Mondelinge vraag nr. 5-12

5-12 Ludo Sannen (sp.a) 21/10/2010
  de afspraken met Nederland betreffende de verdieping van de Westerschelde
  eerste minister, belast met de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-37