Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Croo Alexander" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
2,4-dinitrofenol (DNP) - Amateursporters - Doping - Gebruik - Verbod van verkoop - Maatregelen - Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag - Publicatie (6-1835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1835
Aandelenfraude - Boiler room-fraude - Waardeloze of valse aandelen - Aantal gevallen - Klachten - Bedragen - Aanpak (7-359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-359
Aanvullende pensioenen en pensioensparen - Belastingverminderingen - Netto fiscale kost (5-7670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7670
Aasgierfondsen - Gelden van ontwikkelingssamenwerking - Inbeslagname - Lopende rechtszaken (5-2462)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2462
Aasgierfondsen - Gelden van ontwikkelingssamenwerking - Inbeslagname - Lopende rechtszaken (5-2463)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2463
Aasgierfondsen - Gelden van ontwikkelingssamenwerking - Inbeslagname - Lopende rechtszaken (5-2464)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-2464
Aasgierfondsen - Gelden van ontwikkelingssamenwerking - Inbeslagname - Lopende rechtszaken (5-5124)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5124
Academische Onderzoeksorganisatie voor beleidsondersteuning - ACROPOLIS (Academic Research Organisation for Policy Support) (6-681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-681
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10925)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10925
Actieplatform van de Vierde VN Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging - Seksueel geweld - Preventie via early warning-netwerken (6-531)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-531
Actieplatform van de Vierde VN Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging - Vrouwen en gewapende conflicten - Re-integratie van slachtoffers en bestraffing van daders (6-528)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-528
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-857)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-857
Administraties - Personeelsleden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (7-294)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-294
Administratieve lasten - Statistiekverplichtingen - Kostprijs - Irritatiegraad (5-2648)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2648
Adoptie - Democratische Republiek Congo (DRC) - Problemen - Adoptiekanalen - Beperking of stopzetting - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-393
Afluisteren van telefoongesprekken - Statistieken - Kostprijs - Transparantie (5-1378)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1378
Afluisteren van telefoongesprekken - Statistieken - Kostprijs - Transparantie (5-1379)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1379
Afluisteren van telefoongesprekken - Statistieken - Kostprijs - Transparantie (5-5122)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-5122
Algemene toegang tot internet - Breedband - Witte Zones (6-1367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wahl aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1367
Amateurvoetbalclubs - Belastingcontroles - Cijfers (7-670)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-670
Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid (6-460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-460
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7295
Banken - Stresstests - Verscherping - Toezichthouder -Transparantie - Italiaanse banken - Nationale Bank van BelgiŽ (6-2066)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2066
Begrafenisvergoeding voor rechthebbenden van gepensioneerde rijksambtenaren - Afschaffing - Wetsontwerp (5-9398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-9398
Belastingaangifte - Verdwijnen van de papieren aanslag - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Preventie - Maatregelen (7-572)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-572
Belastingen - Onbeperkt uitstel van invordering (5-821)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-821
Belastingparadijzen - Betalingen - Aangifteplicht - Toepassingsvoorwaarden - Rondzendbrief (5-2947)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2947
Beleggingen in virtuele munten - Kapitaalrondes met virtuele munten - Regelgeving - Initial coin offerings (ICO's) (6-2167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2167
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden (6-2170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2170
Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming (6-2194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2194
Belgian Growth Fund - Kapitaal - Partners - Functionering - Beheer - Evaluatie (7-215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-215
Belgian Internet Service Center - Elektronische handel - Toepassing van de btw - Frauduleuze handel - Controle - Keurmerk voor webwinkels (6-185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-185
Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ BelgiŽ - Duitse taal - OfficiŽle landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen (7-926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-926
Belgisch ontwikkelingsbeleid - Hervorming - Samenwerking tussen de verschillende actoren (6-684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-684
Belgische banken - Basel III-normen - Kapitaalbehoefte (5-139)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-139
BelgiŽ - Begroting - Europese Commissie - Schuldenrapport (6-2095)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2095
Berekening pensioenen - Wet eenheid van loopbaan - Uitvoering - Toepassing (5-7458)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7458
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9296)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-9296
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8291)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8291
Bijstandsfraude - Strijd - Gebruik van algoritmes - Discriminatie - Transparantie - Studie (6-1868)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1868
Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument (6-2061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2061
Blockchain - Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Studie - B-Hive (6-2094)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2094
Blockchain - Initial Coin Offerings (ICO's) - FinanciŽle innovatie - Regelgeving en omkadering - Initiatieven - Overleg met de financiŽle sector (6-1636)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1636
Blockchain - Initial Coin Offerings (ICO's) - FinanciŽle innovatie - Regelgeving en omkadering - Initiatieven - Overleg met de financiŽle sector (6-2173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2173
Blockchaintechnologie - Federale instanties en overheidsdiensten - Publieke dienstverlening - Toepassingsmogelijkheden - Transversale, beleidsoverschrijdende werkgroep - Stand van zaken (6-1876)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   dossier afgesloten
SV 6-1876
Blockchaintechnologie - Federale instanties en overheidsdiensten - Publieke dienstverlening - Toepassingsmogelijkheden - Transversale, beleidsoverschrijdende werkgroep - Stand van zaken (6-2091)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2091
Blockchaintechnologie - Fintech - Toepassing - Initial Coin Offerings (ICO's) - Frans voorbeeld - Stand van zaken in BelgiŽ (6-2263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2263
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-1602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1602
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector (6-2057)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2057
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Stand van zaken (6-2286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2286
Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy (6-1596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1596
Boekhoudkundige normen - International Financial Reporting Standards (IFRS) - Europese Commissie - Afwijkingsmogelijkheden - Impact voor beursgenoteerde ondernemingen (6-2064)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2064
Bpost - Late leveringen - AbsenteÔsme (6-1878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1878
Bpost - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen (6-1562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1562
Brexit - Gevolgen - Controle van de grenzen - Douaniers - Werving - Aantal - Kosten (6-2207)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Turan aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2207
Bruggepensioneerden en werklozen - Vakbondsbijdrage - Aftrekbare beroepskosten - Kosten gemaakt voor een sollicitatie (5-100)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-100
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - bpost - Taalwetgeving - Naleving - Schendingen - Maatregelen - Mogelijke interventie van de federale overheid - Overleg met de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en met de Gemeenschappen (6-233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-233
Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid (6-573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-573
CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel (6-2395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2395
CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel (7-85)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-85
Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Binnenlandse corruptiedossiers - Aantallen (5-2387)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2387
Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Binnenlandse corruptiedossiers - Aantallen (5-2388)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2388
Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Controlebevoegdheid - Terrorisme en extremisme (5-2390)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2390
Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Controlebevoegdheid - Terrorisme en extremisme (5-2391)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2391
Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Seponeren van dossiers door gerecht - Gebrek aan feedback (5-2385)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2385
Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Seponeren van dossiers door gerecht - Gebrek aan feedback (5-2386)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2386
China - Olympische spelen - App ęMY2022Ľ - Verplichte gebruik - Spionage - Privacy - Bescherming - Aanpak - Maatregelen (7-1635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1635
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermde dier- en plantensoorten - Onlinehandel - Handhaving - Maatregelen (6-2209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2209
Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten) - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Handhaving - Maatregelen (6-2205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2205
College van Ombudsmannen voor pensioenen - Wijziging van artikel 76 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 (5-9181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-9181
Coronacrisis - Evenementensector - Huwelijksrecepties - Beperkingen - Behoud - Rechtvaardiging - Maatregelen om de sector te steunen - Tijdsschema - Concurrentie van dienstverlenende bedrijven uit de buurlanden (Covid-19) (7-653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan mevrouw WilmŤs, eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer De Croo, eerste minister
SV 7-653
Coronacrisis - Geweigerde domiciliering - Extra kosten - Uitstel - Overleg met de banken en Febelfin - Maatregelen (Covid-19) (7-471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-471
Coronacrisis - Kaskredieten - Tarief - Hoge kostprijs - Staatswaarborg - Afspraken met de banksector (Covid-19) (7-430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-430
Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19) (7-424)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-424
Coronacrisis - Werkloosheid bij jongeren - ExponentiŽle toename - Cijfers - Maatregelen - Overleg met de Gewesten (Covid-19) (7-621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-621
Covid-19 - Mondmaskers en andere medische hulpmiddelen - Btw-tarief - Verlaging - Besluit (EU) 2020/491 van de Europese commissie van 3 april 2020 - Gebruik van de mogelijkheid (7-517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-517
Covid-19 - Verzekeringen - Overmacht - Uitsluitingsgrond - Rechtsmisbruik - Gegarandeerd inkomen (7-427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-427
Credendo - Exportkredieten per bedrijf - Cijfers (6-2243)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2243
Credendo - Exportkredieten per sector - Cijfers (6-2244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2244
Cryptomunten - Beleggingen in virtuele munten - Fraude - Proactief optreden - Gedupeerden - Recuperatie van de schade - Rol van de financiŽle toezichthouder - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Mogelijke maatregelen (6-2191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2191
Cybercrime - Bedrijfsleven - Maatregelen (6-276)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-276
Cybercrime - E-mail spoofing - Overheid - Veiligheidsdiensten - Preventie (6-1639)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1639
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10017)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-10017
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9901)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-9901
Cybersurveillance technologie - Export naar landen met autoritaire regimes - Mensenrechtenschendingen - Vergunningsplicht - Overleg met de Gewesten (7-74)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-74
Cyberveiligheid - Cyberstrategie - Spionagesoftware Regin - Overleg - Maatregelen (6-246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-246
Cyberveiligheid - Hostingbedrijven - Cybercrime - Klachten - Cijfers en tendensen - Strijd - Belgische cyberbeleid - Maatregelen (7-1551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1551
Cyberveiligheid - Hostingbedrijven - Gebruik door de overheidsdiensten - Cijfers en tendensen (7-1547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1547
De Salduz-prestaties (Niet-betaling of laattijdige betaling - Ontwerp voor de hervorming van de rechtsbijstand) (5-1028)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-106
p. 19-20 5-106 p. 19-20 (PDF)
De aanpassing van het pensioenbonussysteem (Bonus voor langer werken) (5-2382)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-183 COM
p. 6-7 5-183 COM p. 6-7 (PDF)
De afstand van terugvordering van onverschuldigde betalingen (5-7437)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7437
De bescherming van de aanvullende pensioenen bij insolventie van het pensioenfonds (5-1083)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-111
p. 7-8 5-111 p. 7-8 (PDF)
De bestemming van de winst die BelgiŽ heeft gemaakt aan de Griekse crisis (6-2208)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Turan aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2208
De expertengroep die zich over de toekomst van de pensioenen zal buigen (Gevolg dat aan het Groenboek van de voorganger van de huidige minister van Pensioenen wordt gegeven) (5-939)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-98
p. 17-19 5-98 p. 17-19 (PDF)
De hervorming van het bonussysteem dat moet aanzetten tot langer werken (en het malussysteem voor de zelfstandigen) (5-2989)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-220 COM
p. 35-37 5-220 COM p. 35-37 (PDF)
De hervorming van het overlevingspensioen en de toegang van de overlevende echtgenoten tot de arbeidsmarkt (5-11279)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-11279
De kritiek van het Rekenhof op de hervorming van de pensioenen (5-2978)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-220 COM
p. 33-35 5-220 COM p. 33-35 (PDF)
De pensioensplit (5-8941)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8941
De pensioenvoorwaarden voor lokale mandatarissen (5-8590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8590
De slachtoffers van een verkrachting (Zware medicatie - Pijnlijk onderzoek - Straffeloosheid van de daders) (5-1039)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-106
p. 25-27 5-106 p. 25-27 (PDF)
De toename van het aantal straffen met een enkelband en de mogelijkheden van het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht (en het beroep op de politiediensten) (5-1264)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-137
p. 18-20 5-137 p. 18-20 (PDF)
De verschillende pensioenstelsels (Gewaarborgd minimum - Pensioenen die vůůr 1 januari 2014 een aanvang hebben genomen - Gemengde loopbaan - Stand van zaken) (5-1270)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-137
p. 17-18 5-137 p. 17-18 (PDF)
De versoepeling van de pensioenhervorming (Lijst van de bijsturingen - Budgettaire impact - Effect op de werkzaamheidsgraad) (5-2272)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-183 COM
p. 5-6 5-183 COM p. 5-6 (PDF)
Delen lijst met identiteit personen die genoemd werden in onderzoekdossiers rond terrorisme met financiŽle instellingen - Verdachte transacties - Financiering terrorisme (6-2214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2214
Dexia - Banklicentie - Verdwijnen - Staatsschuld - Impact - Stand van zaken (6-2277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2277
Digitale revolutie - Kleine en middelgrote ondernemeingen (kmo's) - Positie ten opzichte van de Europese concurrentie - Aanbod van de digitale markt - Inwerkingtreding - Gebrek aan kennis - Maatregelen - Overleg met de Gewesten (6-1308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wahl aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1308
Digitale technologie - Maatschappelijke voordelen - Initiatieven - Overleg met de Gewesten - Opportuniteiten binnen de overheidsdiensten (6-482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-482
Donaties of overheidsgiften in landen buiten de Europese Unie (EU) - Regels voor overheidsbedrijven, parastatale instellingen of bedrijven die een openbare dienst vervullen - Democratische toets - Criteria - Ontwikkeling - Cijfers (7-1664)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1664
Douane - Antwerpse haven - Gegevensbanken van de politie - Toegang (7-648)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-648
Douane - Arrestatietechnieken - Knieklemtechniek - Gebruik (7-647)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-647
Douane - Personeelsleden - Wapendrachtvergunningen - Moraliteitsonderzoek - Criteria - Verlies van de wapendracht - Gevolgen voor de douaniers (7-646)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-646
Douane - Telescopische wapenstok - Invoering - Vertraging - Reden - Vervanging van de rubberen knuppel - Maatregelen (7-649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-649
Douane - Verzegeling en begeleiding van containers - Smart-seals - Gebruik - Onvoldoende kwaliteit - Nieuwe type smart-seal - Kostprijs (7-645)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-645
Douanediensten - Mobiele scanners (7-115)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-115
