Mondelinge vraag nr. 5-51

5-51 Dirk Claes (CD&V) 24/2/2011
  de situatie van 115 000 gepensioneerden die hun pensioen niet meer aan huis uitbetaald krijgen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-502
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1590
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1591