Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7151

van Alexander De Croo (Open Vld) d.d. 10 oktober 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Pensioenfondsen - Vastgoedportefeuille - Infrastructuurprojecten - Inflatiecompensatie - Publiek-private samenwerkingsprojecten - Stand van zaken - Beleid

aanvullend pensioen
publiek-private samenwerking
economische infrastructuur
investering

Chronologie

10/10/2012 Verzending vraag
9/11/2012 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7152

Vraag nr. 5-7151 d.d. 10 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Europese pensioenfondsen tonen steeds meer interesse voor infrastructuurfondsen. De pensioenfondsen gebruiken infrastructuur om hun vastgoedportefeuille te diversifiŽren. Nederlandse Pensioenfondsen gaan aldaar voor het eerst meebetalen aan de aanleg van een weg. De twee grootste fondsen van Nederland, ABP en Zorg en Welzijn, trekken 130 miljoen euro uit voor de verbreding van de N33 tussen Assen en Zuidbroek.

Het succes van deze formule ligt in de inflatiecompensatie. De Nederlandse overheid heeft de fondsen weten over te halen door ze een inflatiecompensatie te bieden op hun leningen. In ruil daarvoor hoeft de schatkist minder rente te betalen. Dit soort constructies is aantrekkelijk voor fondsen omdat ze meer zekerheid bieden.

De jongste tijd zijn er geluiden dat pensioenfondsen meer moeten investeren in Nederland, bijvoorbeeld via Nederlandse hypotheken. Nu gaat een overgroot deel van de 850 miljard euro die zij in beheer hebben, naar het buitenland.

Het inzetten van de gelden uit de pensioenfondsen in de eigen economie is een win-winoperatie. Heel wat Belgen hebben immers naast hun wettelijk ook een aanvullend pensioen voor een pensioenfonds. Die pensioenfondsen beleggen het opgespaarde geld en die opbrengst was vorig jaar laag: -0,32 procent. Inflatiecompensatie biedt zekerheid voor de spaarder en het levert middelen op voor infrastructuurwerken door de overheid tegen een redelijke vergoeding.

Het is nefast en niet wenselijk om pensioenfondsen te verplichten in onze infrastructuur te beleggen, maar men kan ze wel hiertoe verleiden. Een eerste vereiste voor de investeringen is dat ze voldoende moeten renderen. Pensioenfondsen zullen alleen deelnemen in PPS-projecten, op voorwaarde dat de rendementen op lange termijn aantrekkelijk zijn.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Kan u respectievelijk voor de laatste drie jaren een overzicht geven van de infrastructuurprojecten vanuit de federale regering waarin pensioenfondsen mee participeren? Kan u deze cijfers toelichten naar bedragen en projecten toe?

2) Hoe wil u concreet bewerkstelligen dat onze pensioenfondsen (meer) participeren in publiek-private samenwerkingsprojecten die uitgaan vanuit de overheid? Kan u concreet toelichten?

3) Hoe staat u ten opzichte van het Nederlandse initiatief om pensioenfondsen meer beleggingszekerheid te geven door een inflatiecompensatie te bieden op hun leningen in ruil voor minder rente? Bent u voorstander en zo ja, wat zijn de voor- en nadelen? Bent u tegen, welke alternatieven schuift u naar voren om pensioenfondsen warm te maken voor infrastructuurprojecten?