Douanediensten - Mobiele scanners - Aantal - Gebruik - Resultaten (7-178)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-178
Drinkwater - Keuringen - BTW-tarief (6-2072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2072
E-boeken - Digitale nieuwssites - Btw - Verlaagd tarief - Europees minimumtarief (6-1490)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1490
E-boeken - Digitale nieuwssites - Btw - Verlaagd tarief - Europees minimumtarief (6-2133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2133
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Alexander De Croo, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
5-1
p. 11-12 5-1 p. 11-12 (PDF)
Een mogelijke dubbele subsidiŽring van Samusocial door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het federaal niveau (Bezwarend verslag van de Inspectie van FinanciŽn) (5-1148)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-122
p. 13-14 5-122 p. 13-14 (PDF)
Eenheidsstatuut - Arbeiders en bedienden - Carensdag - Afschaffing (5-99)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-99
Erfloze nalatenschappen - Aantallen en cijfers - Inning (5-766)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-766
Erfloze nalatenschappen - Aantallen en cijfers - Inning (5-767)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 5-767
Europese Commissie (EC) - Voorstel tot invoering van een tijdelijke omzetbelasting voor digitale dienstverleners (ę†digitaks†Ľ) - Invoering - Voordelen en nadelen - Belgisch standpunt (6-2090)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2090
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Bronheffing - Impact voor de Belgische overheid (5-2562)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2562
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Bronheffing - Impact voor de Belgische overheid (5-2563)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 5-2563
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid (5-764)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-764
Federaal actieplan Dieselgate - Interfederale Werkgroep Milieu en Gezondheid - Besprekingen - Accijnzen op diesel - Verhoging (6-2242)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2242
Federaal beleid aangaande de digitale agenda - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-321
Federaal beleid aangaande ontwikkelingssamenwerking - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (6-322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-322
Federale Openbare Dienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Integratie van de genderdimensie - Vredesmissies van de Verenigde Naties en de Europese Unie - Deelname van vrouwen - Belgische diplomatie - Vrouwelijke ambassadeurs en consuls - Cijfers - Evaluatie (7-1708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1708
Federale Openbare Dienst (FOD) FinanciŽn - Sluiting van kantoren in Waalse en Brusselse gemeenten - Gevolgen voor de landelijke gemeenten - Gedececntraliseerde dienst - ę†Cockpitsysteem†Ľ - Publiciteit voor dat systeem (6-2235)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2235
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10814)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-10814
Federale overheid - Datalekken - Cijfers - Klachten - Juridische procedure - Preventie - Kosten - Maatregelen (6-22)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-22
Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen (6-72)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-72
Federale overheid - Uitstaande facturen (6-90)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-90
Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Briefwisseling met de belastingplichtigen - Ontoelaatbare taalfouten (6-2265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Grouwels aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2265
Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Nieuwe gedragsinzichten - Toepassing - Evaluatie (6-2279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2279
Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen (6-2157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2157
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19) (7-437)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-437
Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19) (7-450)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-450
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8904
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1394)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1394
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-2328)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2328
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (7-1029)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-1029
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7373
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7046)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
SV 5-7046
Filmindustrie - Taxshelter-systeem - kaderovereenkomsten - Aantal - 'Majoritaire' en 'minoritaire' filmprojecten - Onderscheid - Budgetten (7-603)      
  Schriftelijke vraag van de heer Eerdekens aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-603
Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Brusselse Hoofdstedelijke regering (6-2147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2147
Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Vlaamse regering (6-2149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2149
Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Waalse regering (6-2148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2148
Fiscale aangiftes - Invulling en indiening - Fiscale witwas - Strijd - Accountant en belastingconsulenten - Beschermde beroepstitel (6-2273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2273
Fiscale ę†non bis in idem†Ľ-principe - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Leegstandstaks - Voorrang van de federale belasting op gewestelijk of lokale belasting - Afschaffing van de regionale belasting (6-2078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2078
Fortis - Verkoop - Gevolgen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappen en de Federale overheid - Verkoop van de gebouwen in Brussel - Overleg met de deelstaten (6-2155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2155
Games-industrie - Tax shelter (6-1451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1451
Games-industrie - Tax shelter (6-2054)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2054
Gedetineerden - Opbouw van pensioenrechten - Arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeval of beroepsziekte (5-8543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8543
Geld lenen aan woekerrentes - KMO's - Woekeraars - Scandinavische kredietverstrekkers (6-2354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2354
Gesetz vom 10. Mai 2007 zur Bekšmpfung bestimmter Formen von Diskriminierung, Artikel 29, ß 2 - unabhšngige BehŲrde - Bezeichnung - Funktionieren in den drei Landessprachen Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, artikel 29, ß 2 - Onafhankelijke instantie - Aanwijzing - Werking in de drie landstalen (7-1234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-1234
Gevoelige digitale bedrijfsinformatie - Bedrijfsspionage - Informatiediefstal - Lijst van gevoelige landen - Preventieve maatregelen - Zakenreizen (5-6424)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6424
Gevoelige digitale bedrijfsinformatie - Bedrijfsspionage - Informatiediefstal - Lijst van gevoelige landen - Preventieve maatregelen - Zakenreizen (5-6425)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-6425
Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale regering - Invloed op het gewestelijk beleid aangaande de digitale agenda (6-320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-320
Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee (6-2062)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2062
Grensarbeiders - Belastingvermindering voor uitgaven voor energiebesparende maatregelen - Toewijzing pro rata - Feitelijke benadeling (5-6194)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-6194
Groene obligaties - Uitgifte - Datum - Verwachte ontvangsten - Inschatting - Renteverschil met de gewone staatsobligatie - Projecten die in aanmerking komen - Selectie - Toekomstige uitgifte van groene obligaties (6-2081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2081
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7551)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7551
Hacking - Databescherming - Digitale lokdozen - Opsporing van onveilige slimme apparaten - Cijfers en tendensen (7-1816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1816
Harde Brexit - Impact op de werking van de Douane - Voorbereidende maatregelen (6-2281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2281
Haven van Gent - Treinverbinding - Lijn 204 - Motie Oost-Vlaamse Provincieraad (5-2776)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2776
Haven van Gent - Treinverbinding - Lijn 204 - Motie Oost-Vlaamse Provincieraad (5-2777)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2777
Haven van Gent - Treinverbinding - Lijn 204 - Motie Oost-Vlaamse Provincieraad (5-5125)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 5-5125
Herstelplannen voor de pensioenfondsen - Impact van de schuldencrisis - Bijkomende maatregelen (5-2564)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2564
Herverpakte ęleveraged loansĽ (CLO's) - Systeemrisico - Toezichthouder (6-2065)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2065
