Vraag om uitleg nr. 5-1569

5-1569 Vanessa Matz (cdH) 15/12/2011
  de vraag van enkele Europese lidstaten om een burgerlijk-militair hoofdkwartier op te richten
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1220