/2010
  de hervorming van de studentenarbeid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-9 Richard Miller (MR) 14/10/2010
  de onderhandelingen bij Ecofin met het oog op de invoering van fiscale heffingen op vliegtuigtickets
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-10 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/10/2010
  het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-249
5-11 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/10/2010
  de invaliditeit per ziektegroep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-250
5-12 Dirk Claes (CD&V) 14/10/2010
  de infrastructuur in het kader van de migraties van de 100-centrales
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/11/2010 (commissiehandelingen 5-3)
5-13 Dirk Claes (CD&V) 14/10/2010
  de richtlijnen van de federale overheid voor het opstellen van de politiebegroting
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-1)
5-14 Dirk Claes (CD&V) 14/10/2010
  de straffeloosheid van buitenlandse verkeersovertreders
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-7)
5-15 Cindy Franssen (CD&V) 14/10/2010
  de verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen sinds 1 januari 2010
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-16 Cindy Franssen (CD&V) 14/10/2010
  de nieuwe opleiding voor ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-17 Peter Van Rompuy (CD&V) 14/10/2010
  het toezicht op de ratingbureaus
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-251
5-18 Dirk Claes (CD&V) 14/10/2010
  de migraties van de 100-centrales
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-1)
5-19 Dirk Claes (CD&V) 14/10/2010
  reclame voor tabak via de sociale media
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-20 Armand De Decker (MR) 14/10/2010
  de sociale gevolgen voor het personeel van het Secretariaat-Generaal en de Assemblee van de West-Europese Unie die voortvloeien uit de opzegging van het gewijzigde Verdrag van Brussel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-21 FranÁois Bellot (MR) 14/10/2010
  de speekseltests
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-22 FranÁois Bellot (MR) 14/10/2010
  de financiering van de activiteiten van Belgocontrol
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-23 Nele Lijnen (Open Vld) 19/10/2010
  het globaal medisch dossier en de derdebetalersregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-24 Nele Lijnen (Open Vld) 19/10/2010
  de verloning van jobstudenten
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
5-25 Louis Ide (N-VA) 19/10/2010
  het budget van het RIZIV dat werd vastgelegd door het Verzekeringscomitť
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-26 Nele Lijnen (Open Vld) 21/10/2010
  de onaanvaardbare uitspraken van monseigneur Lťonard aangaande homoseksualiteit en aids
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-27 Sabine de Bethune (CD&V) 21/10/2010
  de arrestatie van mevrouw Victoire Ingabire Umuhoza in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-2)
5-28 Sabine de Bethune (CD&V) 21/10/2010
  het nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma met Rwanda
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-454
5-29 Cťcile Thibaut (Ecolo) 21/10/2010
  de mogelijke inrichting van een nieuwe werkplaats te Stockem
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/11/2010 (commissiehandelingen 5-5)
5-30 FranÁois Bellot (MR) 21/10/2010
  de vervlaamsing van het officierenkorps en de toekomst van de luchtmachtbasis van Florennes
  minister van Landsverdediging
  Vraag vervallen
5-31 Richard Miller (MR) 21/10/2010
  de houding van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie inzake de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-2)
5-32 FranÁois Bellot (MR) 21/10/2010
  de voorziene sluiting van de loketten
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/11/2010 (commissiehandelingen 5-5)
5-33 Yves Buysse (Vlaams Belang) 21/10/2010
  de dramatische financiŽle toestand van de federale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-1)
5-34 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/10/2010
  de modernisering en de defederalisering van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-35 Richard Miller (MR) 21/10/2010
  het mislukken van de Europese diplomatie bij de VN
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-2)
5-36 Louis Ide (N-VA) 21/10/2010
  het no fault-fonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-37 Ludo Sannen (sp.a) 21/10/2010
  de afspraken met Nederland betreffende de verdieping van de Westerschelde
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-12
5-38 Dominique Tilmans (MR) 21/10/2010
  de gevolgen voor de Belgisch-Luxemburgse grensarbeiders van de beslissing van de Luxemburgse regering om "financiŽle bijstand van de Staat voor hogere studies" aan te bieden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-5
5-39 Louis Ide (N-VA) 21/10/2010
  de teruggeroepen heupprotheses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-11
5-40 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 21/10/2010
  het ingrijpen van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie om de ratificatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap te bevorderen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-3
5-41 Karl Vanlouwe (N-VA) 21/10/2010
  de grondverzakking in de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-1
5-42 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/10/2010
  de toestand in de gevangenis van Vorst en het gebrek aan gevangeniscapaciteit in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-13
5-43 Luc Sevenhans (N-VA) 21/10/2010
  het taalkundig onevenwicht in het Belgische officierenkorps en de voorgestelde werkgroep rond de vervlaamsing van de legertop
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-9
5-44 Guido De Padt (Open Vld) 21/10/2010
  het invoeren van een minimale dienstverlening door de NMBS tijdens stakingsperioden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-2
5-45 Guido De Padt (Open Vld) 27/10/2010
  het vereiste mimimumaantal verpleegkundigen in rustoorden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-46 Guido De Padt (Open Vld) 27/10/2010
  de nood aan een Instituut voor verkeersongevallenanalyse
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-392
5-47 Fabienne Winckel (PS) 27/10/2010
  het anonieme curriculum vitae
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-48 Fabienne Winckel (PS) 27/10/2010
  de vervanging van de elektriciteits- en gasmeters en de impact ervan op de werkgelegenheid
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/12/2010 (commissiehandelingen 5-16)
5-49 Jacky Morael (Ecolo) 27/10/2010
  de houding van de Belgische regering ten aanzien van de situatie inzake mensenrechten in de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-14
5-50 Dominique Tilmans (MR) 28/10/2010
  de vestiging van een tweede dienst voor medische hulpverlening per helikopter op het grondgebied van de provincie Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-51 Dominique Tilmans (MR) 28/10/2010
  de discussie betreffende de financiŽle bijstand voor hogere studies van het Groothertogdom tijdens de Europese Top over sociale zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-52 Richard Miller (MR) 28/10/2010
  de gendergelijkheid op het werk en het jongste rapport 2010 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-53 Cindy Franssen (CD&V) 28/10/2010
  de hervorming en de automatische toekenning van het Omnio-statuut
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-54 Cindy Franssen (CD&V) 28/10/2010
  de armoededoelstelling in de strategie Europa 2020
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-55 Richard Miller (MR) 28/10/2010
  de regelgeving inzake luchttransit
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 17/11/2010 (commissiehandelingen 5-3)
5-56 Louis Ide (N-VA) 4/11/2010
  de begrotingsdoelstellingen voor gezondheidszorg in 2011
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-57 Louis Ide (N-VA) 4/11/2010
  de nieuwe initiatieven inzake het Nationaal Kankerplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-58 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 4/11/2010
  politieke verklaringen van arbeidsrechters in asieldossiers
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-59 Lieve Maes (N-VA) 4/11/2010
  de waterdrukproblemen bij interventie van de brandweerdiensten in de buurt van Ikea Zaventem op 26 oktober 2010
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-1)
5-60 Fabienne Winckel (PS) 4/11/2010
  de ouderschapsverloven
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag ingetrokken
5-61 Karl Vanlouwe (N-VA) 4/11/2010
  het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en verbeurdverklaring (COIV)
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-62 Martine Taelman (Open Vld) 10/11/2010
  de vervolging van snelheidsovertredingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-63 Louis Ide (N-VA) 10/11/2010
  de resultaten van het uitgangsexamen kinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-64 Olga Zrihen (PS) 10/11/2010
  de sociale situatie en het herstructureringsplan bij het Belgische filiaal van Brink's
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag ingetrokken
5-65 Cindy Franssen (CD&V) 10/11/2010
  de projectoproep "Acties ten gunste van personen met een handicap" van 22 oktober 2010
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-66 Cindy Franssen (CD&V) 10/11/2010
  een aantal punctuele problemen bij het opmaken van pensioenramingen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-67 Martine Taelman (Open Vld) 10/11/2010
  het bouwen van nieuwe gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-455
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-456
5-68 Nele Lijnen (Open Vld) 17/11/2010
  de burgerlijke partijstellingen van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
5-69 Karl Vanlouwe (N-VA) 17/11/2010
  de toestand in de Westelijke Sahara
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-70 Fabienne Winckel (PS) 17/11/2010
  gekarikaturiseerde patiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-71 Zakia Khattabi (Ecolo) 17/11/2010
  de steeds frequentere weigering om een attest van geen huwelijksbeletsel uit te reiken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-72 Richard Miller (MR) 17/11/2010
  het belang van de economische situatie van Turkije in het kader van de evaluatie van het toetredingsproces
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-10)
5-73 Richard Miller (MR) 17/11/2010
  de ontwikkelingshulp aan Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-74 Richard Miller (MR) 17/11/2010
  de opvolging van de controle van de wetgeving betreffende zonnebanken
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 17/12/2010 (commissiehandelingen 5-16)
5-75 Richard Miller (MR) 17/11/2010
  de definitieve kosten voor het openen van een consulaat in Marseille
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-76 Richard Miller (MR) 17/11/2010
  de criminalisering van homoseksualiteit in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-77 Marie Arena (PS) 18/11/2010
  de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-78 Louis Ide (N-VA) 18/11/2010
  de problematiek rond het organiseren van de wachtregeling bij tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-79 Cindy Franssen (CD&V) 18/11/2010
  de resultaten en de eindverklaring van het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010)
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-80 Cindy Franssen (CD&V) 18/11/2010
  de bijzondere veldwachters
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
5-81 Fabienne Winckel (PS) 18/11/2010
  de faillissementsaanvraag van de vennootschap Brink's
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-82 Zakia Khattabi (Ecolo) 18/11/2010
  de openingsdagen van het Constantin Meunier- en het Wiertzmuseum
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-83 Vanessa Matz (cdH) 18/11/2010
  de terdoodveroordeling van mevrouw Aasia Bibi in Pakistan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-84 Martine Taelman (Open Vld) 18/11/2010
  het post mortem onderzoek bij verdachte overlijdens
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-85 Louis Ide (N-VA) 18/11/2010
  de screeningsmammografie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-86 Sabine de Bethune (CD&V) 18/11/2010
  obesitas
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
5-87 Louis Ide (N-VA) 18/11/2010
  de stand van zaken na het uitgangsexamen kinesitherapie 2010
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-88 Cťcile Thibaut (Ecolo) 25/11/2010
  het gebrek aan samenwerking tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg wat verkeersovertredingen betreft
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-12)
5-89 Karl Vanlouwe (N-VA) 25/11/2010
  de toestand van de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-90 Jacques Brotchi (MR) 25/11/2010
  een volledig kadaster van artsen-specialisten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-20)
5-91 Karl Vanlouwe (N-VA) 25/11/2010
  de aanhouding van de Colombiaanse mensenrechtenactiviste Carolina Rubiů
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-92 Jacques Brotchi (MR) 25/11/2010
  het budget van het RIZIV dat aan respijthuizen wordt toegekend
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-20)
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1210
5-93 Jacky Morael (Ecolo) 25/11/2010
  de aanhoudende betrokkenheid van Dexia in de financiering van de IsraŽlische kolonisatie in de Palestijnse bezette gebieden
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-10)
5-94 Bert Anciaux (sp.a) 25/11/2010
  de NAVO-top en de aanwezigheid van kernwapens op het Belgische grondgebied
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-95 Sabine de Bethune (CD&V) 25/11/2010
  de strijd tegen het dagelijks geweld tegen kinderen in het Zuiden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-96 Olga Zrihen (PS) 25/11/2010
  het dragen van een enkelband en de sociaal-professionele herinschakeling van gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-97 Marie Arena (PS) 25/11/2010
  de situatie van de verdedigers van mensenrechten in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-98 Marie Arena (PS) 25/11/2010
  de onderhandelingen inzake een versterkt statuut voor TunesiŽ, in het kader van het nabuurschapsbeleid van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-99 Marie Arena (PS) 25/11/2010
  de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-100 Karl Vanlouwe (N-VA) 25/11/2010
  de onderdrukking van de christelijke gemeenschap in Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-101 FranÁois Bellot (MR) 25/11/2010
  het niet-financieren door Europa van twee ontwerpen van trans-Europese vervoersnetten betreffende BelgiŽ
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-12)
5-102 FranÁois Bellot (MR) 25/11/2010
  metaaldiefstallen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-103 Bert Anciaux (sp.a) 25/11/2010
  het reŽle belastingtarief van Electrabel
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-12)
5-104 Sabine de Bethune (CD&V) 25/11/2010
  de vernietiging van Armeense graven in Julfa (Azerbeidzjan)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-105 Zakia Khattabi (Ecolo) 25/11/2010
  de oprichting van de Belgische Commissie voor de Grondrechten
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-106 Nele Lijnen (Open Vld) 25/11/2010
  het blokkeren van Maestro-functie buiten Europa
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag ingetrokken
5-107 Nele Lijnen (Open Vld) 25/11/2010
  de dringende noodzaak van een beter gecoŲrdineerd hiv- en aidsbeleid in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-20)
5-108 Richard Miller (MR) 25/11/2010
  het risico dat SHAPE BelgiŽ zou verlaten
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-8)
5-109 Caroline Dťsir (PS) 25/11/2010
  de uitbetaling van de Copernicuspremies aan de politieambtenaren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2010 (commissiehandelingen 5-13)
5-110 Olga Zrihen (PS) 25/11/2010
  de overdracht van Belgische gevangenen naar de gevangenis van Tilburg
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-111 Marie Arena (PS) 25/11/2010
  de Economic Partnership Agreements (EPO) van de Europese Unie met de ontwikkelingslanden in Afrika, het CaraÔbisch gebied en de Stille Zuidzee (ACS-landen)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-112 Karl Vanlouwe (N-VA) 25/11/2010
  het jaarlijks rapport van de Europese Commissie betreffende de toetredingsaanvraag van Turkije en de Koerdische kwestie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-113 Elke Sleurs (N-VA) 25/11/2010
  de hervorming van het registratieformulier gebruikt bij zwangerschapsafbreking
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1395
5-114 Jacques Brotchi (MR) 25/11/2010
  de vlucht naar het buitenland van Belgische artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
5-115 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 25/11/2010
  artikel 33 van het Verdrag van de Verenigde Naties voor gelijke rechten voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-116 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 25/11/2010
  de Handiweb-toepassing
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-117 Dirk Claes (CD&V) 25/11/2010
  het in aanmerking nemen van een diplomabonificatie als onderwijskracht voor het vervroegd pensioen in het werknemersstelsel
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-118 Dirk Claes (CD&V) 25/11/2010
  het gaslek in Rotselaar en de veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2010 (commissiehandelingen 5-13)
5-119 Dirk Claes (CD&V) 25/11/2010
  het gaslek in Rotselaar
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-634
5-120 Dirk Claes (CD&V) 25/11/2010
  de elektronische maaltijdcheques
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-635
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-636
5-121 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 25/11/2010
  de toezichtscommissie voor de Staatsveiligheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-122 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 25/11/2010
  de zaak-Belliraj
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-123 Martine Taelman (Open Vld) 25/11/2010
  de weigering tot mededeling van gevraagde informatie door telecommunicatieoperatoren in het kader van gerechtelijke onderzoeken
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-124 Cťcile Thibaut (Ecolo) 25/11/2010
  de zones voor vluchten op lage hoogte van het leger, in de provincie Luxemburg