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid (Vrijheid van ondernemen, van handel en van nijverheid) (5-19)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein en Alexander De Croo
5-19/1
p. 1-11 5-19/1 p. 1-11 (PDF)
Het aantal ingetrokken administratieve beslissingen (5-7436)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7436
Het centraal strafregister (Tekortkomingen) (5-740)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-82
p. 25-26 5-82 p. 25-26 (PDF)
Het identificeren van het pensioentype (Transparantie van de pensioenfiches, rekeninguittreksels, ...) (5-1145)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-122
p. 12-13 5-122 p. 12-13 (PDF)
Het nieuwe gerechtelijk landschap na de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen (Fusie van de arrondissementen Doornik, Bergen en Charleroi) (5-727)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-82
p. 22-23 5-82 p. 22-23 (PDF)
Het recht op abortus voor verkrachte vrouwen in oorlogsgebieden (6-148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-148
Het toezicht op het deontologisch handelen van magistraten (5-1269)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-137
p. 20-22 5-137 p. 20-22 (PDF)
Het zwakke vervolgingsbeleid inzake schijnhuwelijken in Brussel (5-737)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-82
p. 23-24 5-82 p. 23-24 (PDF)
Hong Kong - Mensenrechten - Democratie - Nieuwe besluitwet - Repressie (7-623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-623
Hong Kong - Nieuwe veiligheidswet - Mensenrechten - Verenigde Naties - Speciale rapporteur - Aanduiding - NGO's en journalisten - Uitoefening van het werk - Bedrijven - Impact op de investeringen - Informatie aan reizigers (7-629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schiltz aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-629
IS-strijders in SyriŽ en Irak - Giften - Donateurs - Identificatie - Vervolging - Franse aanpak - Stand van zaken in BelgiŽ (6-2203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2203
Illegale sigaretten - Herkomst en bestemming - Binnenlandse productie - Cijfers (6-2053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2053
Indexcijfer van de consumptieprijzen - Online verkoopplatformen - Lagere prijzen - Impact - Aanpassing van het indexcijfer (6-1919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1919
Inlichtingendiensten en parketten - Afluisteren van telefoongesprekken - Frequentie - Skype (5-1380)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1380
Inlichtingendiensten en parketten - Afluisteren van telefoongesprekken - Frequentie - Skype (5-1381)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1381
Inlichtingendiensten en parketten - Afluisteren van telefoongesprekken - Frequentie - Skype (5-5123)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-5123
Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers - Achterstand in terugbetaling remgelden (5-2227)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2227
Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers - Achterstand in terugbetaling remgelden (5-2228)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2228
Internationale School van SHAPE - Heropbouw - Financiering - Verdeling - Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de federale Staat - Aanvullend budget te voorzien - Aanhangsel bij het samenwerkingsakkoord - Stand van zaken (7-1523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Antoine aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1523
Internet of Things (IoT) - Opkomst - Rol van BelgiŽ - Beleid (6-357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-357
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Digitale agenda - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen (6-283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-283
Iran - Gevangenschap van de heer Olivier Vandecasteele - Gehandhaafde beschuldigingen - HygiŽnische omstandigheden en gezondheidstoestand - Mogelijke verbeteringen - Gevoerde acties - Vrijlating - Mogelijke opties - Steun van de Europese instanties - Steun aan de familie (7-1840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1840
IsraŽlisch-Palestijns conflict - Bezette Westelijke Jordaanoever - Humanitaire toestand - Geplande acties (7-1244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-1244
Jaarrekeningen van de Federale Staat - Certificeringsplicht van de Rekenhof - Werkpunten - Stand van zaken (6-2075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2075
Jacht - Drijvers met honden en geleiders van jachthonden - Opsporen van de honden - Gebruik van halsband met gps-tracker - Erkende toestellen - Heffing - Belangrijke kost - Overleg met het BIPT - Eventuele maatregelen (6-1722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mouyard aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1722
Kinderen in pleeggezinnen - Onroerende voorheffing - Kortingen - Aanmerking - Toekenning - Voorwaarden - Weigering door de Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Redenen - Cijfers (6-2310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2310
Kringloopfonds - Toxische kredieten - Schadevergoeding - Juridische procedures (5-3115)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-3115
Kringloopfonds - Toxische kredieten - Schadevergoeding - Juridische procedures (5-3116)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 5-3116
Kringloopfonds - Toxische kredieten - Schadevergoeding - Juridische procedures (5-3117)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3117
Kringloopfonds - Toxische kredieten - Schadevergoeding - Juridische procedures (5-5128)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-5128
Kringloopfonds - Toxische kredieten - Schadevergoeding - Juridische procedures (5-5129)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5129
LNG-terminals - Kritieke infrastructuur - Veiligheid - Cyberaanvallen - Sabotage - Bescherming - Maatregelen (7-1863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1863
Landbouwers - Fiscale gegevens - Regionale verdeling (6-2236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2236
Landbouwinkomsten - Fiscaal regime - Forfaitair stelsel - Aangiften - Aantal - Evolutie -GLB - Premies - Gedeeltelijke belastingvrijstelling - Behoud (6-2239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Desquesnes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2239
Militair personeel - Missies in Afghanistan en Mali - ęBurn PitsĽ - Gevolgen - Ziektes en andere aandoeningen - Cijfers en tendensen - Aanpak - Maatregelen (7-1661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1661
Mobiel dataverbruik - Datavreters - Stiekem dataverbruik - Consumentenrechten (6-1904)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1904
Mobiel internet - Privacy - Afluistertechniek "deep packet inspection" - Situatie bij de Belgische telecommunicatieoperatoren (5-2392)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2392
Mobiel internet - Privacy - Afluistertechniek "deep packet inspection" - Situatie bij de Belgische telecommunicatieoperatoren (5-2393)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2393
Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Humane doping - Toename - Aanpak (7-257)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cauter aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-257
NBB - Gebruik data van Google als economische indicatoren - Voorspellen van conjuctuur (5-6949)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6949
NBB - Gebruik data van Google als economische indicatoren - Voorspellen van conjuctuur (5-6950)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-6950
Nationale Bank van BelgiŽ (NBB) - Portefeuille landenobligaties - Oorsprong - Toekomstvisie (5-2565)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2565
Nationale Bank van BelgiŽ - Dividend 2017 (6-2083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2083
Nationale Delcrederedienst - Storting pensioenen - Tweetalige vermeldingen op de uittreksels (5-6840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
SV 5-6840
Nederland - Personen die in BelgiŽ gedomicilieerd zijn - Algemene Ouderdomswet - Uitkering - Fiscale behandeling - Tegenstrijdige standpunten van Nederland en BelgiŽ (6-2076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2076
Nieuw durffonds 'Belgian Growth Fund (BGF)' - Financiering - Private sector - Overheid (6-2096)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2096
No-deal-Brexit - Fiscaliteit - Overgangsrecht (6-2352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2352
Oeganda - Invoering van de doodstraf voor holebi's - Schending mensenrechten - Impact op gouvernementele samenwerking (7-125)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-125
Olieproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie (6-2343)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2343
Olieproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie (7-177)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-177
Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) (6-2052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2052
Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen (6-1575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1575
Onroerend goed in het buitenland - Fiscale gegevens - Automatische gegevensuitwisseling - Multilateraal verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand voor fiscale aangelegenheden - Overeenkomsten - Stand van zaken (7-137)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-137
Onroerend goed in het buitenland - Fiscales gegevens - Automatische gegevensuitwisseling - Uitwisselen van fiscale gegevens op verzoek - Dubbelbelastingverdragen (7-135)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-135
