Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2664

van Richard Miller (MR) d.d. 1 juli 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

De mogelijke aanwezigheid van Belgische huurlingen in LibiŽ

LibiŽ
huurling

Chronologie

1/7/2011 Verzending vraag
13/7/2011 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-842

Vraag nr. 5-2664 d.d. 1 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens Lotophages Consulting, een vennootschap die werkt voor rekening van de Europese Unie en onderzoekswerk verricht in verband met veiligheid, zouden er tussen de drie- en de vijfhonderd Europese huurlingen meevechten aan de zijde van de Kadhafi-strijdkrachten. Hoewel de meeste huurlingen volgens die bron afkomstig zijn uit Oost-Europa (OekraÔne, ServiŽ, Polen), zouden er ook Belgen bij zijn.

Als die informatie klopt, hoewel ze moeilijk valt na te trekken, dan kan ze ons land, gezien de ernst van de toestand en gezien het standpunt van BelgiŽ over LibiŽ, alleen maar in verlegenheid brengen. We kunnen niet aanvaarden dat Belgische staatsburgers zich uit winstbejag of om andere redenen aansluiten bij de Kadhafi-troepen en direct of indirect deelnemen aan moordpartijen tegen de burgerbevolking.

Ik heb volgende vragen:

1) Kunt u ons meedelen of die informatie klopt?

2) Als die informatie klopt, kent u dan het precieze aantal Belgische huurlingen dat aan de zijde van de Kadhafi-troepen vecht?

3) Welke functies bekleden ze als huurling? Nemen ze rechtstreeks deel aan de repressie tegen de protestbeweging uit Oost-LibiŽ?

4) Kunnen er sancties tegen de huurlingen worden genomen? Zo ja, welk soort sancties?

5) In het algemeen zou ik iets meer willen te weten komen over het statuut van "huurling". Het zijn mensen die diensten leveren tegen vergoeding: worden die inkomsten gecontroleerd, aangegeven,... ?

Antwoord ontvangen op 13 juli 2011 :

Net zoals u heb ik kennis genomen van de persartikelen.

Ik heb geen bijkomende informatie met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van Belgische en/of Europese huursoldaten in Libië.

Wat een eventuele aanwezigheid van Belgische huursoldaten betreft, heb ik contact opgenomen met de Staatsveiligheid, maar tot op heden heb ik geen bijkomende informatie ontvangen.

De controle van de inkomsten valt onder de bevoegdheid van de vice-eerste minister en minister van Financiën.