Mondelinge vraag nr. 5-252

5-252 Franois Bellot (MR) 7/7/2011
  het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1166