Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-563

van Lieve Maes (N-VA) d.d. 16 december 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk ExpresNet (GEN) - Project 0711 - Stations en stopplaatsen voor de lijn 36

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
openbaar vervoer
spoorwegstation

Chronologie

16/12/2010Verzending vraag
23/3/2011Herkwalificatie
27/9/2011Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-715

Vraag nr. 5-563 d.d. 16 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dit project heeft als doel de stopplaatsen en stations langs lijn 36 in het kader van het Gewestelijk ExspresNet (GEN) uit te rusten en zo het comfort van de reizigers naar een hoger niveau te brengen dan bepaald in de gangbare Revalor-norm.

De totale kostprijs van het project was geraamd op 51†043†000 euro. De beŽindiging van de werken was gepland voor mei 2010.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Is het project tijdig beŽindigd?

2) Hoeveel bedroeg de uiteindelijk totale kostprijs van dit project?

3) Hoeveel bedroeg de kostprijs per station en per stopplaats langs deze lijn?

4) Welke onderzoeken gebeurden voorafgaandelijk om het aantal fietsenstallingen per station te bepalen?

5) Wordt er gevolgd hoe efficiŽnt deze fietsenstallingen nu gebruikt worden?

6) Werd er bij de verlichtingsinstallaties ook rekening gehouden met energiezuinige oplossingen? Met welke?

Antwoord ontvangen op 27 september 2011 :

De Nationale maatschappij der belgische spoorwegen (NMBS)-Groep deelt het volgende mee :

  1. Alle werken zijn beëindigd.

  2. De uiteindelijke kostprijs bedraagt 27 245.000 euro.

  3. De kostprijs per station en per stopplaats langs deze lijn :

- Diegem : 4 015 516 euro

- Zaventem : 7 176 330 euro

- Nossegem : 1 938 151 euro

- Kortenberg : 5 306 987 euro

- Erps-Kwerps : 2 193 490 euro

- Veltem : 2 288 465 euro

- Herent : 4 326 061 euro.

  1. Het aantal fiets- en bromfietsrekken van de stations en stopplaatsen langs de lijn 36 werd bepaald aan de hand van een reizigersprognose uitgevoerd door de NMBS.

  2. De bezetting van de fietsenstallingen in de stations van Kortenberg en Zaventem wordt opgevolgd door de NMBS (NMBS-station). De bezetting van de fietsenstallingen bij de stopplaatsen (Herent, Veltem, Erps-Kwerps...) wordt opgevolgd door de NMBS-Holding.

De NMBS-Groep heeft nog geen klachten ontvangen over capaciteitsproblemen in de

fietsenstallingen in de stations en stopplaatsen van de vernieuwde lijn 36. De capaciteit aan fietsenstallingen blijkt te voldoen aan de behoeften.

  1. Het betreft hier de buiten-verlichtingsinstallaties op de perrons namelijk de verlichting op de kantelbare palen en de luifelverlichting.

Vooreerst kan gesteld worden dat voor de buitenverlichting lampen met een grote energie-efficiëntie werden aangebracht :

De specifieke lichtstroom bedraagt voor beide lamptypes tussen de 85 en 90 lm/W
De spiegels van de armaturen voor de perronverlichting zijn speciaal voor deze specifieke toepassing ontworpen. Hierdoor wordt het licht naar de gewenste plaats gestuurd en bijgevolg wordt de hoeveelheid strooilicht tot een minimum herleid.
De verlichtingssterkte werd bepaald volgens de in de REVALOR gestelde eisen:

Ten slotte kan het energieverbruik van de verlichtingsinstallatie ook sterk verminderd worden door het automatisch sturen van de verlichting. De geïnstalleerde verlichting wordt momenteel door een astronomische klok gestuurd waardoor de verlichting pas werkt als het donker wordt. Bovendien wordt de verlichting na de exploitatie-uren automatisch uitgeschakeld.