Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-647

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 22 september 2020

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Douane - Arrestatietechnieken - Knieklemtechniek - Gebruik

douane
beroep in het douanewezen
arrestatie

Chronologie

22/9/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020)
1/10/2020Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 7-716

Vraag nr. 7-647 d.d. 22 september 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wapenexport is een gewestbevoegdheid en wordt gecontroleerd door de douane, zodat er een transversale insteek is.

De affaire Floyd heeft gezorgd voor heel wat kritiek op de arrestatietechnieken van de politiediensten. De oude legertechniek waarbij de nekklem wordt toegepast en waarbij de politieagent zijn knie in de nek of op het hoofd van de arrestant plaatst, wordt gecontesteerd. Nochtans wordt deze techniek nog steeds aangeleerd aan nieuwe rekruten bij de douane.

Kan de geachte minister mij meedelen in hoeverre hier verandering in komt of wordt de oude knieklemtechniek als arrestatietechniek verder aangeleerd aan het nieuwe douanepersoneel?