Onroerend goed in het buitenland - Gegevensuitwisseling - Multilateraal verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand voor fiscale aangelegenheden - Modaliteiten - Opvragen van fiscale gegevens op verzoek (7-136)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-136
Onroerende goederen - Buitenland - Uitwisseling van gegevens (6-2345)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2345
Ontslag van senatoren (2012-2013)      
  de heer Alexander De Croo (vervangen door de heer Yoeri Vastersavendts)
5-77
p. 5 5-77 p. 5 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Federale begroting - Bijkomende besparingen - Niet-gouvernementele organisaties (ngo's) - Werking - Gevolgen (6-1675)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1675
Ontwikkelingssamenwerking - Migratie-infrastructuur - Budgetten - Aanwending (6-1470)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Sutter aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1470
Ontwikkelingssamenwerking - Regeerakkoord - Besparingen (6-716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-716
Ontwrichte zones - Steunmaatregelen - Bedrijfsvoorheffing (6-2070)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2070
Oorlog in OekraÔne - OekraÔense vrouwen - Bescherming - Slachtoffers van verkrachting of seksueel geweld - Toegang tot abortus of tot psychologische steun voor de vluchtelingen - Eventuele transfer naar BelgiŽ (7-1671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ahallouch aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1671
Opbouw van pensioenrechten - Dagen gelijkgesteld aan professionele activiteit - Aantallen en verdeling (5-10739)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-10739
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8354
Opzoekingscentrum voor de wegenbouw (OCW) - Wegenis en riolering - Ondersteuning van de lokale besturen - Activiteitenverslagen - Middelen voor onderzoeken inzake riolering - Overleg met de gewestelijk overheden (6-831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-831
Ouderen - Inkomensgarantie - Lage pensioenen - Rijksdienst voor pensioenen - Inhaaloperatie (5-7267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7267
Overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten - Richtlijn 2001/23 EG van de Raad van 12 maart 2001 - Omzetting (6-1363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1363
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1412)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1412
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-2333)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2333
Overheidsbedrijven - Verspreiding van automatische externe defibrillators (6-132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-132
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7570
Overheidspensioenen - Evolutie (5-7671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7671
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-1179)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1179
Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen (6-2109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2109
Overheidswebsites en overheidsapplicaties - Digitale toegankelijkheid - Mensen met een beperking - AnySurfer-label - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in BelgiŽ (6-1795)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1795
Overlevingspensioen - Buitenland - Pensioenbreuk door werk in het buitenland (5-10534)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-10534
Pensioenberekening - Aandeel van de gelijkgestelde periodes (5-10425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-10425
Pensioenfondsen - Dekkingsgraad - Lagere rente - Pensioenverplichtingen - Stand van zaken in BelgiŽ (7-77)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-77
Pensioenfondsen - Derivatencontracten - Tegenpartijrisico - Concentratierisico's - Nationale Bank van BelgiŽ - Derivatenposities van publieke en semi-publieke instellingen (5-7153)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-7153
Pensioenfondsen - Derivatencontracten - Tegenpartijrisico - Concentratierisico's - Nationale Bank van BelgiŽ - Derivatenposities van publieke en semi-publieke instellingen (5-7154)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-7154
Pensioenfondsen - Infrastructuurprojecten - Inflatiecompensatie - Publiek-private samenwerkingsprojecten (5-9752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-9752
Pensioenfondsen - Vastgoedportefeuille - Infrastructuurprojecten - Inflatiecompensatie - Publiek-private samenwerkingsprojecten - Stand van zaken - Beleid (5-7151)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-7151
Pensioenfondsen - Vastgoedportefeuille - Infrastructuurprojecten - Inflatiecompensatie - Publiek-private samenwerkingsprojecten - Stand van zaken - Beleid (5-7152)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-7152
Pensioengerechtigden met hoofdverblijfplaats buiten de Europese Economische Ruimte - Levensbewijzen - Controle van de echtheid (5-7853)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7853
Pensioengerechtigden met hoofdverblijfplaats buiten de Europese Economische Ruimte - Levensbewijzen - Controle van de echtheid (5-8468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Pieters aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8468
Pensioenhervorming - Genderongelijkheid - Overlevingspensioen - Welvaartsaanpassing (5-10422)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-10422
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8826
Personeelsbestand - Inwoners Brussels Gewest - Overheidsbedrijven (6-134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-134
Pitazaken - Fiscale fraude - Controle - Inbreuken - Cijfers - Aanpak - Maatregelen (7-613)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-613
Plan voor herstel en veerkracht - Genderdimensie (Covid-19) (7-995)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-995
Podiumkunsten - Tax Shelter - Fiscale uitgave (6-2202)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Segers aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2202
Polen - LGBTIQ+ - Homofobie - Discriminatie - Verdere escalatie (7-608)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
SV 7-608
Postassignaties - Uitbetaling - Postbodes (6-1768)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1768
Postbussen - Afschaffing - Criteria - Universele postdienst - Behoud (6-659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-659
Prijsdiscriminatie op het Internet - Netneutraliteit - Zero rating (6-960)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-960
Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers (6-2200)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2200
Publiek-private samenwerking (PPS) - Projecten - Cijfers - ESR-classificatie - Principe van ESR-neutraliteit - Onderhandelingen met Europa - Stand van zaken (6-40)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-40
Rechten van meisjes - Aanwijzing van een Bijzondere rapporteur bij de Verenigde Naties (VN) - Rapport van Plan International (6-1822)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1822
Regering Michel I - Wagenpark - Overzicht (6-114)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   vraag ingetrokken
SV 6-114
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
   Hervorming van de wacht- en werkloosheidsuitkering
5-39
p. 16-17 5-39 p. 16-17 (PDF)
   Pensioenhervorming : verhoging van de leeftijd voor het vervroegd pensioen - Hervorming van het brugpensioen en van de overheidspensioenen
5-39
p. 14 5-39 p. 14 (PDF)
Regularisatie van buitenlandse roerende inkomsten - Regularisatieheffing - Aanvullende gemeentebelasting - Arrest Dijkman (5-2946)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2946
Regularisatie van buitenlandse roerende inkomsten - Regularisatieheffing - Aanvullende gemeentebelasting - Arrest Dijkman (5-5127)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5127
Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Scherpere controle door de belastingdiensten - Nederland - Cijfers (6-2114)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2114
Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad - Uitvoering - Nationaal Actieplan (2013 -2016) - Vertegenwoordiging van de vrouwen in de internationale organisaties en zendingen en in de Belgische diplomatie - Vooruitgang - Verslag aan het Parlement (6-419)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-419
Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - Niet naleving - Veroordeling door het Europees Hof van Justitie - Boeteregeling met de Gewesten - Stand van zaken - Aanbeveling 58 van informatieverslag van de Senaat 6-131/2 - Gevolg (6-2077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2077
Rijksdienst voor Pensioenen - Regularisaties - Termijn - Tempo (5-9179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-9179
Rijksdienst voor pensioenen - Ziektedagen (5-8630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8630
Rode diesel - Gebruik - Controle (7-340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-340
Roofkunst - Wereldoorlog II - Compensatie - Screening museumcollecties (7-909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-909
Ruimtevaartindustrie - Galileo - Europees ruimtevaartbudget (5-6195)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6195
Samenwerkingsakkoorden tussen de federale staat en de deelstaten - Gebrek aan transparantie - Bekendmaking - Mogelijke systematisering - Oplossingen (7-1493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Eerdekens aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-1493
Seksuele en reproductieve gezondheid - Middelen - Daling - Maatregelen (6-384)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Sutter aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-384
