Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2660

van Vanessa Matz (cdH) d.d. 1 juli 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Het Mor Gabriel-klooster in Turkije

religieuze instelling
Turkije
godsdienstige groep
christendom

Chronologie

1/7/2011 Verzending vraag
13/7/2011 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-788

Vraag nr. 5-2660 d.d. 1 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

U kent de situatie van het Syrisch-orthodoxe klooster Sint-GabriŽl (Mor Gabriel) in Midyat in Turkije. Dat klooster dateert van de vierde eeuw en getuigt van de lange Syrische aanwezigheid in die streek. Het is een erg belangrijke religieuze en symbolische plaats voor die christelijke minderheid.

Naar aanleiding van een modernisering van het kadaster in Turkije werden heel wat gronden van dat klooster in beslag genomen. Het klooster heeft beroep ingesteld tegen de procedures die ertoe strekken de inbeslagname van de gronden die het toebehoren te legitimeren.

Die kwestie sleept aan sinds 2008. Denemarken had trouwens een specifieke vraag daarover aan Turkije gesteld in het kader van het universeel periodiek onderzoek van Turkije door de Mensenrechtenraad in 2010, maar het rapport van Turkije geeft daarop geen duidelijk antwoord.

Op een vraag over dit onderwerp van 9 februari 2011 in de Kamer van volksvertegenwoordigers, hebt u geantwoord dat dit geval geregeld werd besproken tijdens bijeenkomsten van de ambassadeurs van de EU in Ankara en dat de EU de aandacht van de Turkse regering heeft gevestigd op de invloed van die rechtszaken op het imago van Turkije. U hebt ook vermeld in augustus 2010 vertegenwoordigers van verschillende religieuze minderheden in Turkije te hebben ontmoet. Bovendien hebt u vermeld dat u tijdens uw contacten met de Turkse autoriteiten altijd de nadruk legt op de rechten van de religieuze niet-moslimminderheden.

Tijdens de gedachtewisseling in de commissie voor de Buitenlandse Zaken in de Kamer van 30 maart 2011 zei u dat de bescherming van minderheden, in het bijzonder van christenen, deel uitmaakt van de prioriteiten van het Belgisch mensenrechtenbeleid.

Sinds februari 2011 is de situatie van het Mor Gabriel-klooster geŽvolueerd. Volgens de informatie die wij hebben ontvangen, werden de processen, ingesteld door Mor Gabriel, verschillende keren uitgesteld en heeft het Hooggerechtshof te Ankara de eis van het klooster uiteindelijk afgewezen. Het Europees Parlement heeft zijn bezorgdheid hierover geuit en zegt in een resolutie dat het de door het Turkse Hooggerechtshof gewezen beslissing tegen het Mor Gabriel-klooster over een landgeschil met een aantal dorpen en de Turkse schatkist betreurt (resolutie van het Europees Parlement van 9 maart 2011 over het voortgangsverslag 2010 betreffende Turkije).

Mijn vraag betreft volgende punten:

1) Welke stappen hebben de EU-ambassadeurs ondernomen te Ankara inzake het Mor Gabriel-klooster?

2) Hebt u tijdens uw ontmoeting met de religieuze minderheden in Turkije ook Aramees/Syrische vertegenwoordigers ontmoet?

3) Werd de kwestie van de bescherming van de religieuze minderheden in Turkije en hun goederen onlangs aangesneden met uw Turkse collega? Zo ja, wat was zijn antwoord?

Antwoord ontvangen op 13 juli 2011 :

Ik bevestig u dat België, samen met zijn Europese Unie(EU)-partners, nauwlettend de behandeling opvolgt van de verschillende religieuze minderheden in Turkije en bijzonder ongerust is over de evolutie van de kwestie inzake onroerende goederen van het Mor Gabriel klooster.

Sinds het begin van dit jaar, hebben de EU-Ambassadeurs herhaaldelijk hun ongerustheid geuit in hun gesprekken met leden van de Turkse regering. De EU-delegatie in Ankara evenals de ambassades van de Lidstaten hebben hun bezorgdheid meegedeeld aan de Turkse minister voor Buitenlandse zaken, Ahmet Davutoğlu, tijdens een diner met de Posthoofden in Ankara op 10 februari laatstleden.

Bovendien, ter gelegenheid van een studiebezoek aan Mardin (Zuid-Oost-Turkije) begin maart 2011, hebben de EU-delegatie en een aantal ambassadeurs van de Lidstaten, waaronder onze Ambassadeur in Ankara, het Mor Gabriel klooster bezocht in Midyat (100 km ten westen van Mardin) en hebben zij er een lang gesprek gehad met Metropoliet Samuel Aktas.

Tijdens mijn bezoek aan Ankara en Istanbul in augustus 2010, heb ik persoonlijk de gelegenheid gehad om mij lang te onderhouden met vertegenwoordigers van de Christelijk religieuze gemeenschappen, waaronder de Grieks-Orthodoxe Oecumenische Patriarch Bartholomeus I, Aartsbisschop Aram ATESHIAN, het dienstdoend hoofd van de Armeense Kerk Monseigneur Yusuf Sağ, de Vicaris Patriarch-Generaal van de Syrische Katholieke (Assyrisch Chaldeaanse) Kerk van Turkije, de heer Zeki Basatemir - de voorzitter van de Syrisch-Katholieke Stichting, en Mgr. Filüksinos Yusuf Çetin, Metropoliet van de Syrische Orthodoxe Kerk van Turkije.