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-8)
5-125 Jacques Brotchi (MR) 25/11/2010
  thuisbevallingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
5-126 Helga Stevens (N-VA) 30/11/2010
  de implementatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-20)
5-127 Helga Stevens (N-VA) 30/11/2010
  de problemen van homoseksuele koppels bij de burgerlijke stand
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-128 Helga Stevens (N-VA) 30/11/2010
  de toegankelijkheid van de treinen voor personen met een handicap
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-129 Claudia Niessen (Ecolo) 30/11/2010
  het wettelijke kader inzake Google Street View op het Belgisch grondgebied
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-130 Lieve Maes (N-VA) 30/11/2010
  het Diabolo-project
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-131 Karl Vanlouwe (N-VA) 30/11/2010
  de vrijstelling van verkeersbelasting voor persoonlijk voertuig
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/12/2010 (commissiehandelingen 5-14)
5-132 Peter Van Rompuy (CD&V) 30/11/2010
  het terugbetalingsbeleid voor cholesterolverlagers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
5-133 Patrick De Groote (N-VA) 30/11/2010
  een Amerikaanse belofte van een prominentere aanwezigheid voor BelgiŽ in ruil voor de opname van GuantŠnamo-gevangenen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-134 Bert Anciaux (sp.a) 30/11/2010
  het acuut gebrek aan opvangplaatsen voor asielzoekers
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/1/2011 (commissiehandelingen 5-23)
5-135 Bert Anciaux (sp.a) 30/11/2010
  pesten op het werk
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
5-136 Fabienne Winckel (PS) 30/11/2010
  de verkoop van producten die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
5-137 Guy Swennen (sp.a) 2/12/2010
  de wet betreffende de continuÔteit van ondernemingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-138 Ludo Sannen (sp.a) 2/12/2010
  de fiscale impact van het gebruik van vrachtwagens voor woon-werkverkeer
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/12/2010 (commissiehandelingen 5-14)
5-139 Peter Van Rompuy (CD&V) 2/12/2010
  de stand van zaken van het Europees semester en het National Reform Plan
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/12/2010 (commissiehandelingen 5-14)
5-140 Peter Van Rompuy (CD&V) 2/12/2010
  het standpunt van BelgiŽ inzake economic governance
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/12/2010 (commissiehandelingen 5-14)
5-141 Jacques Brotchi (MR) 2/12/2010
  de kosten van het transport per ziekenwagen van dialysepatiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1211
5-142 Dominique Tilmans (MR) 2/12/2010
  de betaalparkings van de NMBS te Aarlen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-143 Dominique Tilmans (MR) 2/12/2010
  de stiptheid van de treinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-144 Dominique Tilmans (MR) 2/12/2010
  het gebrek aan zitplaatsen in de trein, de veiligheid van de spoorweg en de toeslag in geval van onvrijwillige klasverhoging
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-145 Peter Van Rompuy (CD&V) 2/12/2010
  de overmatige schuldenlast in BelgiŽ
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 20/12/2010 (commissiehandelingen 5-17)
5-146 Peter Van Rompuy (CD&V) 2/12/2010
  de invoering van Bazel III
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/12/2010 (commissiehandelingen 5-14)
5-147 Peter Van Rompuy (CD&V) 2/12/2010
  het hypothecair krediet
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 20/12/2010 (commissiehandelingen 5-17)
5-148 Louis Ide (N-VA) 2/12/2010
  het rapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid rond hiv-infecties en de nationaliteit van de gediagnosticeerde patiŽnten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-20)
5-149 Piet De Bruyn (N-VA) 2/12/2010
  de verklaringen van de Belgische ambassadeur tijdens de 21-juliviering op de ambassade in Bujumbura
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-150 Sabine de Bethune (CD&V) 2/12/2010
  de wijziging van de criteria voor de erkenning met het oog op fiscale vrijstelling van giften aan ontwikkelingslanden
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-151 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 2/12/2010
  het dagen van BelgiŽ voor het Europees Hof van Justitie door de Europese Commissie wegens discriminerende behandeling van pensioenspaarbijdragen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 15/12/2010 (commissiehandelingen 5-14)
5-152 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 2/12/2010
  het stijgend aantal stalbranden
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
5-153 Cťcile Thibaut (Ecolo) 2/12/2010
  de vermindering van de Eruopese steun voor de modernisering van de spoorwegas Brussel-Luxemburg- Straatsburg
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-12)
5-154 Dominique Tilmans (MR) 6/12/2010
  de injectie van permanente rimpelvullers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1214
5-155 Marleen Temmerman (sp.a) 6/12/2010
  het arrest van de Raad van State aangaande het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-156 Piet De Bruyn (N-VA) 6/12/2010
  zelfdoding op het spoor
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-157 Frank Boogaerts (N-VA) 6/12/2010
  de strijd tegen corruptie
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-158 Peter Van Rompuy (CD&V) 8/12/2010
  de staatssteun aan bedrijven en banken
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-21)
5-159 Luc Sevenhans (N-VA) 8/12/2010
  het verblijf van Rwandese president Kagame in Brussel op 6 en 7 december
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-771
5-160 Dominique Tilmans (MR) 8/12/2010
  de situatie in de Republiek Ivoorkust
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-161 Dominique Tilmans (MR) 8/12/2010
  de vergoeding van morele schade veroorzaakt door het verlies van een familielid in een verkeersongeval
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-162 Dominique Tilmans (MR) 8/12/2010
  agressie in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1215
5-163 Alain Courtois (MR) 8/12/2010
  de diefstal van autopapieren in voertuigen
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/1/2011 (commissiehandelingen 5-23)
5-164 Richard Miller (MR) 8/12/2010
  de gevolgen die aan de Rondetafels van de Interculturaliteit gegeven zullen worden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
5-165 Richard Miller (MR) 8/12/2010
  Viktor Bout en wapenhandel vanuit BelgiŽ
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2010 (commissiehandelingen 5-13)
5-166 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de oorzaak en gevolgen van de impasse in de rulingcommissie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-167 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  het potentieel risico dat speculanten de Belgische Staat onder vuur nemen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-168 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de btw-verlaging voor horeca
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-169 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de stand van zaken van de notionele interest
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-170 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de Belgische openbare financiŽn in een Europees perspectief
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-171 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de toestand en waardering van het Belgisch aandeelhouderschap in diverse banken
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-172 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  het rapport van de Nationale Bank van BelgiŽ en de groeiprognoses
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-173 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de evolutie van buitenlandse investeringen in ons land
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-174 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de situatie, zin en doeltreffendheid van de Europese structuurfondsen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-175 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de maatregelen ter beteugeling van anti-economische speculatie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-176 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de houding ten opzichte van de ratingbureaus
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-177 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de beursgang van bpost
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  Vraag vervallen
5-178 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de aanwijzing van het management van NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  Vraag vervallen
5-179 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de precaire situatie van Belgocontrol
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  Vraag vervallen
5-180 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  het aandeelhouderschap van de overheid in Belgacom
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  Vraag vervallen
5-181 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de ontdubbeling van het netwerk van Telenet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  Vraag vervallen
5-183 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de evolutie van de 3G- en 4G- netwerken in BelgiŽ
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  Vraag vervallen
5-184 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de ontwikkeling van de eenheidsloketten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  Vraag vervallen
5-185 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  Wikileaks en de diplomatieke gevolgen voor ons land
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-186 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de ontradingscampagnes in het kader van de asielstroom naar BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-187 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de stand van zaken van de economische diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-188 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  specifieke diplomatieke aandachtspunten naar de BRIC-landen (BraziliŽ, Rusland, India en China)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-189 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de de-factosamenwerking van FIT en AWEX
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-190 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  het 40-jarig bestaan van de relatie tussen BelgiŽ en China
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-191 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  specifieke ondersteuningsmaatregelen voor landen met omvangrijke asielstroom naar BelgiŽ
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  Vraag vervallen
5-192 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de evaluatie van de concentratielanden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  Vraag vervallen
5-193 Rik Daems (Open Vld) 8/12/2010
  de werking van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  Vraag vervallen
5-194 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 8/12/2010
  de stand van de renovatiewerken in het Conservatorium van Brussel
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-21)
5-195 Marleen Temmerman (sp.a) 8/12/2010
  evidence based richtlijnen en criteria voor IVF-behandelingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-196 Elke Sleurs (N-VA) 8/12/2010
  de keuze van de internationale instelling voor de coŲrdinatie van orgaandonaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1209
5-197 Luc Sevenhans (N-VA) 8/12/2010
  de zoektocht naar de in 1965 neergestorte helikopter H21 in Kisangani/Buta in de Republiek Congo
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 16/12/2010 (commissiehandelingen 5-15)
5-198 Frank Boogaerts (N-VA) 9/12/2010
  de fraude met leasingwagens
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-199 Bert Anciaux (sp.a) 9/12/2010
  een Europees antwoord op de Roma-kwestie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-200 Jacques Brotchi (MR) 9/12/2010
  de tenlasteneming van multiple sclerose door de ziekteverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1212
5-201 Luc Sevenhans (N-VA) 9/12/2010
  de stand van zaken in de afbetaling door Bulgarije van onze E71-fregatten en een mijnenjager
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 16/12/2010 (commissiehandelingen 5-15)
5-202 Helga Stevens (N-VA) 9/12/2010
  de stand van zaken van het dossier van de noodoproepen via sms
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 20/12/2010 (commissiehandelingen 5-17)
5-203 FranÁois Bellot (MR) 9/12/2010
  de verplichting van winterbanden
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 20/12/2010 (commissiehandelingen 5-17)
5-204 Marie Arena (PS) 9/12/2010
  het verbod op sommige koolstofkredieten door de Europese Commissie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 17/12/2010 (commissiehandelingen 5-16)
5-205 Fabienne Winckel (PS) 9/12/2010
  pesten op het werk
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 5-552
5-206 Marie Arena (PS) 9/12/2010
  het door de Verenigde Naties aangenomen amendement dat ertoe strekt de seksuele voorkeur te schrappen als veroordelingsgrond voor ongerechtvaardigde executies
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-207 Bert Anciaux (sp.a) 9/12/2010
  de reŽle belastingsbijdrage van de sector van elektriciteitsproducenten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-21)
5-208 Dirk Claes (CD&V) 9/12/2010
  de federale dotaties aan de lokale politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2010 (commissiehandelingen 5-13)
5-209 Dirk Claes (CD&V) 9/12/2010
  de treinproblemen tussen Aarschot en Leuven
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag ingetrokken
5-210 Luc Sevenhans (N-VA) 9/12/2010
  het nut van de AIV-voertuigen (armoured infantry vehicles) uitgerust met 90 mm kanonnen
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-613
5-211 Dirk Claes (CD&V) 9/12/2010
  de etikettering van voedingswaren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1207
5-212 Martine Taelman (Open Vld) 9/12/2010
  de bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen en de Kobli-producten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-21)
5-213 Olga Zrihen (PS) 10/12/2010
  het faillissement van het Belgische filiaal van Brink's
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2010 (commissiehandelingen 5-13)
5-214 Vanessa Matz (cdH) 14/12/2010
  de top Afrikaanse Unie - Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-215 Marleen Temmerman (sp.a) 14/12/2010
  de Belgische bijdrage aan het Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-216 Marleen Temmerman (sp.a) 14/12/2010
  de schending van rechten van holebi's in Kenia
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-772
5-217 Marleen Temmerman (sp.a) 14/12/2010
  de fallometrische tests bij homoseksuele asielzoekers in TsjechiŽ
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1333
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1334
5-218 Helga Stevens (N-VA) 14/12/2010
  de ongecontroleerde instroom van nieuwe burgers van de Europese Unie in Gent
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 11/1/2011 (commissiehandelingen 5-23)
5-219 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/12/2010
  de boycot van de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede door landen betrokken in de EU Neighbourhood Policy
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-220 Lieve Maes (N-VA) 14/12/2010
  de veiligheid van het luchtverkeer
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 20/12/2010 (commissiehandelingen 5-17)
5-221 Louis Ide (N-VA) 14/12/2010
  de interpretatie van het advies van de Technische Geneeskundige Raad omtrent screeningsmammografie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
5-222 Muriel Targnion (PS) 14/12/2010
  de stand van de onderhandelingen tussen BelgiŽ en de andere EU-lidstaten betreffende de vermindering van het btw-tarief op schoolgebouwen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-21)
5-223 Marleen Temmerman (sp.a) 14/12/2010
  de onderhandelingen betreffende het Vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en India
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-224 Nele Lijnen (Open Vld) 15/12/2010
  Smals en de taalwet inzake bestuurszaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
5-225 Karl Vanlouwe (N-VA) 15/12/2010
  een crimineel circuit met Roma opgezet door een misdaadorganisatie
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-226 Bert Anciaux (sp.a) 16/12/2010
  de stijgende malaise bij de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-227 Fabienne Winckel (PS) 16/12/2010
  het Asbestfonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
5-228 Richard Miller (MR) 16/12/2010
  de controle op de slachthuizen en het slachten zonder voorafgaande verdoving
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
5-229 Richard Miller (MR) 16/12/2010
  de herziening van de richtlijn betreffende de liberalisering van de beursmarkten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-21)
5-230 Richard Miller (MR) 16/12/2010
  de evaluatie van de onthaalprocedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en van de verdwijningen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/1/2011 (commissiehandelingen 5-23)
5-231 Dominique Tilmans (MR) 16/12/2010
  de toekomst van de geneeskundige verzorging en de financiering van ziekenhuizen in de provincie Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1216
5-232 FranÁois Bellot (MR) 16/12/2010
  de toegang tot de algemene voorwaarden bij onlineverkoop
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 2/2/2011 (commissiehandelingen 5-30)
5-233 Olga Zrihen (PS) 16/12/2010
  de gevolgen van het voorstel van Europese richtlijn betreffende de consumentenrechten voor de KMO's
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-773
5-234 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/12/2010
  de vervanging van de gouverneur en de vicegouverneur van Brussel
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-32)
5-235 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/12/2010
  het dossier-KB Lux
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-236 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/12/2010
  de nieuwe gevangenis in Haren
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-237 Bert Anciaux (sp.a) 16/12/2010
  de gebrekkige werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
5-238 Cťcile Thibaut (Ecolo) 16/12/2010
