Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-675

van Latifa Gahouchi (PS) d.d. 22 september 2020

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

SomaliŽ - Kindhuwelijken - Bestrijding - voorstel van Somalische wet tot legalisatie van kindhuwelijken - Somalische organisaties voor de bescherming van de rechten van vrouwen en kinderen - Steun van BelgiŽ

SomaliŽ
gearrangeerd huwelijk
rechten van de vrouw
rechten van het kind
bilaterale betrekking
positie van de vrouw

Chronologie

22/9/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020)
1/10/2020Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 7-802

Vraag nr. 7-675 d.d. 22 september 2020 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een kindhuwelijk, dat is elk huwelijk waar ťťn van de echtgenoten minder dan 18 jaar oud is, is een schending van de mensenrechten. Het bedreigt een goede overgang van meisjes naar de volwassen leeftijd omdat het kan leiden tot een vroegtijdige zwangerschap, tot sociaal isolement, tot schoolverlaten zonder diploma, tot een verminderd socio-economisch perspectief en een verhoogd risico op partnergeweld. Vaak worden adolescenten uitgehuwelijkt aan oudere mannen, wat leidt tot een onevenwicht in de machtsverhoudingen, wat nog sterker de autonomie van de meisjes inperkt en nog grotere risico's op seksueel geweld en seksueel overdraagbare ziektes met zich meebrengt.

Op wereldvlak werd enige vooruitgang geboekt in de strijd tegen kindhuwelijken en aan die praktijk moet een einde gesteld worden als men de duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 5.3 wil realiseren die alle schadelijke praktijken de wereld uit wil helpen. De internationale media maken gewag van onrustwekkende ontwikkelingen in SomaliŽ, waar men met een recent wetsvoorstel kindhuwelijken wil legaliseren vanaf de minimumleeftijd van het begin van de puberteit. Kinderen zouden aldus vanaf de leeftijd van tien jaar uitgehuwelijkt kunnen worden (zie https://www.reuters.com/article/us somalia child marriage/uproar after somali lawmaker presents bill to legalise child marriage idUSKBN25G0VK).

Volgens cijfers van Unicef (United Nations International Childrens Fund) zijn in SomaliŽ 45% van de meisjes voor hun achttiende gehuwd en 8% voor hun vijftiende. Zo is SomaliŽ een van de tien landen met het hoogste aantal kindhuwelijken ter wereld. De percentages zijn er tweemaal hoger dan het wereldgemiddelde van 21% bij meisjes onder achttien en van 5% bij meisjes onder vijftien (zie https://data.unicef.org/topic/gender/harmful practices and intimate partner violence/).

Ontwikkelingssamenwerking is een materie die zich op een kruispunt bevindt van federale bevoegdheden en bevoegdheden van de deelstaten (onderwijs, preventieve gezondheidszorg, enz.), en daarom is deze vraag hier op haar plaats.

Sinds 2012 bepaalt een amendement in de Somalische Grondwet dat het verboden is te huwen voor de leeftijd van achttien jaar. SomaliŽ heeft zich internationaal geŽngageerd om een eind te stellen aan kind -, vroege en gedwongen huwelijken tegen 2030. Het land heeft in 2015 ook het internationale Kinderrechtenverdrag geratificeerd en ondertekende het Afrikaans Handvest inzake de rechten en het welzijn van het kind, dat in artikel 21 een verbod op kindhuwelijken inhoudt, evenals het Protocol bij het Afrikaans Handvest over mensen- en volkenrechten over de rechten van de vrouw in Afrika dat in artikel 6 het huwen onder achttien jaar verbiedt. Tijdens het universeel periodiek onderzoek inzake mensenrechten door de VN van 2016 stemde SomaliŽ er zelfs mee in om de schendingen van de mensenrechten ten aanzien van vrouwen en meisjes te onderzoeken, ook wat de kindhuwelijken betreft (zie https://www.girlsnotbrides.org/child marriage/somalia/).

In SomaliŽ is er evenwel sprake van enige politieke instabiliteit en van grote druk vanwege conservatieve krachten, wat geen goede garantie is voor het in stand houden van de huidige wetgeving. Gelet op de belangrijke rol van BelgiŽ inzake vrouwen- en kinderrechten en gelet op de resolutie over de strijd tegen gedwongen kinderhuwelijken waar ook ter wereld, inzonderheid in de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking van 5 maart 2015 (stuk Kamer, nr. 54 0630/006), wil ik u twee vragen stellen:

1) Welke inspanningen zal BelgiŽ doen om deze recente tendens aan te kaarten binnen de bilaterale betrekkingen met SomaliŽ?

2) Op welke wijze zal BelgiŽ organisaties voor de bescherming van vrouwen- en kinderrechten in SomaliŽ, die ijveren voor de toepassing en het behoud van de huidige wetgeving, steunen?