Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-450

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 2 april 2020

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)

ministerie
overheidsadministratie
epidemie
infectieziekte
absenteÔsme

Chronologie

2/4/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020)
5/5/2020Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460

Vraag nr. 7-450 d.d. 2 april 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Werk is een transversale aangelegenheid.

Als gevolg van de coronacrisis is er in vele bedrijven en administraties een uitval van personeelsleden waar te nemen.

Kan de geachte minister mij voor de federale overheidsdiensten (FOD) en programmatorische federale overheidsdiensten (POD) die onder zijn bevoegdheid vallen, meedelen hoeveel personeelsleden eind maart 2020 reeds waren uitgevallen ten gevolge van een besmetting met het coronavirus?

Antwoord ontvangen op 5 mei 2020 :

Op 31 maart 2020 had de federale overheidsdienst (FOD) Financiën 22 collega's die positief waren bevonden voor het coronavirus en 212 collega's vermoedelijk besmet (bekende situatie op 1 april 2020).

Deze cijfers zijn afkomstig van rapporten die intern zijn geregistreerd op basis van spontane verklaringen van afdelingshoofden of zelf getroffen collega's en zijn niet officieel gevalideerd door een medische autoriteit zoals Medex of andere.