  de bedragen van de Europese steun voor de modernisering van de spoorwegas Brussel-Luxemburg-Straatsburg
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-239 Richard Miller (MR) 20/12/2010
  de bezorgdheid om de wereldwijde concurrentie inzake zeldzame delfstoffen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 2/2/2011 (commissiehandelingen 5-30)
5-240 Peter Van Rompuy (CD&V) 20/12/2010
  de erkenningsprocedure in het kader van de fiscaal aftrekbare giften
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-26)
5-241 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/12/2010
  de terugroeping van een Belgische diplomaat uit Wenen en de controle op het personeelsbeheer van buitenlandse ambassades
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1179
5-242 Piet De Bruyn (N-VA) 20/12/2010
  de situatie van homoseksuelen in Senegal
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-243 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/12/2010
  de inschakeling van personeel dat geen Nederlands spreekt bij bpost in Vlaams-Brabant en Brussel
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  Vraag vervallen
5-244 Richard Miller (MR) 21/12/2010
  de doorvoer van militair materieel in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-245 Helga Stevens (N-VA) 21/12/2010
  de tevredenheid van treinreizigers met een beperkte mobiliteit over de dienstverlening van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-246 Helga Stevens (N-VA) 21/12/2010
  een treinverbinding voor personenverkeer in de Gentse havenzone
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/1/2011 (commissiehandelingen 5-24)
5-247 Bert Anciaux (sp.a) 22/12/2010
  de 0,7 procentnorm voor ontwikkelingssamenwerking
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-26)
5-248 Bert Anciaux (sp.a) 23/12/2010
  de visie van het Belgische publiek op de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-249 Peter Van Rompuy (CD&V) 23/12/2010
  het meldpunt "Red mijn huis" bij de FOD Economie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 2/2/2011 (commissiehandelingen 5-30)
5-250 Jacques Brotchi (MR) 23/12/2010
  de oprichting van een kadaster van verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1213
5-251 Martine Taelman (Open Vld) 23/12/2010
  de verkoop van militaire gebouwen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Landsverdediging
  Vraag vervallen
5-252 Louis Ide (N-VA) 23/12/2010
  diploma's afkomstig uit het buitenland en de beroepserkenning van gezondheidszorgberoepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-253 Louis Ide (N-VA) 23/12/2010
  het aantal coloscopieŽn en gastroscopieŽn
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-205
5-254 Louis Ide (N-VA) 23/12/2010
  referentiebedragen in de ziekenhuissector
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-206
5-255 Louis Ide (N-VA) 23/12/2010
  het aantal pacemakers en implanteerbare cardioverter-defibrillatoren (ICD's)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-207
5-256 Louis Ide (N-VA) 23/12/2010
  de financiering van ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-208
5-257 Fabienne Winckel (PS) 23/12/2010
  het verschil in de behandeling van werklozen naargelang de beroepsstatus van hun echtgenoot
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-258 Bert Anciaux (sp.a) 23/12/2010
  de veiligheid in en rond de luchthaven van Zaventem
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-259 Bert Anciaux (sp.a) 23/12/2010
  het toenemende probleem van terugbetaling van schulden
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-33)
5-260 Luc Sevenhans (N-VA) 23/12/2010
  het vonnis omtrent de verantwoordelijkheid van de Belgische staat en enkele officieren voor de slachting in de Don Boscoschool tijdens de Rwandese genocide
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-37)
5-261 Fabienne Winckel (PS) 23/12/2010
  de betaalbaarheid van kosten verbonden aan ziekenhuisverblijven
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-262 Bert Anciaux (sp.a) 23/12/2010
  het ongenoegen bij de gevangenisbewakers
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-263 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 23/12/2010
  de gevolgen van het arrest van het Hof van Cassatie van 15 december 2010 inzake de verplichte bijstand van een advocaat
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-264 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2011
  de slechte werking van de gerechtelijke politie van Leuven in belangrijke moorddossiers
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-265 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2011
  het anders financieren van de staatsschuld
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-266 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2011
  de alcoholcontroles tijdens de eindejaarsperiode
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-267 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2011
  de regularisatie van mensen zonder papieren en de noodzakelijke begeleiding van de geregulariseerde mensen
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-268 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2011
  een massaproces in Turkije tegen Koerdische politici
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-269 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 11/1/2011
  de bijdrage aan de Psychologencommissie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-55)
5-270 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 11/1/2011
  de nieuwe initiatieven ter bestrijding van winkeldiefstal
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-271 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2011
  de energiekostprijs als verantwoordelijke voor een stijgende kloof tussen rijk en arm
  minister van Klimaat en Energie
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-55)
5-272 Bert Anciaux (sp.a) 11/1/2011
  haar oproep aan scholen en verenigingen om mee de terreur te bestrijden
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-273 Luc Sevenhans (N-VA) 11/1/2011
  de gelekte nota van de Chef Defensie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-37)
5-274 Rik Daems (Open Vld) 12/1/2011
  het potentieel risico dat speculanten de Belgische Staat onder vuur nemen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-275 Rik Daems (Open Vld) 12/1/2011
  de toestand en waardering van het Belgisch aandeelhouderschap in diverse banken
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-276 Rik Daems (Open Vld) 12/1/2011
  de evolutie van buitenlandse investeringen in ons land
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-277 Rik Daems (Open Vld) 12/1/2011
  de beursgang van bpost
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  Vraag vervallen
5-278 Rik Daems (Open Vld) 12/1/2011
  de ontwikkeling van de eenheidsloketten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  Vraag vervallen
5-279 Rik Daems (Open Vld) 12/1/2011
  WikiLeaks en de diplomatieke gevolgen voor ons land
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-280 Rik Daems (Open Vld) 12/1/2011
  het 40-jarig bestaan van de diplomatieke betrekkingen tussen BelgiŽ en China
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-281 Bert Anciaux (sp.a) 12/1/2011
  de toestand van de geestelijke gezondheid van de gevangenen in BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-282 Bert Anciaux (sp.a) 12/1/2011
  de controle en bescherming van de Sevesobedrijven in ons land
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-283 Frank Boogaerts (N-VA) 12/1/2011
  het dossier van de IJzeren Rijn
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-284 Liesbeth Homans (N-VA) 12/1/2011
  de toeslag op het elektriciteitsverbruik voor de verwarmingspremie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-35)
5-285 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 12/1/2011
  het opvorderen van politiemensen bij stakingen in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-286 Fabienne Winckel (PS) 12/1/2011
  de preventie van beroepskankers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-287 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/1/2011
  de toelagen van de federale overheid aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-288 Richard Miller (MR) 13/1/2011
  de uitbreiding van de poliomyelitisepidemie in de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-289 Karl Vanlouwe (N-VA) 13/1/2011
  de aanval op Iranese ballingen in het Ashraf-vluchtelingenkamp in Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1180
5-290 Freya Piryns (Groen!) 13/1/2011
  de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-291 Cindy Franssen (CD&V) 13/1/2011
  de aanduiding van de snelheidsbeperking in de bebouwde kom
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1330
5-292 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/1/2011
  het vrijlaten van een gewelddadige moordenaar in afwachting van zijn uitgesteld proces
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-293 Hassan Bousetta (PS) 13/1/2011
  de situatie in TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-294 Caroline Dťsir (PS) 13/1/2011
  mogelijke aanwezigheid en optreden van Tunesische politie of inlichtingendiensten op het Belgische grondgebied
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-295 Frank Boogaerts (N-VA) 18/1/2011
  terreurdreigingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-296 Zakia Khattabi (Ecolo) 13/1/2011
  de afzondering en de detentievoorwaarden van de heer Nizar Trabelsi
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-297 Zakia Khattabi (Ecolo) 13/1/2011
  de haalbaarheidsstudie betreffende de oprichting van een interuniversitaire master genderstudies
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-298 Marie Arena (PS) 13/1/2011
  de onderdrukking van betogingen van de Algerijnse bevolking door de regering
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-299 Karl Vanlouwe (N-VA) 18/1/2011
  de nieuwe gevangenis van Haren en de sluiting van de gevangenis van Sint-Gillis
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-300 Sabine de Bethune (CD&V) 18/1/2011
  de arbeidsongevallenrente voor de langstlevende wettelijk samenwonende partner
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1942
5-301 Claudia Niessen (Ecolo) 18/1/2011
  de vermoedelijke betrokkenheid van Belgische politieagenten bij de schendingen van de mensenrechten aan de Grieks-Turkse grens
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1388
5-302 Zakia Khattabi (Ecolo) 18/1/2011
  de aanwezigheid van Tunesische politie en inlichtingendiensten op Belgisch grondgebied en hun samenwerking met onze eigen diensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-303 Frank Boogaerts (N-VA) 18/1/2011
  de fraude met diamantcertificaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/2/2011 (commissiehandelingen 5-30)
5-304 Karl Vanlouwe (N-VA) 18/1/2011
  het referendum in Soedan en de eventuele erkenning van de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1181
5-305 Karl Vanlouwe (N-VA) 18/1/2011
  de inertie van de Veiligheid van de Staat bij de spionagezaak in het Justus Lipsiusgebouw
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-306 Frank Boogaerts (N-VA) 18/1/2011
  de werking van het Nationaal Forum Douane
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-307 Frank Boogaerts (N-VA) 18/1/2011
  de werking van het Paperless Douane- en Accijnzensysteem
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-308 Karl Vanlouwe (N-VA) 18/1/2011
  de steun aan de kandidatuur van LibiŽ om zitting te hebben in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1182
5-309 Bert Anciaux (sp.a) 18/1/2011
  de onrust in TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-310 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  de strijd van de Nationale Loterij tegen gokverslaving
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-311 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  de toekenning en verdeling van de subsidies en sponsorgelden door de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-312 Ahmed Laaouej (PS) 19/1/2011
  het bevriezen van de financiŽle middelen en onroerende goederen van de familie van het vroegere staatshoofd van TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-22
5-313 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  zijn uitspraken over de kostprijs van de politieke crisis
  vice-eersteminister en minister van Begroting
  beantwoord op 2/2/2011 (commissiehandelingen 5-30)
5-314 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  de forse toename van zware steekpartijen onder jongeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-315 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  de recordprijzen voor energie en voeding
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-35)
5-316 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  het verder uitbreiden van het Europees Noodfonds
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-317 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  de mogelijk bedreigende gevolgen van een naar fanatisme georiŽnteerde evangelisatie
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-318 Piet De Bruyn (N-VA) 19/1/2011
  de communicatie tijdens de winterperikelen en de iPhone-applicatie voor de dienstregelingen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-319 Elke Sleurs (N-VA) 19/1/2011
  het toekennen van schadevergoedingen door het Fonds voor medische ongevallen bij de geboorte van een kind met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-320 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  het machtsmisbruik van een onderzoeksrechter en de gevaren die hierdoor kunnen ontstaan
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-321 Bert Anciaux (sp.a) 19/1/2011
  de beteugeling van de belspelletjes
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-322 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/1/2011
  de toepassing van het project COPPRA (Community Policing and Prevention of Radicalisation and terrorism) en het voorkomen van radicalisering bij jongeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-323 Jacky Morael (Ecolo) 19/1/2011
  de houding van de Belgische regering inzake de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-324 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/1/2011
  het bouwen van een nieuwe gevangenis in Haren en de gevolgen voor de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-325 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/1/2011
  het incident tussen een onderzoeksrechter en het gevangenispersoneel van Sint-Gillis
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-326 Huub Broers (N-VA) 19/1/2011
  de politiezone AMOW
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-327 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/1/2011
  de erkenning van Palestina door Zuid-Amerikaanse Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1185
5-328 Karl Vanlouwe (N-VA) 19/1/2011
  het Europees Noodfonds
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-329 Fabienne Winckel (PS) 19/1/2011
  de regelgeving over het professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2011 (commissiehandelingen 5-27)
5-330 Louis Ide (N-VA) 20/1/2011
  de kwaliteit en patiŽntenveiligheid in Belgische ziekenhuizen in 2009
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-331 Ahmed Laaouej (PS) 20/1/2011
  de strijd tegen de misbruiken bij de notionele interestaftrek
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-332 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/1/2011
  de onlusten bij een Griekse kerstviering in Rizokarpaso in Noord-Cyprus
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1186
5-333 FranÁois Bellot (MR) 20/1/2011
  de verbandtrommel in wagens
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-334 Dominique Tilmans (MR) 20/1/2011
  de overbezetting van treinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-335 FranÁois Bellot (MR) 20/1/2011
  de accijnzen zonder papieren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-336 Fatiha SaÔdi (PS) 20/1/2011
  de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-337 Sabine de Bethune (CD&V) 20/1/2011
  de quota voor de implantatie van defibrillatoren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2031
5-338 Cindy Franssen (CD&V) 20/1/2011
  de ondersteuning van lokale initiatieven rond doorgangswoningen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-33)
5-339 Cindy Franssen (CD&V) 20/1/2011
  het invoeren van een "armoedetoets" voor het federale beleid
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-33)
5-340 Cindy Franssen (CD&V) 20/1/2011
  het verwijzingsrepertorium voor patiŽntengegevens in eHealth
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-341 Cindy Franssen (CD&V) 20/1/2011
  de federale middelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW's
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-33)
5-342 Richard Miller (MR) 20/1/2011
  het bouwproject voor een afsluiting langs de Grieks-Turkse grens
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-343 Cťcile Thibaut (Ecolo) 20/1/2011
  de onbeschikbaarheid van gespecialiseerd materieel tijdens de periodes van ernstige vrieskou in december 2010
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-344 Bert Anciaux (sp.a) 20/1/2011
  de steun van BelgiŽ voor de kandidatuur van LibiŽ in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1188
5-345 Fabienne Winckel (PS) 24/1/2011
  het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen voor 2011
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-346 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/1/2011
  de inschakeling van personeel dat geen Nederlands spreekt bij bpost in Vlaams-Brabant en Brussel
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-347 Patrick De Groote (N-VA) 24/1/2011
  politieke problemen in Bulgarije naar aanleiding van een afluisterschandaal
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-348 Louis Ide (N-VA) 24/1/2011
  het gratis ter beschikking stellen van contraceptiva en het effect van deze maatregel op het aantal abortussen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-349 Louis Ide (N-VA) 24/1/2011
  de regulering van takeldiensten en het innen van takelkosten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1208
5-350 Louis Ide (N-VA) 24/1/2011
  de structurele financiering van palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-351 Louis Ide (N-VA) 24/1/2011
  zwangerschapsafbreking uitgevoerd in een ziekenhuis dan wel in een centrum
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-352 Vanessa Matz (cdH) 25/1/2011
  executies in Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-353 Inge Faes (N-VA) 25/1/2011
