Vraag om uitleg nr. 5-1579

5-1579 Richard Miller (MR) 15/12/2011
  de Belgische achteruitgang inzake innovatie
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-113)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1184