Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2812

van Richard Miller (MR) d.d. 20 juli 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

De kunstverzameling van Dexia

kredietinstelling
cultureel erfgoed
kunstvoorwerp
schone kunsten

Chronologie

20/7/2011 Verzending vraag
25/8/2011 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1164

Vraag nr. 5-2812 d.d. 20 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Dexia geraakt blijkbaar niet makkelijk uit een periode van slechte of toch minstens verontrustende berichten. Er rijzen ook meer en meer vragen bij de toekomst van haar kunstverzameling. Professor Koen Schoors van de Universiteit Gent heeft onlangs op de VRT gesuggereerd dat Dexia haar verzameling zou moeten verkopen. De krant De Standaard, die de informatie overnam, heeft specialist Jan Hoet hierover ondervraagd en volgens zijn schatting schommelt de prijs van elk kunstwerk tussen de 25 000 en de 40 000 euro. De verzameling zou zowat 4 500 stuks tellen. Samen is dat alles goed voor 100 ŗ 200 miljoen euro. We kunnen ook twee werken van Rubens vermelden die elk minstens 1 miljoen euro waard zijn.

De verzameling, een erfenis van het Gemeentekrediet en van Paribas, is een van de mooiste van BelgiŽ en is helemaal gewijd aan de Belgische kunst: Ensor, Delvaux, Magritte, Alechinsky,... maken er uiteraard deel van uit.

Volgens La Libre Belgique zou Dexia helemaal niet voornemens zijn om te verkopen. We kunnen overigens beklemtonen dat de opbrengst geenszins zou volstaan om de behoeften van Dexia te dekken. De vraag blijft echter wat er van de verzameling zal worden als Dexia volledig in Franse handen zou overgaan.

Beschikt u over informatie hierover? Is de vrees gegrond? Welke voorzorgen kunnen in voorkomend geval worden genomen opdat de prestigieuze verzameling Belgische kunst niet zou verdwijnen? Kan de oplossing waarvoor Belgacom heeft gekozen - de oprichting van een Stichting - volgens u in overweging worden genomen?

Antwoord ontvangen op 25 augustus 2011 :

Geachte heer Miller, u interpelleert ons over de kunstcollectie van Dexia.

In de eerste plaats wens ik te verduidelijken dat onze regering het Belgische patrimonium met bijzondere aandacht volgt, zoals we dat deden bij de oprichting van de Belgacom Stichting.

Dexia is een bank naar Belgisch recht.