  de informatisering van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-354 Liesbeth Homans (N-VA) 25/1/2011
  de leningen voor energiebesparende maatregelen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-355 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2011
  de carrousel van diplomatieke overplaatsingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-356 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2011
  de betalingsachterstand van duizenden kredietnemers
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-357 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2011
  de veroordeling van BelgiŽ voor mensenrechtenschending voor het terugsturen van een Afghaanse asielzoeker naar Griekenland
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-358 Piet De Bruyn (N-VA) 25/1/2011
  de uitspraken van de Belgische ambassadeur in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-359 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2011
  het bezoek van de Oezbeekse president aan ons land, de Europese Unie en de NAVO
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-360 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2011
  de uitspraken van de minister aangaande de betoging tegen de politieke impasse
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2368
5-361 Bert Anciaux (sp.a) 25/1/2011
  de naleving van de euthanasiewet
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1147
5-362 Nele Lijnen (Open Vld) 26/1/2011
  het coachingproject ten aanzien van uitgewezen gezinnen met kinderen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-72)
5-363 Bert Anciaux (sp.a) 26/1/2011
  bijstand van advocaten
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-364 Zakia Khattabi (Ecolo) 26/1/2011
  de veiligheids- en preventiecontracten die niet worden verlengd en de gevolgen daarvan voor de werknemers die ervan afhangen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-32)
5-365 Huub Broers (N-VA) 26/1/2011
  de overplaatsing van een ziekenwagen van Herstal naar Luik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-366 Bert Anciaux (sp.a) 26/1/2011
  de uitwijzing van seksueel misbruikte minderjarige meisjes
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-367 Bert Anciaux (sp.a) 26/1/2011
  het tekort aan verpleegkundigen in de zorginstellingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-368 Fabienne Winckel (PS) 26/1/2011
  de aanbevelingen van het Belgisch nationaal contactpunt van de FOD Economie aan Brink's
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag ingetrokken
5-369 Marie Arena (PS) 26/1/2011
  de huidige situatie in TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-370 Bert Anciaux (sp.a) 27/1/2011
  de beveiliging van onze luchthavens tegen terroristische aanvallen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-32)
5-371 Bert Anciaux (sp.a) 27/1/2011
  huiselijk geweld tegen moslima's
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-372 Bert Anciaux (sp.a) 27/1/2011
  de beveiligingsfirma op de luchthaven van Zaventem en andere strategische plaatsen in ons land
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-35)
5-373 Bert Anciaux (sp.a) 27/1/2011
  de herstructurering van bpost
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-374 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  het Belgische conglomeraat Health Care Belgium
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-375 Richard Miller (MR) 27/1/2011
  de informatie die door WikiLeaks verspreid werd in verband met het bedrijf Forrest
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-376 Richard Miller (MR) 27/1/2011
  de evolutie van het Europees-mediterraan project na de Tunesische crisis
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-377 Richard Miller (MR) 27/1/2011
  het uitblijven van een antwoord op een eerste vraag om uitleg betreffende de Belgische activiteiten van wapenhandelaar Viktor Bout
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-32)
5-378 Richard Miller (MR) 27/1/2011
  de steun van BelgiŽ aan het democratiseringsproces in TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-379 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  de spoorlijn tussen Luik en Jemelle
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-380 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  de evolutie van het regionale vredesproces in de Kaukasus en de pacificatie in Nagorno-Karabach
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-381 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  de herverkiezing van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor een nieuwe ambtstermijn
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-382 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  de conferentie voor de financiering van Gaza
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-383 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  de opheffing door de Europese Unie van het embargo op de wapenuitvoer naar China
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-384 Alain Courtois (MR) 27/1/2011
  de informatisering van Justitie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1481Herkwalificatie van :
5-385 Armand De Decker (MR) 27/1/2011
  de reactie van BelgiŽ op de vervolging van christenen in de Maghreb en het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1856
5-386 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  de chemische substanties die kinderen dagelijks binnenkrijgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-387 FranÁois Bellot (MR) 27/1/2011
  nutteloze verkeerslichten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-35)
5-388 FranÁois Bellot (MR) 27/1/2011
  de rondzendbrief inzake de toepassing van de wapenwet en de voorwaarden voor de organisatie van beurzen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1502
5-389 Bert Anciaux (sp.a) 27/1/2011
  de controle op sommige magistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-390 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 27/1/2011
  de toestand van de Nationale Plantentuin
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-391 Cťcile Thibaut (Ecolo) 27/1/2011
  de financiŽle reserves van de vzw BEBAT
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-392 Cťcile Thibaut (Ecolo) 27/1/2011
  een project om de controlecentra voor het net bij Infrabel samen te voegen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-36
5-393 Marie Arena (PS) 31/1/2011
  de aanhouding in Marokko van de oprichtster van de vzw "Insoumise et dťvoilťe"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-394 Piet De Bruyn (N-VA) 31/1/2011
  de moord op David Kato
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-395 Piet De Bruyn (N-VA) 31/1/2011
  de politieke toestand in de Noord-Afrikaanse landen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-396 Caroline Dťsir (PS) 31/1/2011
  belspelletjes en de recente enquÍte van het team van Basta
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1503
5-397 Lieve Maes (N-VA) 31/1/2011
  de gift van vijf wagens aan de brandweer van Zaventem
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-398 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  onderzoeken naar corruptie bij de politiediensten
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
5-399 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  de moord op David Kato
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-400 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  de onaanvaardbare toestand van het Brusselse cellencomplex Portalis
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-401 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  schadeclaims van de Belgische Staat en andere gevolgen naar aanleiding van het faillissement van Sabena
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 16/2/2011 (commissiehandelingen 5-39)
5-402 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  het Wereld Economisch Forum in Davos
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-403 Dominique Tilmans (MR) 1/2/2011
  de organisatie van de medische wachtdienst in de provincie Luxemburg en in het arrondissement Dinant
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-404 Dominique Tilmans (MR) 1/2/2011
  de chaos op het spoorwegennet in december 2010
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-405 FranÁois Bellot (MR) 1/2/2011
  de gevolgen van de dioxinecrisis in Duitsland
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-56)
5-406 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  het rapport van het Mensenrechtencomitť van de Verenigde Naties over de Belgische gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-403
5-407 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  de geÔnterneerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-569
5-408 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  de Commissie ter bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-570
5-409 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  de psychiatrische behandeling voor geÔnterneerden in gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-571
5-410 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  de reÔntegratie van gedetineerden
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-572
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1504
5-411 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  de aankoop van goederen door gedetineerden
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-576
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1505
5-412 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  het aantal geÔnterneerden in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-577
5-413 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  het gebruik van geweld tijdens het optreden van de politie in het kader van het No border camp
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-355
5-414 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  het rapport van het Mensenrechtencomitť van de Verenigde Naties over de werking van de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-400
5-415 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  het rapport van het Mensenrechtencomitť van de Verenigde Naties over het gebruik van geweld bij het uitwijzen van asielzoekers
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-401
5-416 Helga Stevens (N-VA) 1/2/2011
  de doorstroming en beschikbaarheid van informatie bij de Dienst Vreemdelingenzaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-417 Helga Stevens (N-VA) 1/2/2011
  het trajectcontrolesysteem op de E17 te Gentbrugge
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-418 Helga Stevens (N-VA) 1/2/2011
  de plannen van Infrabel voor de aanleg van een tunnel ter vervanging van de overweg nr. 57 te Lichtervelde
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-419 Elke Sleurs (N-VA) 1/2/2011
  de omzetting van de Europese richtlijn inzake bisfenol A
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-420 Bert Anciaux (sp.a) 1/2/2011
  de Arabische revoluties en de risicoanalyses
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-421 Lieve Maes (N-VA) 1/2/2011
  de risico's verbonden aan het verkopen van goud via postgoudbedrijven
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-422 Frank Boogaerts (N-VA) 1/2/2011
  procedurefouten in fraudedossiers bij huiszoeking door de douanediensten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-423 Freya Piryns (Groen!) 1/2/2011
  de oprichting van open terugkeercentra
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-424 Vanessa Matz (cdH) 2/2/2011
  de mensenrechten in Myanmar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-425 Karl Vanlouwe (N-VA) 2/2/2011
  de vrijwillige terugkeer van illegalen
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-426 Bert Anciaux (sp.a) 2/2/2011
  de dubieuze rol van een lid van de regering in internationale dossiers
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-427 Bert Anciaux (sp.a) 2/2/2011
  de praktijken van de Verenigde Staten in hun relatie tot BelgiŽ
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-428 Lieve Maes (N-VA) 2/2/2011
  het uitreiken van Europese nummerplaten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-429 Frank Boogaerts (N-VA) 2/2/2011
  de werking van het informatiesysteem EMCS
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/2/2011 (commissiehandelingen 5-39)
5-430 Bert Anciaux (sp.a) 2/2/2011
  het bankgeheim
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/2/2011 (commissiehandelingen 5-39)
5-431 Nele Lijnen (Open Vld) 2/2/2011
  de moord op David Kato
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-432 Vanessa Matz (cdH) 2/2/2011
  het uitblijven van een Europees standpunt over de christenen in het Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-433 Dimitri Fourny (cdH) 2/2/2011
  het nieuwe vervoersbeheersplan van Infrabel
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  Vraag vervallen
5-434 Bert Anciaux (sp.a) 2/2/2011
  de federale basistoelage voor de lokale politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
5-435 Bert Anciaux (sp.a) 2/2/2011
  de vrijlating van een drugskoerier
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-436 Bert Anciaux (sp.a) 2/2/2011
  de speculaties over de uitlevering van Nizar Trabelsi
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-437 Fatiha SaÔdi (PS) 2/2/2011
  het vasthouden van vrouwen in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-438 Philippe Mahoux (PS) 2/2/2011
  de uitwijzing van een Afghaanse asielzoeker naar Griekenland
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-439 Caroline Dťsir (PS) 2/2/2011
  de kosten voor mobiel bellen en overmatige schuldenlast
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1828
5-440 Bert Anciaux (sp.a) 2/2/2011
  de export van gifstoffen bestemd voor de toediening van dodelijke injecties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-441 FranÁois Bellot (MR) 2/2/2011
  het gebruik door justitie van beŽdigde vertalers en tolken in strafrechtelijke onderzoeken
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-442 Patrick De Groote (N-VA) 2/2/2011
  het plaatsen van alcoholsloten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-443 Bert Anciaux (sp.a) 3/2/2011
  de homologatie van diploma's van Roemeense verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-444 Zakia Khattabi (Ecolo) 3/2/2011
  de verschillende behandeling door onze diplomatieke diensten van verzoeken om bijstand van Belgisch-Marokkaanse burgers
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-445 Louis Ide (N-VA) 3/2/2011
  de wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1335
5-446 Piet De Bruyn (N-VA) 3/2/2011
  zelfdoding in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-31)
5-447 Cindy Franssen (CD&V) 3/2/2011
  de korting op factuur bij aankoop van een milieuvriendelijke wagen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1574
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1575
5-448 Muriel Targnion (PS) 3/2/2011
  de stand van zaken met betrekking tot de IJzeren Rijn
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-449 Olga Zrihen (PS) 3/2/2011
  de herlancering van de aanbesteding voor de verwerving van de koffiesector in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-450 Fatiha SaÔdi (PS) 3/2/2011
  de wedertewerkstelling van personen die door een ziekte of ongeval een handicap kregen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-451 Fatiha SaÔdi (PS) 3/2/2011
  de specifieke behoeften van jongens en mannen van vreemde afkomst in het kader van de problematiek van gedwongen en geregelde huwelijken
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-452 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 3/2/2011
  de incidenten tussen de Brusselse onderzoeksrechters en de gevangenisdirecties
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-453 Marie Arena (PS) 3/2/2011
  de situatie in Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-454 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 3/2/2011
  resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de VN inzake vrouwen, vrede en veiligheid
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1643
5-455 Caroline Dťsir (PS) 3/2/2011
  de belangrijke budgettaire problemen van de gemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
5-456 Olga Zrihen (PS) 3/2/2011
  het rijgeschiktheidsattest dat door het CARA wordt uitgereikt
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-457 Olga Zrihen (PS) 3/2/2011
  de Eurobonds
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/2/2011 (commissiehandelingen 5-39)
5-458 Fabienne Winckel (PS) 3/2/2011
  de ontwikkeling van de markt van CO2-emissierechten
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-35)
5-459 Karl Vanlouwe (N-VA) 7/2/2011
  de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-460 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2011
  het escorteren van de airbus van een zakenman door twee F16's
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-37)
5-461 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2011
  het binnenglippen van een onderzoeksequipe in de gevangenis van Sint-Gillis
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-462 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2011
  de plannen om de stiptheid van de treinen te verhogen door het verminderen van het aantal
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-463 Martine Taelman (Open Vld) 7/2/2011
  de verspreiding en het opslaan van een groot aantal aangekochte laptops
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-32
5-464 Inge Faes (N-VA) 7/2/2011
  de vluchtelingen in de haven van Oostende en de treinvertragingen tussen de stations van Brugge en Oostende
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
5-465 Inge Faes (N-VA) 7/2/2011
  de problemen op de treinlijn tussen Brugge en Oostende
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-466 Liesbeth Homans (N-VA) 7/2/2011
  het vangnet voor prijsstijgingen van energie
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2334
5-467 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/2/2011
  het verschil tussen het verlenen van gratie in Nederlandstalige en Franstalige dossiers
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-468 Karl Vanlouwe (N-VA) 7/2/2011
  het verlenen van een visum aan Turks-Cypriotische inwoners
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-469 FranÁois Bellot (MR) 8/2/2011
  geschillen betreffende intellectuele eigendom
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-470 Patrick De Groote (N-VA) 8/2/2011
  het conflict tussen Thailand en Cambodja en de bescherming van de hindoetempel Preah Vihear, erkend als Unesco-werelderfgoed
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-471 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2011
  de bestuursmandaten van de Belgische overheid in Fortis-BNP Paribas, Dexia, Ethias, KBC en Royal Park Investments
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-472 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2011
  de verschillende dadingen van de fiscus aangaande het niet vermelden van buitenlandse rekeningen op de aangiftes
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-473 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2011
  ADHD en het overdadig en gevaarlijk medicatiegebruik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-474 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2011
  het beperken van de arbeidsduur voor artsen in opleiding en het tekort aan artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-38)
5-475 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2011
  de zaak-Swift en de vermeende pogingen om deze zaak uit handen van het gerecht te houden
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-476 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2011
  de toepassing van de nultolerantie in Zelzate
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-477 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2011
  de toename van faillissementen in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-478 Bert Anciaux (sp.a) 8/2/2011
  de talenkennis van spoedartsen in Brusselse ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-479 Frank Boogaerts (N-VA) 8/2/2011
  de fraude met diamantcertificaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-480 Helga Stevens (N-VA) 8/2/2011
  de diplomavereisten voor verpleegkundigen in de zorgteams in gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-481 Helga Stevens (N-VA) 8/2/2011
  de stand van zaken in het dossier van het geplande Forensisch Psychiatrisch Centrum in Wondelgem
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-482 Helga Stevens (N-VA) 8/2/2011
  de schadeclaim van de Regie der Gebouwen ten aanzien van de Stad Gent in het dossier van het Gentse gerechtsgebouw
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-483 Helga Stevens (N-VA) 8/2/2011
  de evolutie in het dossier van de alarmprocedure voor doven en slechthorenden in geval van een ongeval in een Seveso-inrichting
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
5-484 Sabine de Bethune (CD&V) 9/2/2011
  de instructies aan de attachťs die als leidraad dienen voor de Indicatieve Samenwerkingsprogramma's in de ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1644
5-485 Freya Piryns (Groen!) 9/2/2011
  de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de beslissing van BelgiŽ een Afghaanse vluchteling naar Griekenland terug te sturen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/2/2011 (commissiehandelingen 5-36)
5-486 Karl Vanlouwe (N-VA) 10/2/2011
  de verbouwing van het Rťsidence Palace om de zetel van de Europese Raad herbergen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-487 Karl Vanlouwe (N-VA) 10/2/2011
  het bedreigde voortbestaan van het klooster van Mor Gabriel in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-488 Karl Vanlouwe (N-VA) 10/2/2011
  de Europese Dienst voor Extern Optreden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-489 Caroline Dťsir (PS) 10/2/2011
  de installatie van een alcoholslot in de wagen van personen die veroordeeld zijn voor rijden onder invloed
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2033
5-490 Bert Anciaux (sp.a) 10/2/2011
  de standpunten van de onafhankelijk adviseur van de eerste minister over de ingewortelde Arabische clancultuur en hun onvermogen tot democratie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-491 Bert Anciaux (sp.a) 10/2/2011
  de mogelijke folteringen van een landgenoot in een Marokkaanse gevangenis
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-492 Richard Miller (MR) 10/2/2011
  het klasseren van het dossier van een wapenhandelaar
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1506
5-493 Alain Courtois (MR) 10/2/2011
  de overbelasting van het Hof van assisen in Brussel
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-494 FranÁois Bellot (MR) 10/2/2011
  de mogelijkheid voor de procureur des Konings om zich te verzetten tegen het besluit van een onderzoeksrechter om een aanhoudingsbevel in te trekken na een eerste handhaving van de voorlopige hechtenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-495 FranÁois Bellot (MR) 10/2/2011
  het incident dat op 16 januari 2011 plaatsvond in de gevangenis van Sint-Gillis tussen een onderzoeksrechter en het gevangenispersoneel
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1508
5-496 Bert Anciaux (sp.a) 10/2/2011
  de aanbesteding voor een beveiligingsfirma op de luchthaven van Zaventem en andere strategische plaatsen in ons land
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
5-497 Cťcile Thibaut (Ecolo) 10/2/2011
  de financiŽle reserves van de vzw BEBAT
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-498 Sabine de Bethune (CD&V) 10/2/2011
  de naam van het kind binnen het huwelijk geboren
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1509
5-499 Bart Tommelein (Open Vld) 10/2/2011
  het misbruik van een monopolie in het kader van e-applicaties
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-500 Bart Tommelein (Open Vld) 10/2/2011
  het misbruik van een monopolie voor het lezen van kranten en dagbladen in elektronische vorm
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-501 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/2/2011
  het onderzoek naar de extreme moslimgroep "Sharia4Belgium" en de nieuwe bedreigingen naar niet-moslims toe
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-502 Dirk Claes (CD&V) 10/2/2011
  de situatie van 115 000 gepensioneerden die hun pensioen niet meer aan huis uitbetaald krijgen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-51
5-503 Dirk Claes (CD&V) 10/2/2011
  het recht op een RIZIV-uitkering in geval van politiek verlof gecombineerd met het behoud van een voltijds contract bij de oorspronkelijke werkgever
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-504 Fabienne Winckel (PS) 10/2/2011
  de verdeling naar gender van de beroepen binnen de NMBS-groep
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-505 Marie Arena (PS) 10/2/2011
  de follow-up van de Internationale Conferentie van het gebied van de Grote Meren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1645
5-506 Fabienne Winckel (PS) 10/2/2011
  de risico's dat het verdwijnen van Brink's leidt tot een quasimonopolie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-507 Ludo Sannen (sp.a) 10/2/2011
  het verdwijnen van de voorposten bij de civiele bescherming in Limburg
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2011 (commissiehandelingen 5-40)
5-508 Huub Broers (N-VA) 14/2/2011
  de veiligheid van het traject van de Montzenlijn door Voeren
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-509 Karl Vanlouwe (N-VA) 14/2/2011
  het gerechtelijk onderzoek naar de Belgische bedrijven die ervan verdacht worden het Oil for Food-programma omzeild te hebben
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-510 Bert Anciaux (sp.a) 14/2/2011
  stresstests binnen de politieopleiding
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-511 Bert Anciaux (sp.a) 14/2/2011
  de behandeling van Belgische studenten bij hun terugreis uit Lanzarote
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-512 Liesbeth Homans (N-VA) 14/2/2011
  de anomalie in de federale bijdrage
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2335
5-513 Bert Anciaux (sp.a) 14/2/2011
  de algemene nietigverklaring door de Raad van State van alle evaluatierapporten van politiepersoneel sinds 2007
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-514 Bert Anciaux (sp.a) 14/2/2011
  de vraag van het hoofd van het federaal parket om het onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk te coŲrdineren
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1700
5-515 Bert Anciaux (sp.a) 14/2/2011
  de vraag om een dreigingsanalyse vanwege Shape naar aanleiding van de opening van een nieuw asielcentrum
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-55)
5-516 Patrick De Groote (N-VA) 15/2/2011
  de ontwikkeling van GPS-systemen specifiek gericht op zwaar vervoer
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-517 Bert Anciaux (sp.a) 15/2/2011
  de uitspraken van de voorzitter van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-95
5-518 Bert Anciaux (sp.a) 15/2/2011
  de vervolging van burgers die wantoestanden aanklagen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1701
5-519 Bert Anciaux (sp.a) 15/2/2011
  het aandeel van Belgische banken in de Europese Staatsobligaties
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-520 Bert Anciaux (sp.a) 15/2/2011
  het aandeel van binnenlandse banken in de Belgische Staatsobligaties
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-41)
5-521 Elke Sleurs (N-VA) 15/2/2011
  de evolutie van het draagmoederschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-387
5-522 Bert Anciaux (sp.a) 15/2/2011
  de spreiding van sponsoringcontracten van de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-523 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/2/2011
  de werking van de European External Action Service met betrekking tot communicatie omtrent de volksopstand in Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-524 Bert Anciaux (sp.a) 16/2/2011
  het stelselmatig negeren van de waarschuwingen van het Prijsobservatorium
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1736
5-525 Bert Anciaux (sp.a) 16/2/2011
  het tekort aan huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2184
5-526 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/2/2011
  het noodfonds voor Eurolanden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-527 Helga Stevens (N-VA) 16/2/2011
  het telewerk voor federale ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-91)
5-528 Huub Broers (N-VA) 16/2/2011
  de eventuele afschaffing van de treinverbinding Brussel-Maastricht via Wezet
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-529 Fabienne Winckel (PS) 16/2/2011
  de aanbevelingen die het Nationaal Contactpunt bij de FOD Economie aan Brink's gedaan heeft
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-530 Fabienne Winckel (PS) 16/2/2011
  de regelgeving over het professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/3/2011 (commissiehandelingen 5-47)
5-531 Muriel Targnion (PS) 16/2/2011
  de intenties van de regering met betrekking tot de toepassing van de ESR95-norm in de gemeentelijke boekhouding
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-44)
5-532 Inge Faes (N-VA) 16/2/2011
  de criteria voor het vaststellen van onoverbrugbare geschillen en de aanstelling van een nieuwe pro-Deoadvocaat
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-533 Inge Faes (N-VA) 16/2/2011
  de aanwijzing van schuldbemiddelaars door de Bureaus voor juridische bijstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-534 Inge Faes (N-VA) 16/2/2011
  het centraal bestand van berichten
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-535 Inge Faes (N-VA) 16/2/2011
  het foutief betalen van verkeersboetes
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-536 Jacques Brotchi (MR) 16/2/2011
  de risico's voor babys die zwemmen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
5-537 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de vermoedens van malversaties bij de dienst luchtsteun van de federale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1839
5-538 Dominique Tilmans (MR) 16/2/2011
  de promotie van de ontwikkeling van elektrische voertuigen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2034
5-539 Dominique Tilmans (MR) 16/2/2011
  een belastingvermindering voor voertuigen met nuluitstoot
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2032
5-540 Dominique Tilmans (MR) 16/2/2011
  de operatoren van de 112-centrales die telefonisch hulp bieden bij het toedienen van de eerste hulp en bij reanimatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-541 Dominique Tilmans (MR) 16/2/2011
  de toekomst van de brigade Securail in Aarlen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-542 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de maatregelen tegen de kleine criminaliteit
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1507
5-543 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan en de rol van BelgiŽ in de opbouw van een stabiele Staat
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-544 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de verlaging van het BTW-tarief in de horecasector
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-545 Dominique Tilmans (MR) 16/2/2011
  de interne NMBS-nota inzake wellevendheid en integratiewaarden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-546 FranÁois Bellot (MR) 16/2/2011
  de fiscale voordelen voor de installatie van beveiligingssystemen tegen diefstal en brand en voor de aankoop van dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-547 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de toepassing van de wet die de financiering van wapens en submunitie verbiedt
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-548 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de toekomst van het Museum voor moderne kunst in Brussel
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-56)
5-549 Richard Miller (MR) 16/2/2011
  de ontwikkeling en de uitbreiding van het systeem van tax shelter
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-550 Cindy Franssen (CD&V) 17/2/2011
  de initiatieven omtrent Holocausteducatie
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2736
5-551 Cindy Franssen (CD&V) 17/2/2011
  het sociaal onderzoek in het kader van de verwarmingstoelage
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-55)
5-552 Cťcile Thibaut (Ecolo) 17/2/2011
  de wet die de arbeidsduur voor artsen in opleiding beperkt
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1573
5-553 Cťcile Thibaut (Ecolo) 17/2/2011
  de installatie van een geldautomaat in het station van Aarlen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-554 Martine Taelman (Open Vld) 17/2/2011
  de herziening van strafzaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1510
5-555 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  deontologische regels voor de politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-556 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  de controle door de Belgische ambassade in Tripoli op eventueel gebruik van Belgische wapens bij het neerslaan van de democratische beweging in LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1802
5-557 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  de strijd tegen extreem-rechtse organisaties
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1702
5-558 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  valse geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-559 Peter Van Rompuy (CD&V) 22/2/2011
  de uitgaven voor de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-560 Peter Van Rompuy (CD&V) 22/2/2011
  het win-win aanwervingsplan
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/3/2011 (commissiehandelingen 5-47)
5-561 Peter Van Rompuy (CD&V) 22/2/2011
  de kostprijs van de dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/3/2011 (commissiehandelingen 5-47)
5-562 Peter Van Rompuy (CD&V) 22/2/2011
  de impact van de Bazel III- en Solvency II-normen op de Belgische financiŽle sector
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-563 Patrick De Groote (N-VA) 22/2/2011
  de mogelijkheid tot invoering van synthetische DNA die zou vrijkomen bij een verkeersongeval
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-564 Marleen Temmerman (sp.a) 22/2/2011
  corruptie in partnerlanden van het "Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-565 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  de digitale kloof
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 16/3/2011 (commissiehandelingen 5-48)
5-566 Huub Broers (N-VA) 22/2/2011
  de beveiliging van handelszaken tegen brutaal geweld
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-49)
5-567 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  een Europees Marshallplan voor de Arabische wereld
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2369
5-568 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  de nachtvluchten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-406
5-569 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  het faillissement van Sabena en het vrijwaren van de belangen van de Belgische Staat
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-570 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  de samenstelling van de beleidscel Mobiliteit
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-599
5-571 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  oneigenlijk gebruik van commerciŽle nummerplaten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-606
5-572 Bert Anciaux (sp.a) 22/2/2011
  ontduiking van belastingen bij gebruik van buitenlandse kentekenplaten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-608
5-573 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2011
  het gebruik van elektroconvulsietherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-574
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2185
5-574 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2011
  de werking van Beliris
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-610
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2186
5-575 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2011
  seksueel misbruik door hulpverleners
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-690
5-576 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2011
  de bestemming van de opbrengst van de vergoeding voor thuiskopieŽn
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 16/3/2011 (commissiehandelingen 5-48)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-501
5-577 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2011
  de opschorting van de bouwstop door IsraŽl
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-703
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2370
5-578 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2011
  de relaties van BelgiŽ met de dalai lama en de Tibetaanse regering
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-706
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1803
5-579 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2011
