Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8314

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 26 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Zelfstandige in bijberoep - Pensioenrechten

zelfstandig beroep
officiŽle statistiek
dubbel beroep
pensioenregeling

Chronologie

26/2/2013 Verzending vraag
28/5/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8314 d.d. 26 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In april 2012 werd nog bericht dat bijna 220 000 mensen werken als zelfstandige in bijberoep, wat op dat moment een stijging van 3†% betekende tegenover 2010. Dit terwijl het aantal zelfstandigen in hoofdberoep slechts met 0,8†% steeg in diezelfde periode.

Het mag duidelijk zijn dat steeds meer mensen kiezen om aan de slag te gaan als zelfstandige in bijberoep. Deze categorie van economische activiteit wint elk jaar aan belang en wordt een steeds belangrijker deel van onze economie. Een mogelijke verklaring voor de groei is de financiŽle crisis die nog steeds heerst, en die ervoor zorgt dat mensen als zelfstandige in bijberoep aan de slag gaan om extra te verdienen.

Zoals bij wet bepaald, gelden er aparte regels voor zelfstandigen in bijberoep wat betreft sociale bijdragen. Voor de onderstaande beschrijving baseer ik mij op de categorieŽn beschreven zoals op http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/nl/specifieke_info/zelfstandigen/bijdragen-2012.pdf

Als een zelfstandige in bijberoep een jaarinkomen heeft lager dan 1 393,70 euro, betaalt deze zelfstandige geen sociale bijdragen. Uiteraard worden er in dat geval geen pensioenrechten opgebouwd.

Als het jaarinkomen hoger is dan 1 393,70 euro, betaalt de zelfstandige in bijberoep sociale bijdragen a rato van circa 21 % op het jaarinkomen. Als deze bijdragen lager zijn dan 692,86 euro per kwartaal (dit is de minimumbijdrage voor zelfstandigen in hoofdberoep), worden er evenmin pensioenrechten opgebouwd.

Als deze bijdragen gelijk zijn aan of groter dan 692,86 euro, met andere woorden, als de zelfstandige in bijberoep minstens even veel bijdraagt als een zelfstandige in hoofdberoep, bouwt de zelfstandige in bijberoep wťl pensioenrechten op.

Graag had ik dan ook een gedetailleerd antwoord ontvangen op volgende vragen:

1) Hoeveel zelfstandigen in bijberoep zijn er in 2011 en 2012 bijgekomen die pensioenrechten hebben opgebouwd?

2) Hoeveel zelfstandigen in bijberoep in totaal hebben op dit moment pensioenrechten uitgebouwd (hoe miniem ook)?

3) Voor hoeveel gepensioneerden bestaat op dit moment minstens een deel van hun pensioen door hun activiteiten als zelfstandigen in bijberoep?

Antwoord ontvangen op 28 mei 2013 :

In antwoord op haar vragen heb ik de eer om het geachte lid het volgende mee te delen :

Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de minister van Zelfstandigen.