Seksuele en reproductieve gezondheid - Ontwikkelingssamenwerking - Besparingen - Impact - MultisectoriŽle aanpak - Inspanningen - Resultaten - Samenwerking met de federale minister van Volksgezondheid en het departement Internationaal Vlaanderen (6-884)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Sutter aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-884
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten - FP2020 Summit - BelgiŽ's engagement - Middelen (6-1783)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Sutter aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1783
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen - Onvruchtbaarheid - Bescherming van de gezondheid - Ontwikkelingssamenwerking - Middelen (6-1195)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Sutter aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1195
Sociaal netwerk ęTikTokĽ - Leden van de federale regering - Medewerkers van strategische cellen - Aanwezigheid - Risico's - Waarschuwingen - Regels voor het gebruik (7-1923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Goidsenhoven aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1923
Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie ę†Kunstenaars†Ľ - Administratieve last - Kunstenaarsvisum (6-2115)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2115
Social impact bonds - Onderzoek - Pilootprojecten - Facilitator - Randvoorwaarden (6-2357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2357
Sociale Zekerheid - Betaling van interesten (5-7865)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7865
Sociale Zekerheid - Handvest - Beslissingen aangetast door een juridische of materiŽle vergissing - Stand van zaken 2012 (5-7858)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7858
Sociale Zekerheid - Onverschuldigde betalingen - Afstand van terugvordering (5-7866)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7866
Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen (5-7857)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7857
Sociale fraude - Uitkeringsfraude - Controle op het internet (5-761)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-761
Sociale fraude - Uitkeringsfraude - Controle op het internet (5-762)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-762
Sociale huurders - Bezit van onroerende eigendom in het buitenland - Onderzoek - Uitwisseling van gegevens met het buitenland - Verdragen - Stand van zaken (6-2312)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2312
Sociale voordelen - Statuut en inkomen - Werkloosheidsval - Cijfers en tendensen (7-1035)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-1035
SomaliŽ - Kindhuwelijken - Bestrijding - voorstel van Somalische wet tot legalisatie van kindhuwelijken - Somalische organisaties voor de bescherming van de rechten van vrouwen en kinderen - Steun van BelgiŽ (7-675)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Gahouchi aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-675
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-1850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1850
Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers (6-2086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2086
Staatsveiligheid - Cyberveiligheid - Chinese netwerkinfrastructuur - Veiligheid van het Belgische telefoonnetwerk (6-1920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1920
Statistiekenverplichtingen - Administratieve lasten - " Anti-stapling " maatregel (5-2649)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2649
Statistiekenverplichtingen - Administratieve lasten - EnquÍteloze periode voor kleine en middelgrote bedrijven (KMO's) (5-2650)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2650
Steden en gemeenten - Gestructureerde producten - Begroting (5-765)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-765
Steunzone Vilvoorde-Zaventem - Ingediende dossiers - Goedgekeurde dossiers - GecreŽerde jobs - Cijfers (7-243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-243
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7065)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
SV 5-7065
Strijd tegen armoede - Automatisering van rechten - Pensioensector - Inkomensgarantie voor ouderen - Gegevensuitwisseling met Federale Overheidsdienst FinanciŽn (5-9326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jans aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-9326
Strijd tegen roofkunst - Conventie van Nicosia - Ratificering - Stand van zaken (7-1667)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1667
Strijd tegen terrorisme - Verdachte zeeschepen - Illegale praktijken - Aard van de vracht - Uitzetten van het ę†automatic identification system†Ľ - Extra controlemogelijkheden - Internationale initiatieven (6-2132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2132
Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van FinanciŽn (6-2159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2159
Tabaksproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie (6-2344)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2344
Tabaksproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie (7-291)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-291
Tax shelter - Interpretatieproblemen - Oplossing - Impact op filmproducties - Fiscale rulings - Aanvraag - Aantal - Overleg met de filmsector (6-2100)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2100
Tax shelter - Nieuwe hervormde regeling - Nieuwe rondzendbrief - Interpretatieproblemen - Overleg met de ministers van Cultuur van de Gemeenschappen (6-2101)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2101
Tax shifts I en II - Personenbelasting - Inkomsten - Gemeentelijke opcentiemen - Impact - Terugverdieneffecten - Prognoses (6-2074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2074
Tax-On-Web - Vooraf ingevulde aangifte - Belastingplichtigen die in aanmerking komt - Selectie - Criteria - Cijfers - Wijzigingen en fouten in de vooraf ingevulde aangifte - Aangepaste codes - Evolutie van het aantal e-aangiftes (6-2097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2097
Terrorisme - Financiering - Strijd - Anonieme prepaid kredietkaarten vanuit niet-EU landen - Verbod - Europese aanpak (6-2188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2188
Tewerkgestelde gepensioneerden - Beroepsinkomen - Cijfers (6-2306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2306
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8144)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8144
Toekenning van federale subsidies aan gemeenten (6-2371)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2371
Turkije - Internationaal conflict - Koerden - Mensenrechten - Oorlog in SyriŽ - Humanitaire situatie - Mensenrechtenschending - Extremisme - Vluchtelingen (7-606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-606
UBO-Register - Kleine VoG - Ehrenamtliche - Administrative Aufwand UBO-register - kleine vzw's - vrijwilligers - administratieve rompslomp (7-67)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miesen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-67
Universiteiten - Studentengegeven - Privacyschending - Buitenlandse techplatformen - Gebruik - Overheidsdiensten - Incidenten - Cijfers en tendensen (7-1914)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ongena aan de heer De Croo, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1914
Universiteiten en hogescholen - Wetenschappelijke medewerkers - Bursaalstatuut - Fiscale heffing (6-2073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2073
Vakblad "Global Competition Review" - Vergelijking mededingingsautoriteiten - Zwakke score BelgiŽ - Beleid (5-6420)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6420
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10838)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-10838
Verdachte zeeschepen - Uitzetten van het automatic identification system - Terrorisme - Douane - Cijfers (6-2129)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2129
Verdrag betreffende stabiliteit, coŲrdinatie en governance in de Economische en Monetaire Unie (EMU) - Tekortkomingen in de omzetting in Belgische wetgeving - Verslag van de Europese Commissie - Antwoord van BelgiŽ (6-2276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2276
Verenigde Arabische Emiraten - Toevluchtsoord criminele landgenoten en hun crimineel vermogen - Transparantie - Uitleveringsverdrag - Europese zwarte lijst van belastingparadijzen - Overleg met Nederland (7-274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cauter aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-274
Verenigde Arabische Emiraten - Witwas - Financiering terrorisme - Strijd - Financial Action Task Force - Aangescherpte monitoring (7-564)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Cauter aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-564
Verlies van geclassificeerde informatie en persoonsgegevens - Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) - Veiligheid van de Staat - Bescherming van gegevens buiten beveiligde sites - Incidenten - Maatregelen - Aanbevelingen (5-6421)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6421
Verlies van geclassificeerde informatie en persoonsgegevens - Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) - Veiligheid van de Staat - Bescherming van gegevens buiten beveiligde sites - Incidenten - Maatregelen - Aanbevelingen (5-6422)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6422
Verlies van geclassificeerde informatie en persoonsgegevens - Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) - Veiligheid van de Staat - Bescherming van gegevens buiten beveiligde sites - Incidenten - Maatregelen - Aanbevelingen (5-6423)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6423
