Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3677

van FranÁois Bellot (MR) d.d. 16 november 2011

aan de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

De overzending aan vreemde landen van gegevens van houders van spaarrekeningen

spaartegoed
bankdeposito
Europese fiscale samenwerking
uitwisseling van informatie

Chronologie

16/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1125

Vraag nr. 5-3677 d.d. 16 november 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Via de pers van 14 juni 2011 hebben we vernomen dat BelgiŽ meer dan 250.000 Europese houders van bankrekeningen heeft aangegeven bij hun land van oorsprong. Het gaat om Europeanen die intresten hebben ontvangen op in ons land geopende rekeningen. Deze actie past in het kader van de Europese richtlijn 2003/48/EG op de spaarfiscaliteit. Dat is volgens het dagblad ďDe TijdĒ van dinsdag een primeur voor BelgiŽ.

In totaal zouden zesentwintig landen bankgegevens gekregen hebben van BelgiŽ. De meeste gegevens werden overgezonden naar Frankrijk, waar ongeveer 100.000 van de 250.000 rekeninghouders vandaan komen. Meer dan 50.000 personen zijn afkomstig uit Nederland, 22.500 uit Duitsland, ongeveer 15.000 uit het Verenigd Koninkrijk en ongeveer 15.000 uit Spanje.

1) Bevestigt u deze cijfers?

2) Waarop slaat precies de informatie die aan deze zesentwintig landen werd overgezonden?

3) Hoe worden de inlichtingen ingewonnen die aan de landen van oorsprong worden overgezonden?

4) Hoe verloopt die informatie-uitwisseling, zoals voorgeschreven door de bedoelde richtlijn, in de praktijk?

5) Hebt u als tegenprestatie informatie gekregen over de Belgen die in deze landen bankrekeningen hebben?

6) Hoe verklaart u het hoge aantal Fransen die bij ons een rekening hebben in vergelijking met de andere nationaliteiten?

7) Brengt deze inzameling en uitwisseling van informatie geen te zware administratieve last met zich mee voor onze banken en financiŽle instellingen?