Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3803

van Richard Miller (MR) d.d. 28 november 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

De eisen van transseksuele personen

seksuele minderheid
geslachtsverandering
genderidentiteit

Chronologie

28/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-966
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4330

Vraag nr. 5-3803 d.d. 28 november 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op zaterdag 14 mei 2011 vond in Brussel de Belgian Pride plaats. Ik had het genoegen deel te nemen aan die kleurrijke en vrolijke optocht, waarvan de eerste doelstelling erin bestaat het recht op verschil op een zo open mogelijke wijze te bevestigen.

In het kader van de voorbereiding van die manifestatie had de vzw ďGenres PlurielsĒ, een vereniging die het bestaan van personen met een vloeiende genderidentiteit of interseksuele personen zichtbaar maakt, een zeer interessante informatievergadering georganiseerd.

Verschillende eisen werden naar voren gebracht. Die eisen verdienen het om in overweging te worden genomen. Dat gevoel had ik na het horen van de verslagen en getuigenissen over pijnlijke situaties die die personen hebben meegemaakt .

Tot die eisen behoren het weghalen uit de psychiatrie van mensen met een vloeiende genderidentiteit en interseksuele personen, het opheffen van gedwongen sterilisatie, het schrappen van transidentiteit van de lijst van mentale ziekten, het verdwijnen van het officiŽle protocol (dat vervangen moeten worden door een vrijwillige medische opvolging), het onmiddellijk stopzetten van hormonaal-chirurgische behandelingen om interseksuele baby's binair te normaliseren zonder de weloverwogen toestemming van hun ouders, het recht op medisch begeleide voortplanting,...

Kent u die eisen? Werden die eisen of sommige daarvan op een officiŽle manier ter kennis gebracht aan de minister door representatieve verenigingen van de betrokken personen?

Wat is uw standpunt over de legitimiteit van de eisen en over de mogelijkheid ze effectief te concretiseren? Overweegt u initiatieven te nemen of hebt u initiatieven genomen om effectief aan die eisen tegemoet te komen? Zo ja, welke?

Tot slot wens ik graag een minimum aan uitleg over de medisch-wettelijke verplichtingen op dat vlak.