  de evaluatie en de kosten van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-712
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1646
5-580 Marie Arena (PS) 23/2/2011
  de Tunesische migranten die op het eiland Lampedusa zijn aangekomen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-581 Guido De Padt (Open Vld) 23/2/2011
  de werkgelegenheid van 2000 tot 3000 gediplomeerde verzorgenden in de woonzorgcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-582 Marie Arena (PS) 23/2/2011
  de grote fiscale fraude
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-583 Dominique Tilmans (MR) 23/2/2011
  de beperking van huis-aan-huiszendingen tot maximaal 130 gram door bpost
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-584 Richard Miller (MR) 23/2/2011
  het afschaffen van de "tabelle" of "mark-up" in de boekensector
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-585 Richard Miller (MR) 23/2/2011
  een mogelijk geschil met Nederland over militair materieel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-586 Dominique Tilmans (MR) 23/2/2011
  het plan voor de concentratie van seinhuizen door de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-587 Dominique Tilmans (MR) 23/2/2011
  de toepassing van ę uitzonderlijke Ľ maatregelen om de wachtdienst van huisdokters te verzekeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-588 Dominique Tilmans (MR) 23/2/2011
  het in werking stellen van het nummer 1733 in de provincie Luxemburg en het localiseren van urgentieoproepen van een gsm
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-49)
5-589 Dominique Tilmans (MR) 23/2/2011
  medische dermopigmentatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-590 Olga Zrihen (PS) 23/2/2011
  het opvolgen van de politieke prioriteiten tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie door het huidige Hongaarse voorzitterschap
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-591 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2011
  de gevolgen van de beperking van het aantal werkuren van artsen in opleiding op de beschikbaarheid van spoedartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2187
5-592 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2011
  het advies van het Parket en van de Veiligheid van de Staat in een dossier rond een veiligheids- en bewakingsfirma
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-593 Bert Anciaux (sp.a) 23/2/2011
  de voorspelling van 50 miljoen klimaatvluchtelingen tegen 2020
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-44)
5-594 Marie Arena (PS) 23/2/2011
  de grote fiscale fraude
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-49)
5-595 Dominique Tilmans (MR) 23/2/2011
  de mogelijkheden inzake het creŽren van het beroep van ę arts van wacht Ľ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-596 Bert Anciaux (sp.a) 24/2/2011
  de aanwezigheid van de minister op de Idex-wapenbeurs in Abu Dhabi
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1804
5-597 Bert Anciaux (sp.a) 24/2/2011
  het recordaantal gevangenen in Belgische gevangenissen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1703
5-598 Bert Anciaux (sp.a) 24/2/2011
  de nood aan forensische kinderartsen
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-599 Bert Anciaux (sp.a) 24/2/2011
  onaangepast gedrag van een lid van de koninklijke familie
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-600 Dirk Claes (CD&V) 24/2/2011
  de opvang van asielzoekers in opvangcentra en de bouw van nieuwe opvangvoorzieningen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-44)
5-601 Guido De Padt (Open Vld) 24/2/2011
  de bestrijding van autocriminaliteit
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-49)
5-602 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/2/2011
  het dossier van de zes politieke moorden, toegeschreven aan Belliraj
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-603 Cťcile Thibaut (Ecolo) 24/2/2011
  de verbouwings- en inrichtingswerken aan het toegangsgebouw van de gevangenis van Aarlen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-604 Olga Zrihen (PS) 24/2/2011
  het gerechtelijk onderzoek van de Burundese overheid naar de moord op Ernest Manirumva, bestrijder van de corruptie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-605 Olga Zrihen (PS) 24/2/2011
  de overgangsjustitie in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1699
5-606 Marleen Temmerman (sp.a) 24/2/2011
  de opvolging van de witte revolutie in Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-607 Bert Anciaux (sp.a) 1/3/2011
  de invrijheidstelling van een verdachte omdat het parket na drie maanden nog geen eindvordering opmaakte
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-608 Bert Anciaux (sp.a) 1/3/2011
  de controle op invoer en doorvoer van wapens
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-609 Yves Buysse (Vlaams Belang) 1/3/2011
  de omruiling van buitenlandse rijbewijzen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-610 Dirk Claes (CD&V) 1/3/2011
  de aanpassing van het statuut van de personeelsleden van de civiele bescherming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-611 Nele Lijnen (Open Vld) 1/3/2011
  het inzetten van extra wagons bij extra treinreizigers in volle spits
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-612 Guido De Padt (Open Vld) 1/3/2011
  de controle op automobilisten die wegens medische redenen niet meer met de auto mogen rijden
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-613 Inge Faes (N-VA) 1/3/2011
  de organisatie van cursussen teneinde de advocaten vertrouwd te maken met de Salduz-rechtspraak
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-614 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 1/3/2011
  het project inzake beroepsherinschakeling van mensen die arbeidsongeschikt zijn
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-615 Dirk Claes (CD&V) 1/3/2011
  de verklaringen betreffende de opvang van oorlogsvluchtelingen in voormalige legerkazernes
  minister van Landsverdediging
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
5-616 Guido De Padt (Open Vld) 1/3/2011
  de verhoging van de snelheidslimieten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-617 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 2/3/2011
  het stijgend aantal stalbranden in ons land
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-49)
5-618 Liesbeth Homans (N-VA) 2/3/2011
  de bescherming van de privacy inzake postbedeling
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2655
5-619 Guido De Padt (Open Vld) 2/3/2011
  de opmerkingen van het Rekenhof betreffende de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-620 Liesbeth Homans (N-VA) 2/3/2011
  de sociale maximumprijs voor aardgas en elektriciteit
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2336
5-621 Liesbeth Homans (N-VA) 2/3/2011
  de uitwisseling van kadastergegevens
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2656
5-622 Fatiha SaÔdi (PS) 2/3/2011
  de mogelijke bouw van een lowcostterminal op de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-623 Bert Anciaux (sp.a) 2/3/2011
  de controle op bestuurders die medisch ongeschikt zijn verklaard
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-624 Bert Anciaux (sp.a) 2/3/2011
  het recht van kinderen op ouders
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-625 Bert Anciaux (sp.a) 2/3/2011
  de overeenkomst tussen de EU en LibiŽ over het tegenhouden van asielzoekers
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1805
5-626 Fabienne Winckel (PS) 2/3/2011
  de toegang tot het win-win aanwervingsplan voor deeltijdse werknemers
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 15/3/2011 (commissiehandelingen 5-47)
5-627 Olga Zrihen (PS) 2/3/2011
  de Nationale Onafhankelijke Commissie voor Mensenrechten in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-52)
5-628 Philippe Mahoux (PS) 2/3/2011
  het inleggen van kantelbaktreinen op de lijn Brussel-Luxemburg
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-629 FranÁois Bellot (MR) 2/3/2011
  de fiscale voordelen toegekend voor de installatie van systemen tegen diefstal en tegen brand en de aankoop van dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-630 FranÁois Bellot (MR) 2/3/2011
  het versturen van niet-geadresseerde zendingen via bpost
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-631 Richard Miller (MR) 2/3/2011
  de medische opvolging van de Belgische soldaten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-632 Richard Miller (MR) 2/3/2011
  het vervoer van militair materieel voor het Iraanse leger vanuit Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-633 Richard Miller (MR) 2/3/2011
  de slotverklaring van de OVSE-top en het schrappen van de passus over de conflicten in GeorgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-52)
5-634 Louis Ide (N-VA) 3/3/2011
  de centra voor radiotherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-635 Louis Ide (N-VA) 3/3/2011
  de opvolging van de gebrekkige heupprothesen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-636 Louis Siquet (PS) 3/3/2011
  het gebrek aan gediplomeerde werknemers in de belastingkantoren van de Duitstalige Gemeenschap
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-637 Louis Siquet (PS) 3/3/2011
  de situatie in het belastingkantoor van Sankt Vith
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-638 Bert Anciaux (sp.a) 3/3/2011
  een vereist mandaat van de Verenigde Naties voor een interventie in LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1806
5-639 Bert Anciaux (sp.a) 3/3/2011
  mogelijke folteringen van landgenoten in een buitenlandse gevangenis
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-640 Bert Anciaux (sp.a) 3/3/2011
  de samenwerking met Africom
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1807
5-641 Bert Anciaux (sp.a) 3/3/2011
  het verslag van het Mensenrechtencomitť van de Verenigde Naties en de politie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2036
5-642 Cindy Franssen (CD&V) 3/3/2011
  de aanvraag voor het invoeren van sociale tegemoetkomingen voor drinkwaterproductie en -levering bij de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1830
5-643 Cindy Franssen (CD&V) 3/3/2011
  de resultaten en de evaluatie van de beleidsinitiatieven ter bestrijding van de eerste digitale kloof
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1829
5-644 Cindy Franssen (CD&V) 3/3/2011
  de ondersteuning van OCMW's in hun beleid ter bestrijding van energiearmoede
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-55)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-73
5-645 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  de werking van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-646 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  het aandeelhouderschap van de overheid in Belgacom
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-647 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  de ontdubbeling van het netwerk van Telenet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 16/3/2011 (commissiehandelingen 5-48)
5-648 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  de evolutie van het 3G- en het 4G-netwerk in BelgiŽ
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 16/3/2011 (commissiehandelingen 5-48)
5-649 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  de stand van zaken van de economische diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-650 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  specifieke diplomatieke aandachtspunten naar de BRIC-landen (BraziliŽ, Rusland, India en China)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-651 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  de de-factosamenwerking van FIT en AWEX
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-652 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  specifieke ondersteuningsmaatregelen voor landen met omvangrijke asielstroom naar BelgiŽ
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-653 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  de evaluatie van de concentratielanden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-654 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  de verlaging van het BTW-tarief voor de horeca
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-655 Rik Daems (Open Vld) 3/3/2011
  de situatie, zin en doeltreffendheid van de Europese structuurfondsen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-656 Inge Faes (N-VA) 3/3/2011
  de organisatie van cursussen teneinde de advocaten vertrouwd te maken met de Salduz-rechtspraak
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-49)
5-657 Dirk Claes (CD&V) 17/3/2011
  de opvang van asielzoekers in opvangcentra en de bouw van nieuwe opvangvoorzieningen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-658 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  de brandveiligheid in veestallen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-659 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  de bonussen in de financiŽle wereld
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-660 Patrick De Groote (N-VA) 17/3/2011
  de veelvuldige arrestaties van journalisten in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-52)
5-661 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  de successen van sociale inspectiediensten
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-662 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  het ontslag van een werkneemster wegens het dragen van een hoofddoek
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-61)
5-663 Cindy Franssen (CD&V) 17/3/2011
  het overdekken van fietsstallingen aan stations waarvan de grond behoort aan een derde
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-664 Dirk Claes (CD&V) 17/3/2011
  de uitbetaling van vakantiegeld in geval van een tijdelijke arbeidsduurvermindering
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-61)
5-665 Liesbeth Homans (N-VA) 17/3/2011
  de sociale-maximumprijs voor energie voor niet-beschermde afnemers
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2337
5-666 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  vechtpartijen van Belgische militairen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-667 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  de reŽle belastingbijdrage van de sector van elektriciteitsproducenten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-668 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  het Europese competitiviteitspact
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-61)
5-669 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  het ontwikkelen van een speerpuntbeleid voor een gespecialiseerde industrie in energiezuinige woningen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag ingetrokken
5-670 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  de erkenning van Palestina
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-671 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  de veiligheid van onze kerncentrales
  minister van Klimaat en Energie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-672 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  synthetische cannabis
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-673 Liesbeth Homans (N-VA) 17/3/2011
  de aanbevelingen van het Internationaal Energie Agentschap
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2338
5-674 Liesbeth Homans (N-VA) 17/3/2011
  de liberalisering van de energiemarkt en het effect op de prijs
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2339
5-675 Peter Van Rompuy (CD&V) 17/3/2011
  de werkgelegenheid in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-61)
5-676 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  de leegloop en de verjonging van het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-677 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  pesterijen in het Belgische leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-678 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  de uitspraak van het Grondwettelijk Hof over het rookverbod
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2247
5-679 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/3/2011
  de trage werking van de Inspectiedienst van de Verkeerstekens en de stand van zaken omtrent de invoering van nieuwe verkeersborden inzake quads en zoenstroken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-680 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  de controle op de bloedtransfusiecentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-546
5-681 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  de internering en het aantal behandelde dossiers van de commissies tot bescherming van de maatschappij
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-544
5-682 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  het verzamelen van gegevens door het Intermutualistisch Agentschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-543
5-683 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  het aantal hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-409
5-684 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  de contingentering van artsen en tandartsen en het hoog aantal nieuwe studenten aan Franstalige universiteiten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-264
5-685 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  de contingentering van de artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-209
5-686 Dirk Claes (CD&V) 17/3/2011
  de algemene en versnelde invoering van de rookregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-687 Dirk Claes (CD&V) 17/3/2011
  de opvolging van de klachten van Belgische gedupeerden in het kader van de woekerpolissen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-688 Jacques Brotchi (MR) 16/3/2011
  de terugbetaling van mammografieŽn
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-689 Richard Miller (MR) 16/3/2011
  de Pakistaanse wet die godslastering verbiedt
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-52)
5-690 Richard Miller (MR) 16/3/2011
  de reglementering inzake de herverkoop van militair materieel door het Belgisch leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-691 Richard Miller (MR) 16/3/2011
  de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de ę must carry Ľ
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-692 Richard Miller (MR) 16/3/2011
  de voedselzekerheid op wereldvlak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-56)
5-693 Richard Miller (MR) 16/3/2011
  de illegale handel in kunstwerken
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
5-694 Dominique Tilmans (MR) 17/3/2011
  de 20-kilometernorm inzake nucleaire veiligheid en de informatie aan de bevolking bij een ongeval
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-695 Richard Miller (MR) 17/3/2011
  de beweringen over handel vanuit BelgiŽ in het dossier Viktor Bout
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-696 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  het onderzoek naar de Bende van Nijvel
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-697 Bert Anciaux (sp.a) 17/3/2011
  de verkoop van de AIV-DF90-voertuigen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-698 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/3/2011
  de rondetafel met de burgemeesters inzake de criminaliteitsbestrijding
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-699 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/3/2011
  de evaluatie van de zogenaamde nultolerantie in Kuregem
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-700 Bert Anciaux (sp.a) 24/3/2011
  het verbod vanwege de Franse Orde van advocaten van de balie van Brussel op het dragen van religieuze tekenen door advocaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-701 Louis Siquet (PS) 24/3/2011
  het opnemen van de lessen EHBO in het lessenpakket voor het behalen van het rijbewijs
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-702 Sabine de Bethune (CD&V) 24/3/2011
  het indicatief samenwerkingsprogramma met Rwanda
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-703 Sabine de Bethune (CD&V) 24/3/2011
  de acties in synergie met de directe bilaterale samenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-704 Sabine de Bethune (CD&V) 24/3/2011
  de samenwerking met lokale organisaties van de civiele maatschappij
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-705 Bert Anciaux (sp.a) 24/3/2011
  het taalevenwicht binnen de federale administraties
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-706 Bert Anciaux (sp.a) 24/3/2011
  de werking van de Belgische ambassade in Japan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2371
5-707 Bert Anciaux (sp.a) 24/3/2011
  de burgerslachtoffers in de Afghaanse oorlog en de prognose van deze aanhoudende strijd
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-708 Louis Ide (N-VA) 24/3/2011
  de samenstelling van het comitť voor ziekenhuishygiŽne
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-709 Huub Broers (N-VA) 24/3/2011
  de grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot het drugsbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-710 Patrick De Groote (N-VA) 24/3/2011
  diefstal van stookolie door militair personeel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-58)
5-711 Bert Anciaux (sp.a) 24/3/2011
  het vermoorden van onschuldige burgers door Amerikaanse militairen in Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2372
5-712 Lieve Maes (N-VA) 24/3/2011
  de capaciteit en de bezettingsgraad van de treinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-464
5-713 Lieve Maes (N-VA) 24/3/2011
  het project Watermaal-Schuman-Josaphat in het kader van het Gewestelijk Expresnet
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-465
5-714 Lieve Maes (N-VA) 24/3/2011
  de investeringsplannen in projecten in verband met het rollend materieel
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-495
5-715 Lieve Maes (N-VA) 23/3/2011
  het uitrusten van de stopplaatsen en stations langs lijn 36
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-563
5-716 Dominique Tilmans (MR) 24/3/2011
  de opeenstapeling van vertragingen bij de NMBS en het vergoedingssysteem
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag ingetrokken
5-717 FranÁois Bellot (MR) 24/3/2011
  de follow-up van de kennisgevingen van gebrek aan BA-autoverzekering door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-718 Richard Miller (MR) 24/3/2011
  het mechanisme van het Europees burgerschapsinitiatief
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2654
5-719 Richard Miller (MR) 24/3/2011
  de nucleaire stresstests
  minister van Klimaat en Energie
  vraag ingetrokken
5-720 FranÁois Bellot (MR) 24/3/2011
  de leegloop van het leger
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1943
5-721 Lieve Maes (N-VA) 24/3/2011
  postgoudbedrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-722 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 24/3/2011
  de activiteiten van de Hoge Raad voor Vrijwilligers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-723 Claudia Niessen (Ecolo) 29/3/2011
  het nieuwe netwerk voor de Duitse hogesnelheidstrein "ICE" in BelgiŽ, en mogelijke haltes
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag ingetrokken
5-724 Fabienne Winckel (PS) 29/3/2011
  de pakjesautomaten van bpost
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-725 Bert Anciaux (sp.a) 29/3/2011
  de aankoop van Smith & Wesson-wapens door de federale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-726 Liesbeth Homans (N-VA) 30/3/2011
  de stijgende energieprijs ten gevolge van de tijdelijke stillegging van de Duitse nucleaire centrales
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2340
5-727 Bert Anciaux (sp.a) 30/3/2011
  de relatie tussen luchthavens en werkgelegenheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-728 Bert Anciaux (sp.a) 30/3/2011
  de verplichte vaccinaties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-729 Louis Ide (N-VA) 30/3/2011
  de verlenging van de master-na-master ziekenhuisfarmacie en de erkenning tot ziekenhuisapotheker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2248
5-730 Bert Anciaux (sp.a) 30/3/2011
  de standaardisering van de laadpalen voor elektrische wagens
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-731 Bert Anciaux (sp.a) 30/3/2011
  de heffingen van Sabam voor truckers die muziek beluisteren
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-68)
5-732 Bert Anciaux (sp.a) 30/3/2011
  de aanwerving van een nieuwe directeur-generaal voor het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-733 Bert Anciaux (sp.a) 30/3/2011
  het militaire optreden van BelgiŽ in LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2373
5-734 Louis Ide (N-VA) 30/3/2011
  de weigering van vaccinatie en de gevolgen van de vrijspraak en vrijstelling van poliovaccinatie door de correctionele rechtbank van Doornik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-735 Lieve Maes (N-VA) 31/3/2011
  vliegtaksen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-736 Bert Anciaux (sp.a) 31/3/2011
  het bezoek van een lid van de Koninklijke Familie aan Congo
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-737 Bert Anciaux (sp.a) 31/3/2011
  de uiterst negatieve beoordeling door de federale ombudsmannen van de Dienst Vreemdelingenzaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-738 FranÁois Bellot (MR) 31/3/2011
  de onlineverkoop via internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-739 Richard Miller (MR) 31/3/2011
  het opnemen van transgenderisten in de diversiteitsplannen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-61)
5-740 Richard Miller (MR) 31/3/2011
  de procedure voor de aanschaf van wapens bestemd voor het gebruik door de federale politie en door de politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-741 Richard Miller (MR) 31/3/2011
  de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1577
5-742 Dominique Tilmans (MR) 31/3/2011
  de controle van scanners met X-stralen in ziekenhuizen en luchthavens
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-743 Dominique Tilmans (MR) 31/3/2011
  het uittesten en installeren van lichaamsscanners op de Belgische luchthavens
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag ingetrokken
5-744 Dominique Tilmans (MR) 31/3/2011
  het gratis karakter van het oproepnummer 1733
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2249
5-745 Louis Ide (N-VA) 31/3/2011
  tuberculose en de opvolging ervan in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2250
5-746 Guido De Padt (Open Vld) 31/3/2011
  onterecht uitbetaalde vergoedingen bij de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-747 Karl Vanlouwe (N-VA) 31/3/2011
  de volksopstand in Bahrein en de houding van Europa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2657
5-748 Karl Vanlouwe (N-VA) 31/3/2011
  de volksopstand in SyriŽ en de houding van Europa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-749 Karl Vanlouwe (N-VA) 31/3/2011
  de volksopstand in Jemen en de houding van Europa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2658
5-750 Helga Stevens (N-VA) 31/3/2011
  de mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen van op heterdaad betrapte winkeldieven
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2659
5-751 Lieve Maes (N-VA) 31/3/2011
  de treinverbinding naar de luchthaven van Zaventem
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-752 Bert Anciaux (sp.a) 31/3/2011
  het belang van de mening van kinderen binnen een rechtsgeding
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-753 Bert Anciaux (sp.a) 31/3/2011
  de relaties tussen BelgiŽ en Saudi-ArabiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-754 Cťcile Thibaut (Ecolo) 31/3/2011
  de mobiliteit van de grensarbeiders tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-755 Cťcile Thibaut (Ecolo) 31/3/2011
  de mobiliteit van de deeltijds werkende grensarbeiders tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-756 Cťcile Thibaut (Ecolo) 31/3/2011
  de informatie over de grensoverschrijdende tarieven van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-757 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/3/2011
  de aansluiting van de luchthaven van Zaventem op het netwerk van hogesnelheidstreinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-758 Louis Ide (N-VA) 31/3/2011
  de tekorten bij de spoedartsen en de herinvoering van de BAG-opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2251
5-759 Philippe Mahoux (PS) 31/3/2011
  de conventie van Faro
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-102)
5-760 Cťcile Thibaut (Ecolo) 31/3/2011
  de aanwerving van bijkomend personeel tijdens de werken aan de gevangenis van Aarlen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-761 Bert Anciaux (sp.a) 4/4/2011
  de aanwerving van een nieuwe directeur voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-762 Bert Anciaux (sp.a) 4/4/2011
  het informeren van patiŽnten over de rekening van een ziekenhuisopname en de ereloonsupplementen in twee- en driepersoonskamers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2252
5-763 Patrick De Groote (N-VA) 6/4/2011
  de stijgende voedselprijzen als directe aanleiding voor de volksopstanden in de Arabische wereld
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-764 Patrick De Groote (N-VA) 6/4/2011
  het toezicht op de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-765 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/4/2011
  het taalkader van de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-766 Bert Anciaux (sp.a) 6/4/2011
  het niet verlengen van het mandaat van de Moslimexecutieve
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2079
5-767 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 6/4/2011
  de fraude met de SIS-kaart
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-768 Bert Anciaux (sp.a) 6/4/2011
  de uitspraken van de Gouverneur van de Nationale Bank over bonussen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-769 Bert Anciaux (sp.a) 6/4/2011
  de controle op de competenties van buschauffeurs
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-770 Cťcile Thibaut (Ecolo) 6/4/2011
  de bijkomende uitgaven voor de RKW naar aanleiding van de gewijzigde wetgeving inzake kinderbijslag in het Groothertogdom Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2253
5-771 Cťcile Thibaut (Ecolo) 6/4/2011
  de contacten tussen BelgiŽ en de Franse overheid inzake de veiligheid rond de kerncentrale van Cattenom
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-772 Louis Ide (N-VA) 6/4/2011
  Impulseo II en het advies van de auditeur van de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-773 Gťrard Deprez (MR) 7/4/2011
  de onrustwekkende verhoging van het aantal overvallen op detailhandels en de veralgemening van het systeem Telepolitie Visie in alle politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-774 Richard Miller (MR) 7/4/2011
  het culturele patrimonium van LibiŽ
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2652
5-775 Richard Miller (MR) 7/4/2011
  het Horta-paviljoen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-776 Richard Miller (MR) 7/4/2011
  de houding van BelgiŽ ten aanzien van de Libische Nationale Overgangsraad
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-777 Dominique Tilmans (MR) 7/4/2011
  de regelgeving met betrekking tot borstimplantaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2254
5-778 Frank Boogaerts (N-VA) 7/4/2011
  de teruggave van btw geheven door andere lidstaten van de Europese Unie in 2009
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-779 Bert Anciaux (sp.a) 7/4/2011
  de kansen op vernietiging van onbewaakte wapendepots in LibiŽ
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 28/6/2011 (commissiehandelingen 5-84)
5-780 Bert Anciaux (sp.a) 7/4/2011
  verkeersovertredingen naar aanleiding van het organiseren van wielermanifestaties
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-781 Frank Boogaerts (N-VA) 7/4/2011
  de kostprijs voor kadastrale uittreksels
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-782 Frank Boogaerts (N-VA) 7/4/2011
  het aantal klachten ontvangen over de FOD FinanciŽn door de Federale Ombudsman
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-783 Claudia Niessen (Ecolo) 7/4/2011
  het talenonderwijs in politiescholen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-784 Claudia Niessen (Ecolo) 7/4/2011
  de bilaterale akkoorden over politiesamenwerking
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-785 Claudia Niessen (Ecolo) 7/4/2011
  de transparantie en de actualisering van de verdeelsleutel voor politiecapaciteit tussen de gemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-786 Louis Ide (N-VA) 7/4/2011
  het lastenboek voor de haalbaarheidsstudie in het kader van de bouw van een centrum voor hadrontherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2255
5-787 Bert Anciaux (sp.a) 7/4/2011
  een incident met de bovenleiding op de spoorlijn tussen Brussel en Leuven
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-788 Vanessa Matz (cdH) 7/4/2011
  het klooster Mor Gabriel in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2660
5-789 Fatiha SaÔdi (PS) 7/4/2011
  het probleem van het vervoer van gebruiksklaar beton
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-790 Fabienne Winckel (PS) 7/4/2011
  de onafhankelijke en effectieve controle van de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-791 Fabienne Winckel (PS) 7/4/2011
  de validering van testen voor ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-792 Fabienne Winckel (PS) 7/4/2011
  de omzendbrief waarin de belastingheffing voor plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen wordt bepaald
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-793 Fabienne Winckel (PS) 7/4/2011
  de kinderbijslag en de gelijke behandeling van sociaal verzekerden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-794 Sabine de Bethune (CD&V) 7/4/2011
  het draagmoederschap
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2661
5-795 Bert Anciaux (sp.a) 7/4/2011
  de waardering van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-796 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/4/2011
  de evolutie van het aantal verkeersboetes in de verschillende gewesten en van de werklast van de politierechtbanken
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-797 Bert Anciaux (sp.a) 7/4/2011
  een complex van stichtingen en vennootschappen waarin een lid van de Koninklijke familie actief blijkt te zijn
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1684
5-798 Cťcile Thibaut (Ecolo) 7/4/2011
  de criteria op basis waarvan is gekozen op welke plaatsen de seininrichtingen van het Infrabelnet worden geplaatst
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-799 Cťcile Thibaut (Ecolo) 7/4/2011
  een door Infrabel verlaten werf in Marloie
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-800 Caroline Dťsir (PS) 25/4/2011
  agressies met zuur
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2706
5-801 Fabienne Winckel (PS) 25/4/2011
  de verkoop van chocolade sigaretten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2256
5-802 Bert Anciaux (sp.a) 25/4/2011
  een beslissing van het parket tot vrijlating van op heterdaad betrapte inbrekers
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-803 Bert Anciaux (sp.a) 25/4/2011
  de lijst van gerechtsdeskundigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-804 Bert Anciaux (sp.a) 25/4/2011
  de niet-gerealiseerde belofte om 0,7 procent van het bruto binnenlands product te gebruiken voor ontwikkelingshulp
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-805 Fabienne Winckel (PS) 25/4/2011
  het attest van geen huwelijksbeletsel dat Belgische onderdanen nodig hebben om in het buitenland te kunnen huwen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-806 Frank Boogaerts (N-VA) 25/4/2011
  de nood aan meer transparantie op het gebied van de door de administraties gehanteerde termijnen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-807 Fabienne Winckel (PS) 25/4/2011
  de aangifte van kleine arbeidsongevallen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-808 Frank Boogaerts (N-VA) 25/4/2011
  de nood aan een communicatie- en informatiebeleid
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3802
5-809 Frank Boogaerts (N-VA) 25/4/2011
  een federale infolijn
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3801
5-810 Elke Sleurs (N-VA) 26/4/2011
  grensoverschrijdende rampoefeningen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-74)
5-811 Frank Boogaerts (N-VA) 26/4/2011
  de interne audit en de performantieanalyse van het Paperless Douane- en Accijnzensysteem
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-812 Bert Anciaux (sp.a) 26/4/2011
  de terugtrekking van tactische nucleaire wapens uit Europa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-813 Bert Anciaux (sp.a) 26/4/2011
  het verdwijnen van de Beneluxtrein
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-814 Liesbeth Homans (N-VA) 26/4/2011
  de wet op de kernuitstap
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2341
5-815 Liesbeth Homans (N-VA) 26/4/2011
  het slimme stroomnet
