Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-340

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 31 januari 2020

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Rode diesel - Gebruik - Controle

motorbrandstof
gasolie
fraude
officiŽle statistiek

Chronologie

31/1/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2020)
2/3/2020Antwoord

Vraag nr. 7-340 d.d. 31 januari 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Milieu is een gedeelde bevoegdheid. Er is een grote impact van de uitstoot van wagens (op basis van de gebruikte brandstof) op het milieu.

Rode diesel is vrijgesteld van accijnzen. De kostprijs is bijgevolg lager dan gewone diesel. De brandstof is enkel bedoeld voor tractoren en machines. Gewezen minister van FinanciŽn Johan Van Overtveldt besliste eind 2018 om de controles op voertuigen en tankstations op te voeren.

Daarom volgende vragen:

1) Hoeveel chauffeurs werden in 2019 betrapt op het gebruik van rode diesel? Graag kreeg ik vergelijkbare cijfers voor de afgelopen vijf jaar, per jaar.

2) Hoeveel tankstations werden in 2019 betrapt op het verhandelen van rode diesel aan chauffeurs? Graag kreeg ik vergelijkbare cijfers voor de afgelopen vijf jaar, per jaar.

3) Hoe evalueert de geachte minister deze cijfers in het licht van de aankondiging van minister Van Overtveldt om de controles op voertuigen en tankstations op het gebruik van rode diesel op te voeren?

4) Zijn controles op voertuigen en tankstations op het gebruik van rode diesel voor hem een prioriteit? Zo niet, waarom? Zo ja, hoe zal zich dat concreet vertalen?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2020 :

Mag ik u eraan herinneren dat rode diesel niet uitsluitend voor tractoren en machines wordt gebruikt, maar eveneens voor verwarming.

1) Het aantal vastgestelde overtredingen met betrekking tot het frauduleus gebruik van rode gasolie bedraagt:

Voertuigen

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal vaststellingen van overtredingen

879

655

1 209

1 090

1 526

2) Het aantal vastgestelde overtredingen inzake tankstations bedraagt:

Tankstation

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal vaststellingen van overtredingen

16

4

6

7

12

3) Ondanks een lichte daling van het aantal controles als gevolg van een daling van het aantal personeelsleden, is het aantal vastgestelde overtredingen toegenomen. Dit is te danken aan een grotere waakzaamheid van de controleurs en een toename van het nemen van monsters voor analyse, zelfs in geval van lichte twijfel.

4) De controle op het gebruik van rode diesel bij voertuigen en in tankstations vormen het voorwerp van een bijzondere opvolging aan de hand van in het nationale operationele plan opgenomen key performance indicatoren (KPI's). Daarnaast wordt nu bij elke controle op het gebruik van eventuele frauduleuze diesel (al dan niet zichtbaar) een monster genomen en opgestuurd naar het laboratorium van de algemene administratie van de Douane en Accijnzen.