Virtuele munten - Beleggingen - Nanotec - Piramideverkoop - Economische inspectie - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Gedupeerden - Aantal (6-2126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2126
Virtuele munten - Beleggingen - OneLife - OneCoin - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Aantal - Gedupeerden - Cijfers (6-2135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2135
Voetbalclubs - Witwaspraktijken - Doorlichting - Handhaving in Nederland - Beleid in BelgiŽ - Mogelijke rol van de Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) en van de Cel voor financiŽle informatieverwerking (6-2234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bajart aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2234
Voetbalclubs uit eerste en tweede klasse en de lagere reeksen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Cijfers - Betwistingen - Afbetalingsplan (6-2315)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2315
Voetbalclubs uit eerste en tweede klasse en de lagere reeksen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Cijfers - Betwistingen - Afbetalingsplan (7-176)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-176
Voice over Internet Protocol (VoIP) - Blokkeren door telecommunicatiebedrijven - Innovatie en netneutraliteit (5-2389)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2389
Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Wijziging slechts mogelijk met bijzondere meerderheid - Zie ook doc. 5-1563) (5-1564)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet (5-1466)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo en Bart Tommelein
5-1466/1
p. 1-13 5-1466/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo, Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpťrťe en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1562/1
p. 1-4 5-1562/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet betreffende de kandidaatstelling van een lid van een Gewest- of Gemeenschapsparlement of een Gewest- of Gemeenschapsregering bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging van het Kieswetboek, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen) (5-866)      
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gťrard Deprez
5-866/4
p. 1 5-866/4 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-428)      
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gťrard Deprez
5-428/5
p. 1 5-428/5 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Progressieve herfinanciering ten belope van 461 miljoen euro tegen 2015, ten gunste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie [VGC] en de Franse Gemeenschapscommissie [COCOF], evenals ten gunste van de plaatselijke besturen - Wijziging bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten - Zie ook doc. 5-1569) (5-1568)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Handhaving van de bestaande garanties in de rand- en faciliteitengemeenten - Bijwerking van de "standstill") (5-1566)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de zogenaamde "pacificatiewet" van 9 augustus 1988 en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft ("Vlinderakkoord" - Procedure bij de algemene vergadering van de afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van State indien de Vlaamse regering de benoeming weigert) (5-1565)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft ("Vlinderakkoord" - Oprichting Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - Aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen - Mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken - Overleg tussen de drie gewesten) (5-1567)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo, Philippe Moureaux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpťrťe en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1567/1
p. 1-5 5-1567/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot bestrijding van kiezersbedrog door de invoering van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestparlementen met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement (5-435)      
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gťrard Deprez
5-435/4
p. 1 5-435/4 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ("Vlinderakkoord" - Uitbreiding van de constitutieve autonomie tot de regels betreffende de samenstelling van het Parlement, de plaatsvervangers, het invoeren van een gewestelijke kieskring en de devolutieve werking van de kopstem) (5-1572)      
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gťrard Deprez
5-1572/4
p. 1 5-1572/4 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid ("Vlinderakkoord" - Verkiezingen voor het Waalse Parlement, het Vlaamse Parlement en het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement - Verbod op het cumuleren van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen - Ontslag van rechtswege uit de lopende bij verkiezing verkregen mandaten als effectief lid bij een andere parlementaire assemblee - Verbod op het cumuleren van kandidaturen, op eenzelfde lijst, van een effectieve plaats en een plaats op de lijst van de opvolgers - Wijziging van het Kieswetboek, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen - Zie ook doc 5-1571) (5-1570)      
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gťrard Deprez
5-1570/4
p. 1-39 5-1570/4 p. 1-39 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het promoten en verder uitbouwen van werkvakantie programma's in het buitenland voor jongeren (Werkvakanties in zoveel mogelijk landen - Werk maken van een digitaal informatiepunt voor jongeren) (5-18)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Alexander De Croo
5-18/1
p. 1-8 5-18/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het versterken van de positie van de kmo's bij de aanbesteding van overheidsopdrachten (5-1384)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo en Bart Tommelein
5-1384/1
p. 1-29 5-1384/1 p. 1-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß 1, tweede lid, van de Grondwet (Grondwettelijke basis voor de parlementaire controle op buitenlandse militaire missies) (5-1176)      
  Voorstel van de heer Alexander De Croo en mevrouw Nele Lijnen
5-1176/1
p. 1-4 5-1176/1 p. 1-4 (PDF)
Vrouwen - Participatie aan de tweede en derde pensioenpijler (5-8565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8565
Wateroverlast van juli 2021 - Geleden schade door menselijke ingrepen - Dekking - Rampenfonds - Overleg met de Vlaamse overheid (7-1701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1701
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10754)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-10754
Westoever - Projecten en structuren gefinancierd door de Europese Unie en BelgiŽ - Vernieling door IsraŽl - Stand van zaken (6-903)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-903
Wet van 5 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog - Herziening - Verzoek van de Vereniging van Afkomstigen uit BelgiŽ in IsraŽl (OBI) - Resolutie - Gevolg (5-9993)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-9993
Wetsontwerp betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot (Aanpassing van de bijzondere regels betreffende de berekening van het pensioen - Wanneer het bedrag van het wettelijk pensioen toegekend ten laste van een buitenlandse pensioenregeling vermindert, wordt de aanvulling op het Belgisch pensioen enkel vermeerderd indien deze vermindering het gevolg is van een wijziging van de verzekeringstijdvakken die in aanmerking worden genomen voor de berekening van dit buitenlands pensioen) (5-2862)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 49-51 5-150 p. 49-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij (5-1097)      
  Amendement nr 2 van de heer Alexander De Croo
5-1097/2
p. 3 5-1097/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 6 van de heren FranÁois Bellot en Alexander De Croo
5-1097/2
p. 3-6 5-1097/2 p. 3-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een federaal parlementslid of regeringslid bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging Kieswetboek) (5-864)      
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gťrard Deprez
5-864/4
p. 1 5-864/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor het Federale Parlement (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (5-875)      
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gťrard Deprez
5-875/4
p. 1 5-875/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Europees Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-430)      
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gťrard Deprez
5-430/4
p. 1 5-430/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-431)      
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gťrard Deprez
5-431/4
p. 1 5-431/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoŲpteerd senator bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-429)      
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gťrard Deprez
5-429/4
p. 1 5-429/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 21, 5į, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (Vrijstelling van de eerste schijf van 1250 euro van inkomsten uit obligaties, kasbons en andere effecten uitgegeven ter financiering van de staatsschuld) (5-822)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Alexander De Croo en Bart Tommelein
5-822/1
p. 1-3 5-822/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement en tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement, tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en tot wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap) ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Europese verkiezingen - Zie ook doc. 5-1561 en 5-1562) (5-1560)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (5-234)      
