Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2946

van Alexander De Croo (Open Vld) d.d. 11 augustus 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Regularisatie van buitenlandse roerende inkomsten - Regularisatieheffing - Aanvullende gemeentebelasting - Arrest Dijkman

repatriŽring van kapitaal
buitenlands kapitaal
belasting op inkomsten uit kapitaal
lokale belasting

Chronologie

11/8/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5127

Vraag nr. 5-2946 d.d. 11 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het contactpunt regularisaties heeft de recente rechtspraak van het Europees Hof van justitie (Europees Hof van justitie, 1 juli 2010, nr. C-223/09 inzake Dijkman) inzake de aanvullende gemeentebelastingen op roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong die zonder tussenkomst van een Belgische tussenpersoon worden geÔnd, geen invloed op de belasting die bij de regularisatie van buitenlandse roerende inkomsten verschuldigd is. Bijgevolg blijft het contactpunt aanvullende gemeentebelasting heffen. Deze houding wordt betwist in de rechtsleer en negeert het desbetreffende arrest.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Kan hij toelichten hoe het verschil in behandeling dat in het arrest Dijkman veroordeeld werd zal worden weggewerkt en of hij hieromtrent reeds stappen heeft genomen?

2) Kan hij toelichten welke volgens hem de impact is van het arrest Dijkman op de belasting die bij de regularisatie van buitenlandse roerende inkomsten verschuldigd is en dan meer bepaald het al of niet heffen van de aanvullende gemeentebelasting bij de regularisatie van buitenlandse roerende inkomsten? Kan hij dit uitvoerig toelichten?