Jacky Morael - Ecolo
 
Minister van Staat
 
Eresenator
 
Erevoorzitter van de ECOLO-Senaatsfractie
 
Geboren te Herstal op 26 november 1959

Kandidaat in de wijsbegeerte (ULg)
Licentiaat in de informatie en de communicatie (ULg)

Gewezen parlementair medewerker

1986-1991 : federaal secretaris en woordvoerder van Ecolo
1991-1994 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1991-1994 : lid van de Waalse Gewestraad
1991-1994 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1993-1994 : voorzitter van de Agalev-Ecolo-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
1994-1999 : federaal secretaris en woordvoerder van Ecolo
1994-2000 : gemeenteraadslid (Luik)
1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2000-2003 : senator betrokken bij de werkzaamheden van de Waalse Gewestraad
Sinds 28 januari 2002 : minister van Staat
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2010-2012 : voorzitter van de Ecolo-fractie (Senaat)

Ridder in de Leopoldsorde (11 mei 2003)

Overleden op 6 december 2016 te Luik

 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 1999-2003