Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2702

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 12 juli 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

De herstelwerkzaamheden in het station van Vielsalm en de toegankelijkheid voor mensen met een beperkte mobiliteit

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
spoorwegstation
faciliteiten voor gehandicapten

Chronologie

12/7/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-977
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4104

Vraag nr. 5-2702 d.d. 12 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

REVALOR (een document opgesteld door Infrabel en de NMBS-holding in samenwerking met Gamah, ANLH, de studiebureaus Plain-Pied en Enter voor het hoofdstuk PBM) is een lastenboek voor ontwikkelaars. Het omvat de instructies voor de technische uitrusting of aanpassing van stations en perrons voor personen met beperkte mobiliteit (PBM).

Dat het initiatief vruchten lijkt af te werpen, blijkt uit de resultaten in het station van Edingen, er liggen tactiele tegels; er zijn op de parkeerterreinen voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten, ringleidingen, toegangshellingen,...

Bepaalde renovatieprojecten optimaliseren niet altijd de toegankelijkheid voor de zwaktste gebruikers en we vragen ons af of het instrument systematisch wordt gevolgd.

Ik denk in het bijzonder aan het station in Vielsalm, dat nochtans gekenmerkt wordt als één van de honderdveertien toegankelijke Belgische stations. Het heeft tal van obstakels: steile hellingen, geen doorlopende leuningen met twee stangen, oneffen vloerbedekkingen

Hieronder volgende vragen:

1) Wordt REVALOR systematisch gebruikt bij de projecten van Infrabel? Als er uitzonderingen op het lastenboek worden gemaakt, zijn deze dan gerechtvaardigd?

2) Wat het station van Vielsalm betreft, kunnen in dit stadium van de werken nog aanpassingen voor PBM's gebeuren? Zo ja, zal het station het statuut behouden van station toegankelijk voor PBM?