Mondelinge vraag nr. 5-36

5-36 Ccile Thibaut (Ecolo) 17/2/2011
  een project om de controlecentra voor het net bij Infrabel samen te voegen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-392