Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1839

van Richard Miller (MR) d.d. 22 maart 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Vermoedens van verduistering in de dienst Luchtsteun van de federale politie

politie
machtsmisbruik
corruptie
tuchtprocedure
gerechtelijk onderzoek

Chronologie

22/3/2011 Verzending vraag
17/5/2011 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-537

Vraag nr. 5-1839 d.d. 22 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het parket van Brussel voert momenteel een onderzoek op basis van vermoedens van verduistering in de dienst Luchtsteun van de federale politie. Er is een huiszoeking gedaan in de luchtmachtbasis van Melsbroek. De onderzoekers hebben computers, dossiers, vliegboekjes en boekhoudingen in beslag genomen.

Een aantal personeelsleden wordt verdacht van diverse vormen van misbruik, onder meer van het gebruik van helikopters van de federale politie voor privédoeleinden, het niet naleven van de procedures van openbare aanbestedingen, en corruptiepraktijken bij de ondertekening van overeenkomsten met privéondernemingen. Het onderzoek heeft ook betrekking op de verdwijning van een vluchtsimulator die de politie voor 300.000 euro heeft aangekocht.

Ik ben mij er goed van bewust dat het gerechtelijk onderzoek nog loopt. Ik zal u dus niet vragen om conclusies te trekken over deze zaak. Gelet op het belang van het dossier zou ik u toch willen vragen over welke elementen u al beschikt om ons te informeren. De vermoedens waarover ik het had, zijn afkomstig van informatie die in de pers is terechtgekomen. Weet u daar meer over? Zijn nog andere aanklachten die worden onderzocht?

Wordt er in de politiediensten ook een parallel intern onderzoek gevoerd?

Antwoord ontvangen op 17 mei 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

  1. In dit stadium kan ik enkel herhalen dat het Parket van Brussel een dossier heeft geopend als gevolg van informatie betreffende de Dienst Luchtsteun (DAFA) van de Federale politie. Momenteel beschik ik over geen enkele informatie betreffende dit gerechtelijk onderzoek.

  2. De directeur-generaal van de Bestuurlijke politie heeft inzage in het gerechtelijk dossier gevraagd, hetgeen hem werd geweigerd Die beslissing schort momenteel de mogelijkheid op om een intern onderzoek te voeren.