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2342
5-816 Liesbeth Homans (N-VA) 26/4/2011
  de tarievenautonomie van de Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2343
5-817 Bert Anciaux (sp.a) 26/4/2011
  het concept Very Irritating Police van de politiezone Westkust
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-818 Sabine de Bethune (CD&V) 26/4/2011
  de stijgende voedselprijzen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-819 Yves Buysse (Vlaams Belang) 26/4/2011
  het uitblijven van de resultaten van de luchtruimstudie door Belgocontrol voor de regionale luchthaven Wevelgem-Bissegem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  Vraag vervallen
5-820 Bert Anciaux (sp.a) 26/4/2011
  de beveiliging van de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 4/5/2011 (commissiehandelingen 5-65)
5-821 Huub Broers (N-VA) 26/4/2011
  de mogelijke hst-verbinding tussen Frankfurt en Londen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-822 Guido De Padt (Open Vld) 26/4/2011
  de termijnen voor de behandeling van dossiers door het Rampenfonds
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2662
5-823 Marie Arena (PS) 26/4/2011
  de toestand in Wit-Rusland na de aanslag in de metro van Minsk
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-824 Marie Arena (PS) 26/4/2011
  de aanbevelingen van de Britse Commissie Vickers
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-825 Marie Arena (PS) 26/4/2011
  de situatie in SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-826 Fabienne Winckel (PS) 26/4/2011
  de erkenning van attesten met een verklaring van verlies, diefstal of vernietiging van de identiteitskaart
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-827 Ludo Sannen (sp.a) 26/4/2011
  de organisatie van spreekuren om de bevolking bij te staan bij het invullen van belastingaangiftes
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-1665
5-828 Elke Sleurs (N-VA) 26/4/2011
  de erkenning van in het buitenland opgestelde aangiftes met betrekking tot ziekte, moederschap en vaderschap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-829 Elke Sleurs (N-VA) 26/4/2011
  het geneeskundig onderzoek in het buitenland aangevraagd door een uitbetalingsinstelling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-830 Sabine de Bethune (CD&V) 26/4/2011
  de Bijzondere Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de regio van de Grote Meren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2663
5-831 Sabine de Bethune (CD&V) 26/4/2011
  de Belgische slachtoffers van de crash van een vliegtuig van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-832 Bert Anciaux (sp.a) 27/4/2011
  een versoepeling van het Charter van de belastingplichtige voor meer slagkracht in de strijd tegen de fiscale fraude
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-833 Bert Anciaux (sp.a) 27/4/2011
  de treinverbindingen naar Etterbeek
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-834 Bert Anciaux (sp.a) 27/4/2011
  een mogelijk onverantwoord streng optreden van de voedselinspectie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2257
5-835 Liesbeth Homans (N-VA) 27/4/2011
  de toekenning van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas aan invaliden met een OMNIO-statuut
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2344
5-836 Cindy Franssen (CD&V) 27/4/2011
  de uitbouw van een kwaliteitssysteem voor kankerzorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-837 Cindy Franssen (CD&V) 27/4/2011
  de patiŽntenrechten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-838 Elke Sleurs (N-VA) 27/4/2011
  het toekenningsbeleid van de gezinsbijlagen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-839 Patrick De Groote (N-VA) 28/4/2011
  de toestand in SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-840 Guido De Padt (Open Vld) 28/4/2011
  de efficiŽntieverhogende maatregelen in de kadernota Verkeersveiligheid
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-125
5-841 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  de aanwezigheid van Belgische Special Forces in Ivoorkust
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2653
5-842 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  de mogelijke aanwezigheid van Belgische huurlingen in LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2664
5-843 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  het hoge aantal gedetineerden die niet terugkeren van het penitentiair verlof
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-844 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  de illegale handel in kunstwerken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-845 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  de schoolboeken voor de DRC
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2665
5-846 Richard Miller (MR) 28/4/2011
  de stress-tests voor nucleaire installaties
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2620
5-847 FranÁois Bellot (MR) 28/4/2011
  de spontane staking van 8 april 2011
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-848 Gťrard Deprez (MR) 28/4/2011
  de ontmoeting van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over het immigratieprobleem en de toestand in het Middellandse Zeegebied
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-72)
5-849 Gťrard Deprez (MR) 28/4/2011
  de toename van het aantal agressies in de Brusselse stations
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-850 FranÁois Bellot (MR) 28/4/2011
  de evolutie van de rekeningen van de NMBS-groep
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-851 Gťrard Deprez (MR) 28/4/2011
  het zomeruur
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1571
5-852 Bert Anciaux (sp.a) 28/4/2011
  de ongelijke behandeling van arbeidsongevallen door verschillende verzekeringsmaatschappijen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-853 Bert Anciaux (sp.a) 28/4/2011
  de voorstellen rond veiligheid in recreatieparken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-854 Bert Anciaux (sp.a) 28/4/2011
  identificatieplicht en gezichtsbedekking
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2011 (commissiehandelingen 5-66)
5-855 Bert Anciaux (sp.a) 28/4/2011
  de wijziging van het Schengenakkoord
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-856 Frank Boogaerts (N-VA) 28/4/2011
  benoemingen van gerechtsdeurwaarders
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-857 Frank Vandenbroucke (sp.a) 28/4/2011
  het gebruik van het document bedoeld in artikel 138bis-6, derde lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-858 Bert Anciaux (sp.a) 28/4/2011
  de erkenning van verworven competenties binnen de federale administratie en de federale overheidsbedrijven
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2623
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2871
5-859 Lieve Maes (N-VA) 3/5/2011
  het jaarverslag van de Fiscale Bemiddelingsdienst
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-860 Fabienne Winckel (PS) 3/5/2011
  de vraag van de Europese Commissie om haar budget met 4,9 procent te verhogen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-69)
5-861 Elke Sleurs (N-VA) 3/5/2011
  de controle op de kinderbijslagen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-862 Lieve Maes (N-VA) 3/5/2011
  railinvest.be
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-78)
5-863 Karl Vanlouwe (N-VA) 3/5/2011
  het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige ambassadeur van BelgiŽ in Parijs
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-864 Piet De Bruyn (N-VA) 3/5/2011
  de affichecampagne voor hulplijnen in bepaalde NMBS-stations
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-865 Dirk Claes (CD&V) 4/5/2011
  bijkomende noodzakelijke middelen voor politiezone Herko
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2666
5-866 Huub Broers (N-VA) 4/5/2011
  het Rijksregister
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-74)
5-867 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 4/5/2011
  de overschrijding van de norm voor de concentratie van fijn stof in de lucht
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-868 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 4/5/2011
  de korting op factuur bij aankoop van een minder vervuilende wagen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-869 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 4/5/2011
  het vaccin tegen poliomyelitis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2667
5-870 Hassan Bousetta (PS) 4/5/2011
  de toekomst van het NMBS-aanbod tussen Brussel, Luik, Wezet en Maastricht
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-871 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  de rellen in het domein van Hofstade
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
5-872 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  zijn ondervraging door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-873 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  zijn relatie met de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-78)
5-874 Sabine de Bethune (CD&V) 4/5/2011
  het verbod op alcoholhoudende dranken voor minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2813
5-875 Sabine de Bethune (CD&V) 4/5/2011
  de Gemeenschappelijke Verklaring betreffende het toekomstig alcoholbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2814
5-876 Sabine de Bethune (CD&V) 4/5/2011
  de drank Gold Strike
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2815
5-877 Sabine de Bethune (CD&V) 4/5/2011
  het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2816
5-878 Frank Boogaerts (N-VA) 4/5/2011
  de mede-eigendom
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-879 Karl Vanlouwe (N-VA) 4/5/2011
  Al Qaeda in de islamitische Maghreb
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-880 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-881 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  het buitensporig politiegeweld bij gedwongen uitwijzingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-74)
5-882 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  het gebruik van stroomstootwapens
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-74)
5-883 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  het ontbreken van een nationale mensenrechteninstelling in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-884 Bert Anciaux (sp.a) 4/5/2011
  de gedwongen repatriŽring van Irakezen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-885 Richard Miller (MR) 5/5/2011
  de bonus toegekend door Dexia
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-886 Gťrard Deprez (MR) 5/5/2011
  de verhoging van de uitgaven verbonden aan de veroudering van de bevolking
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1572
5-887 Richard Miller (MR) 5/5/2011
  een illegaal transport van militair materieel voor het Iraanse leger vanuit Zaventem
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-888 Patrick De Groote (N-VA) 5/5/2011
  de politieke gevolgen op wereldvlak van de dood van Osama Bin Laden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2668
5-889 Gťrard Deprez (MR) 5/5/2011
  de verhoging van het risico op terroristische aanslagen ten gevolge van de dood van Osama Bin Laden
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-890 Sabine de Bethune (CD&V) 5/5/2011
  de uithuisplaatsing van de dader bij partnergeweld
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-90)
5-891 Richard Miller (MR) 5/5/2011
  de niet-goedkeuring door de Franstaligen van het rapport inzake mensenrechten voorgelegd aan de VN
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-892 Fabienne Winckel (PS) 5/5/2011
  het herkwalificeren van contracten wegens frauduleuze activiteiten van twee vzw's
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-893 Gťrard Deprez (MR) 5/5/2011
  het toegangsverbod tot zwembaden van recreatiedomeinen voor herrieschoppers
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
5-894 Dominique Tilmans (MR) 5/5/2011
  bepaalde voor kritieke vatbare voordelen die door de ziekenfondsen worden toegekend
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2669
5-895 Bert Anciaux (sp.a) 5/5/2011
  de toekomst van het station Brussel-Zuid
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-896 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 5/5/2011
  de opsporing van tuberculose
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-897 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 5/5/2011
  de forse uitbreiding van het elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-898 Sabine de Bethune (CD&V) 5/5/2011
  ouderenmisbehandeling
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-899 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 5/5/2011
  de oproep aan het adres van het Europees Hof voor de rechten van de mens betreffende asiel- en migratiezaken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-79)
5-900 Marleen Temmerman (sp.a) 5/5/2011
  de Europese ontwikkelingsfinanciering en de rol van BelgiŽ
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-901 Zakia Khattabi (Ecolo) 9/5/2011
  de problemen inzake de begroting en het functioneren van het Brussels Steuncentrum
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2508
5-902 Fabienne Winckel (PS) 9/5/2011
  de verduidelijking en verantwoording van het toekennen van moratoriumintresten aan belastingplichtigen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-903 Bert Anciaux (sp.a) 10/5/2011
  de wijze waarop de beheersvennootschappen belast met de inning voor Sabam en de billijke vergoeding omgaan met de niet toegewezen geÔnde bedragen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-904 Zakia Khattabi (Ecolo) 9/5/2011
  de stellingen aan het Justitiepaleis van Brussel
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-906 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 9/5/2011
  de samenwerking met Rwanda
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2621
5-907 Fabienne Winckel (PS) 9/5/2011
  de sociale verkiezingen in openbare instanties zonder eigen syndicaal statuut
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-75)
5-908 Martine Taelman (Open Vld) 9/5/2011
  incidenten op het spoorwegnetwerk
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag ingetrokken
5-909 Marie Arena (PS) 9/5/2011
  de voedselcrisis in LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-89)
5-910 Martine Taelman (Open Vld) 9/5/2011
  de snelheidsbeperking in de spoorwegtunnel tussen Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Luchtbal
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-911 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/5/2011
  de criteria voor het openen of sluiten van diplomatieke zendingen en consulaire posten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-912 Bert Anciaux (sp.a) 10/5/2011
  de onmogelijkheid van Sabam om een overzicht te geven van haar inningen volgens gewest
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/7/2011 (commissiehandelingen 5-92)
5-913 Freya Piryns (Groen!) 10/5/2011
  de verlaging van het BTW-tarief voor fietsen en bakfietsen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-914 Freya Piryns (Groen!) 10/5/2011
  het meenemen van fietsen op de trein
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  Vraag vervallen
5-915 Freya Piryns (Groen!) 10/5/2011
  de afschaffing van de Beneluxtrein tussen Brussel en Amsterdam
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-916 Freya Piryns (Groen!) 10/5/2011
  de terugnameakkoorden met Kosovo
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-72)
5-917 Fabienne Winckel (PS) 12/5/2011
  de kinderbijslag en de gelijke behandeling van sociaal verzekerden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-918 Vanessa Matz (cdH) 10/5/2011
  de steun aan TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2670
5-919 Lieve Maes (N-VA) 11/5/2011
  het geÔntegreerd managementplan van de FOD FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-920 Bert Anciaux (sp.a) 11/5/2011
  de schandalige nalatigheid van de NAVO en de kustwacht in de Middellandse Zee
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-921 Bert Anciaux (sp.a) 11/5/2011
  de grote kloof tussen arm en rijk
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-922 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/5/2011
  fraude met parkeerkaarten voor gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
5-923 Bert Anciaux (sp.a) 11/5/2011
  incidenten bij stralingstherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-924 Bert Anciaux (sp.a) 11/5/2011
  recent onderzoek naar pensioenen en de mogelijkheden van het Zweedse model
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-86)
5-925 Karl Vanlouwe (N-VA) 12/5/2011
  zijn gesprek met de Turkse eerste minister
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  Vraag vervallen
5-926 Alain Courtois (MR) 12/5/2011
  het debat over de niet-samendrukbare straffen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-79)
5-927 Richard Miller (MR) 12/5/2011
  de nationale minderheden in Letland en Estland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-928 FranÁois Bellot (MR) 12/5/2011
  de overschrijving in de Belgische registers van de burgerlijke stand van een buitenlandse geboorteakte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/6/2011 (commissiehandelingen 5-76)
5-929 Marie Arena (PS) 12/5/2011
  het bevriezen van de bezittingen van personen die verantwoordelijk worden geacht voor het verduisteren van overheidsgeld in TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-930 Bert Anciaux (sp.a) 12/5/2011
  de opvang van kinderen in het gesloten centrum 127bis
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-931 Bert Anciaux (sp.a) 12/5/2011
  nieuwe migrantenjongeren als een tikkende tijdbom
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-79)
5-932 Bert Anciaux (sp.a) 12/5/2011
  de uitbreiding van de sociale grondrechten met het recht op water en energie
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/7/2011 (commissiehandelingen 5-93)
5-933 Bert Anciaux (sp.a) 12/5/2011
  politiegeweld tegen jongeren tijdens het festival Steenrock
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2011 (commissiehandelingen 5-74)
5-934 Bert Anciaux (sp.a) 12/5/2011
  de financiering door Dexia van illegale IsraŽlische nederzettingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-77)
5-935 Muriel Targnion (PS) 12/5/2011
  het universeel periodiek onderzoek en de samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-164
5-936 Alain Courtois (MR) 12/5/2011
  Beliris en de lanen in het centrum van Brussel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
5-937 Bert