Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2033

van Caroline Désir (PS) d.d. 6 april 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

De installatie van een alcoholslot in de auto van automobilisten die veroordeeld zijn voor het besturen van een voertuig in dronken toestand

verkeersveiligheid
alcoholisme
veiligheidsinrichting
homologatie
wegverkeer

Chronologie

6/4/2011 Verzending vraag
24/5/2011 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-489

Vraag nr. 5-2033 d.d. 6 april 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 8 februari 2011 heeft een Belgische rechter voor de eerste keer een automobilist veroordeeld tot het installeren van een alcoholslot. Dat gebeurde in toepassing van de wet van 12 juli 2009, in werking getreden op 9 december 2010. Ter herinnering, op basis van deze wet kan de rechter een automobilist die veroordeeld is voor het besturen in dronken toestand (bij een vastgesteld alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille of 0,35 mg per liter ingeademde lucht) verplichten om, op eigen kosten en bij een erkend dienstencentrum, een ademtesttoestel te installeren dat het voertuig bij het starten blokkeert als de bestuurder onder invloed van alcohol is.

Volgens sommige bronnen zou men een dergelijk toestel in België echter nog niet in een wagen kunnen laten installeren. Enerzijds zouden de fabrikanten het systeem nog moeten aanpassen aan het Belgische juridische kader en het nog moeten laten homologeren door de Dienst Metrologie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie om de follow-up van het programma te verzekeren en te controleren of de veroordeelde zijn vonnis naleeft.

Hoe ver is dat dossier gevorderd? Hoe ver staat het met de invoering van deze omkaderingsorganen? Wanneer zal het alcoholslotsysteem volgens u effectief operationeel zijn?

Antwoord ontvangen op 24 mei 2011 :

De koninklijke besluiten houdende uitvoering van de wet van 12 juli 1999 werden op 9 december 2010 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In eerste instantie is het logisch dat de diverse betrokken partijen de officiële publicatie hebben afgewacht vooraleer bepaalde stappen te ondernemen.

Op basis van de officiële teksten moeten de producenten of verdelers van alcoholsloten een concreet dossier opstellen voor hun toestellen dat moet worden goedgekeurd door de wettelijke metrologie van de Federale overheidsdienst (FOD) Economie.

In tweede instantie moeten de omkaderingsinstanties en de dienstencentra worden erkend door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De producenten of verdelers van alcoholsloten werken momenteel nog aan hun dossier.

Bovendien moeten zij hun toestellen laten testen in een onafhankelijk labo.

De dienstencentra en de omkaderingstellingen zullen slechts erkend worden op het ogenblik dat de alcoholsloten zijn goedkeurd.

Ook al zal zijn er nog geen homologaties voor toestellen en ook geen goedkeuringen voor omkaderingsinstanties en dienstencentra, wil dit niet zeggen dat de rechter sinds 1 oktober 2010 niet iemand heeft kunnen veroordelen tot de installatie van het alcoholslot. De rechters zijn gemachtigd om dit te doen terwijl de straf pas kan worden uitgevoerd wanneer alles klaar zal zijn. Zoals inderdaad door u werd gesteld heeft de politierechter van Verviers wel degelijk iemand verplicht tot het installeren van een alcoholslot.

Zelfs wanneer de homologaties en de goedkeuringen zullen gegeven zijn, zal het welslagen van de alcoholsloten afhangen van de houding die de parketten en de politierechters zullen aannemen. Daarenboven zal men in de praktijk nagaan of de beschuldigde bereid is om het alcoholslot te installeren, anders gezegd of hij zich coöperatief opstelt.