  Verslag van de heer Alexander De Croo en mevrouw Marie Arena
5-234/3
p. 1 5-234/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (5-186)      
  Verslag van de heer Alexander De Croo en mevrouw Marie Arena
5-186/3
p. 1 5-186/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen (Een politicus die zich kandidaat stelt op een lijst, moet ook effectief zijn mandaat opnemen wanneer hij verkozen wordt) (5-512)      
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gťrard Deprez
5-512/5
p. 1 5-512/5 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 38, ß 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de vrijstelling betreft van het voordeel dat voortvloeit uit het privťgebruik van een door de werkgever of vennootschap ter beschikking gestelde mobilofoon (Fiscale vrijstelling voor de werknemer en de bedrijfsleider) (5-1337)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo, Rik Daems en Guido De Padt
5-1337/1
p. 1-3 5-1337/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van het Europese Parlement (5-912)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Alexander De Croo en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-912/1
p. 1-8 5-912/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers (5-891)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Alexander De Croo en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-891/1
p. 1-16 5-891/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestrijding van kiezersbedrog door het invoeren van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement (5-434)      
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gťrard Deprez
5-434/4
p. 1 5-434/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het pensioenkrediet (Omgekeerd woonkrediet - De eigenaar verkoopt zijn woning aan de bank) (5-785)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein en Alexander De Croo
5-785/1
p. 1-23 5-785/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde campagnevormen bij de federale verkiezingen (5-17)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein en Alexander De Croo en mevrouw Nele Lijnen
5-17/1
p. 1-9 5-17/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een patiŽntenfederatie (Vertegenwoordiging van de patiŽnt om klachten te inventariseren en oplossingen voor te stellen) (5-1178)      
  Voorstel van de heer Alexander De Croo
5-1178/1
p. 1-7 5-1178/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen (5-21)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-21/1
p. 1-4 5-21/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude (Samenbrengen in ťťn gegevensbank van de gegevens inzake waterverbruik, elektriciteitsverbruik en ingeschreven voertuigen) (5-20)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein en Alexander De Croo
5-20/1
p. 1-12 5-20/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking (Geldigheidsduur van een wilsverklaring - Persoon die niet meer bij bewustzijn is) (5-24)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein en Alexander De Croo en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-24/1
p. 1-4 5-24/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts (5-22)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-22/1
p. 1-5 5-22/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (5-15)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (5-16)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-1255)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-438)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-439)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel (5-1254)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid ("Vlinderakkoord" - Verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Europese Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Verbod op het cumuleren van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen - Het ontslag van rechtswege uit de lopende bij verkiezing verkregen mandaten als effectief lid bij een andere parlementaire assemblee - Het verbod op het cumuleren van kandidaturen, op eenzelfde lijst, van een effectieve plaats en een plaats op de lijst van de opvolgers - Wijziging van het Kieswetboek, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement - Zie ook doc. 5-1570) (5-1571)      
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gťrard Deprez
5-1571/4
p. 1 5-1571/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen ("Vlinderakkoord" - Verhoging dotatie Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel - Beliris fonds - Oprichting van een begrotingsfonds Taalpremies - Zie ook doc. 5-1568) (5-1569)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts (Oplossen van onzekerheden en tegenstrijdigheden en actualisering van de wet van 2007) (5-827)      
  Voorstel van de heren FranÁois Bellot, Alexander De Croo, Richard Miller en Bart Tommelein
5-827/1
p. 1-30 5-827/1 p. 1-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (5-187)      
  Verslag van de heer Alexander De Croo en mevrouw Marie Arena
5-187/3
p. 1 5-187/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie (5-23)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein en Alexander De Croo en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-23/1
p. 1-6 5-23/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen (5-28)      
  Voorstel van de heer Alexander De Croo en Bart Tommelein
5-28/1
p. 1-7 5-28/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van DE POST en betreffende sommige postdiensten (Schadevergoeding - Fout van de postoperator) (5-1118)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Alexander De Croo
5-1118/1
p. 1-3 5-1118/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de werknemersparticipatie (Aanmoediging in kleine ondernemingen - Winstparticipatie zonder bijgaand investeringsspaarplan : gunstige fiscale en sociale behandeling - Wijziging artikelen 113 en 117 Wet van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - RSZ-bijdrage : wijziging artikel 38 wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers) (5-728)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein en Alexander De Croo
5-728/1
p. 1-4 5-728/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op verzoek van personen gevestigd in de randgemeenten) ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Zie ook doc. 5-1564) (5-1563)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de invoering van een rijverbod als hoofd- en bijkomende straf betreft (5-1396)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Alexander De Croo en Bart Tommelein en mevrouw Martine Taelman
5-1396/1
p. 1-4 5-1396/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale aftrekbaarheid van giften aan instellingen die patiŽnten bijstaan betreft (5-1177)      
  Voorstel van de heer Alexander De Croo
5-1177/1
p. 1-5 5-1177/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende uitgaven voor werken aan woningen en beroepslokalen ter preventie van waterschade (Overstromingen) (5-890)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, FranÁois Bellot en Alexander De Croo
5-890/1
p. 1-3 5-890/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat betreft het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting (Versoepeling van de voorwaarden zodat ondernemingen de vermindering kunnen genieten wanneer alle aandelen, zowel van de onderneming als van de holding, op naam zijn - Familiale holding - Artikel 215 WIB 1992) (5-730)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein en Alexander De Croo
5-730/1
p. 1-4 5-730/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten met betrekking tot de kandidaatstelling van parlements- en regeringsleden bij verkiezingen voor een andere assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994) (5-865)      
  Verslag van de heren Alexander De Croo en Gťrard Deprez
5-865/4
p. 1 5-865/4 p. 1 (PDF)
Woningen in eigendom van rechtspersonen - Verlaging van het belastingtarief (6-2084)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vereeck aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2084
Woonkrediet - Toegang voor armere gezinnen - Sociale opdracht voor de banken (6-2164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2164
Young Innovative Companies - Onderzoeksprogramma's - Fiscale maatregelen - Wetenschappelijk personeel - Wijziging lijst diploma's (5-2945)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2945
Young Innovative Companies - Onderzoeksprogramma's - Fiscale maatregelen - Wetenschappelijk personeel - Wijziging lijst diploma's (5-5126)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-5126
Zelfstandige fysieke personen - Gewestelijke tewerkstellingspremies - Vrijstelling - Onmogelijkheid (6-2043)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mouyard aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2043
Zelfstandige in bijberoep - Pensioenrechten (5-8314)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8314
Ziekenhuizen - Classificatie - Investeringssubsidiesysteem - Eurostat - Standpunt - Overleg - Impact op de Gewesten (7-644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-644
bpost - Werking - Vermindering van kantoren en dienstverlening - Sociale functie van bpost - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen (6-1261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1261
e-commerce - Consumentenrechten - Buitenlandse websites - Klachten (6-242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-242
ęWorldwide surveillance webĽ - Massasurveillance - Big data - Buitenlandse actoren - Privacy - Cijfers en tendensen (7-1641)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Ampe aan de heer De Croo, eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1641
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999