Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2626

van FranÁois Bellot (MR) d.d. 27 juni 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Versoepeling van de taalvereisten bij de indienstneming van ambtenaren

overheidsapparaat
taalgebruik
SELOR

Chronologie

27/6/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2627
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1002

Vraag nr. 5-2626 d.d. 27 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Belgische wet inzake het taalgebruik in bestuurszaken bepaalt dat kandidaten voor een betrekking bij het lokaal openbaar ambt die hun studies niet in de taal van het gewest hebben gedaan, hun vaardigheden in die taal moeten aantonen.

De kandidaten moeten het officiŽle getuigschrift behalen na een taalproef bij SELOR. Uitsluitend het door SELOR uitgereikte document wordt aanvaard!

Nochtans schijnt de Europese Commissie die bepalingen strijdig te achten met de Europese regelgeving inzake het vrij verkeer van werknemers. De commissie vindt het vereiste diploma en de vereiste talenkennis valabele selectiecriteria, maar ze vindt de SELOR-test buiten verhouding.

Ik heb gelezen dat de Europese Commissie BelgiŽ heeft verzocht de taalvereisten voor de indienstneming van lokale ambtenaren te versoepelen.

Zou de geachte minister kunnen aangeven

1) wat BelgiŽ voornemens is na dat met redenen omkleed advies van de Europese Commissie?

2) welk risico BelgiŽ loopt, mocht het besluiten om de wetgeving inzake taalgebruik niet te versoepelen?