Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2776

van Alexander De Croo (Open Vld) d.d. 15 juli 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Haven van Gent - Treinverbinding - Lijn 204 - Motie Oost-Vlaamse Provincieraad

haveninstallatie
transportinfrastructuur
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
reizigersvervoer

Chronologie

15/7/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2777
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5125

Vraag nr. 5-2776 d.d. 15 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik ontving recentelijk een uitgebreide unaniem goedgekeurde motie van de provincieraad Oost-Vlaanderen dd. 18 mei 2011 waarin een sterk gemotiveerd pleidooi wordt gehouden om de vooropgestelde lijn 204 in de Gentse haven vanwege de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) niet op de lange baan te schuiven zoals naar verluidt het voornemen zou zijn.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister en staatssecretaris:

1) Heeft u kennis genomen van de unaniem goedgekeurde motie van de Oost-Vlaamse provincieraad betreffende het uitbouwen van een treinverbinding voor personen op lijn 204 in de haven te Gent en kan u aangeven hoe u reageert op deze unaniem goedgekeurde motie?

2) Klopt de informatie als zou de vooropgestelde treinverbinding vanwege de NMBS voor personenvervoer op lijn 204 op de lange baan zijn geschoven en kan u uitvoerig toelichten?

3) Bent u er zich van bewust dat, mocht de informatie over het uitstellen van de vooropgestelde lijn 204 correct zijn, de NMBS hiermee ingaat tegen het hele beleidsplan van de provincie wat betreft regionaal vervoer en kan u toelichten hoe men eventueel de NMBS kan overtuigen om terug te komen op het uitstel van dit project? Kan u dit uitvoerig toelichten?

4) Bent u bereid te gaan samenzitten met de provincie, de stad Gent, het havenbedrijf, de NMBS en De Lijn en andere spelers om te werken aan een verbetering van het reizigersvervoer van en naar de Gentse Haven? Zo ja, kan u dit uitvoerig en concreet toelichten? Zo neen, waarom niet?