Luc Sevenhans - N-VA
 
Eresenator
 
Geboren te Brasschaat op 6 september 1954

Gewezen markeerder (Haven van Antwerpen)

1989-2018 : gemeenteraadslid (Brasschaat)
1997-2010 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2010 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2010-2012 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2010-2012 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
2013-2018 : schepen (Brasschaat)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-30/9/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-30/9/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-30/9/2012 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-15/10/2010 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-30/9/2012 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-30/9/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-21/9/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-30/9/2012 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
12/10/2010-24/3/2011 Lid Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
3/10/2011-30/9/2012 Lid Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies