Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-764

van Alexander De Croo (Open Vld) d.d. 28 december 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid

Europese fiscale samenwerking
spaartegoed
richtlijn (EU)
belasting op inkomsten uit kapitaal
belastingharmonisatie

Chronologie

28/12/2010 Verzending vraag
18/3/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-764 d.d. 28 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar de schriftelijke vraag nr. 3-5870 (Vragen en antwoorden nr. 3-90, blz. 10 455) van voormalig senator Anseeuw alsook naar een eerdere schriftelijke vraag van voormalig senator Paul Wille (vraag nr. 4-916) hieromtrent.

Om de rentebetalingen die een inwoner van een Lidstaat van de Europese Unie (EU) ontvangt in een andere lidstaat, niet onbelast te laten, wisselen tweeŽntwintig lidstaten van de Europese Unie sinds 1 juli 2005 informatie uit over die betalingen. Drie andere lidstaten ( BelgiŽ, Luxemburg en Oostenrijk) kiezen voor een onmiddellijke heffing op het spaargeld van buitenlanders, de zogenaamde woonstaatheffing. Zij wisselen nog geen informatie uit met de woonstaat over de begunstigde van een rente-inkomen. De woonstaatheffing houdt in dat anoniem 75 procent van de opbrengsten van de heffing doorgestort worden aan de woonstaat.

Ook de afhankelijke of geassocieerde gebieden van de lidstaten (Anguila, Cayman Islands, Montserrat, Aruba, Jersey, Guernesey, Isle of Man, Maagdeneilanden, Nederlandse Antillen en Turkse en Caicos-eilanden) wisselen informatie uit of houden een bronheffing in. Speciale afspraken omtrent gelijksoortige maatregelen zijn ook gemaakt tussen de Europese Unie en Zwitserland, Andorra, Monaco, Liechtenstein en San Marino.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel inkomsten werden er voor 2009 doorgestort aan BelgiŽ, tengevolge de bronheffing in landen van de Europese Unie (EU), afhankelijke of geassocieerde gebieden en de landen waarmee een akkoord werd gesloten (onder meer Zwitserland, Andorra, Ö ) en die niet opteren voor de informatie-uitwisseling? Kan de minister de inkomsten tevens weergeven per land waar de bronheffing vandaan komt?

2. Welk bedrag was vooropgesteld voor het jaar 2009 in zijn geheel in het kader van de zogenaamde "woonstaatheffing" en werd dit bedrag gehaald? Zo neen, waarom niet?

3. Welk bedrag is vooropgesteld voor het jaar 2010 in zijn geheel in het kader van de zogenaamde "woonstaatheffing"?

4. Graag kreeg ik een gedetailleerd overzicht van het aantal rekeninghouders en/of het aantal rekeningen van particulieren die ten gevolge van de informatie-uitwisseling welke uit de spaarrichtlijn voortvloeit, aan BelgiŽ werden doorgegeven door andere landen en dit vanaf juli 2005.

5. Kan hij gedetailleerde cijfers geven wat betreft het aantal rekeninghouders uit BelgiŽ voor elk land dat geopteerd heeft voor de informatie-uitwisseling en dit inclusief Zwitserland, Andorra, Liechtenstein en de afhankelijke en geassocieerde landen? Hoeveel van deze rekeningen waren bij de fiscus reeds bekend en dit voor elk land?

6. Meent hij dat de spaarrichtlijn effectief werkt wat betreft de niet-EU landen die een verdrag hebben gesloten met de EU om een woonstaatheffing in te houden en door te storten? Kunt hij zijn standpunt uitvoerig toelichten en aangeven welke eventuele nieuwe maatregelen u voorstaat?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2011 :

1-3. De bedragen die in het kader van de Europese Spaarrichtlijn door de Lidstaten van de Europese Unie evenals door derdelanden aan België werden gestort gedurende het jaar 2010, zijn opgenomen in de onderhavige tabel.

Voor het begrotingsjaar 2010 beloopt de totale ontvangst ter zake 49,3 miljoen euro. In de aangepaste begroting voor 2010 was evenwel nog een ontvangst voorzien van 83,5 miljoen euro (Zie aangepaste begroting, Algemene Toelichting, tabel VI a « Totale ontvangsten », DOC 52 2532/001, pagina 124).

De financieel-economische crisis evenals de ermee gepaard gaande dalende rentevoeten verklaren de substantiële minderwaarden. Die minderwaarden blijken trouwens niet enkel uit de bovenvermelde betalingen. Ook de binnenlandse opbrengst van de roerende voorheffing heeft in 2009 rake klappen gekregen.

In dat perspectief is voor het begrotingsjaar 2011 (inkomstenjaar 2010) voorzichtigheidshalve met een ontvangst van slechts 50 miljoen euro gerekend.

Aperçu des recettes en matière de prélèvement pour l'Etat de résidence pour

les revenus de l'année 2009 (exercice d'imposition 2009) - Attribution en 2010

Overzicht van de ontvangsten inzake woonstaatheffing voor het

inkomstenjaar 2009 (aanslagjaar 2009) - Toekenning in 2010

Pays

Land

Montant - Bedrag

Suisse

Zwitserland

12 262 455,63 €

Guernesey

Guernsey

2 296,73 €

Monaco

Monaco

430 409,00 €

Jersey

Jersey

164 016,94 €

Liechtenstein

Liechtenstein

70 163,20 €

Andorre

Andorra

22 941,51 €

Luxembourg

Luxemburg

36 193 151,89 €

Autriche

Oostenrijk

194 068,75 €

Saint-Marin

San Marino

1 087,16 €

Recette totale

Totale ontvangst

49 340 590,81 €

4.-5. De onderstaande tabel biedt een overzicht van het aantal inlichtingen dat België heeft ontvangen in het kader van de uitwisseling van gegevens voorzien door de Europese Spaarrichtlijn en dit voor de inkomstenjaren 2006 tot 2009. Tevens is een opsplitsing gemaakt van deze gegevens naar land van herkomst.

De administratie beschikt evenwel noch over statistieken met betrekking tot het aantal betrokken belastingplichtigen noch over het aantal bij de administratie reeds gekende rekeningen.

Land

Inkomstenjaar


2006

2007

2008

2009

Bulgarije

0

274

431

575

Cyprus

210

141

161

171

Tsjechische Republiek

290

721

354

397

Duitsland

34.87

29 921

43 219

25 283

Denemarken

3 653

5 192

4 189

3 542

Estland

49

88

112

142

Spanje

20 479

16 652

17 921

18 153

Finland

202

97

129

182

Frankrijk

43 247

47 501

51 535

51 206

Verenigd Koninkrijk

13 992

11 738

35 303

13 872

Griekenland

285

82

753

559

Hongarije

768

751

1 108

1 594

Ierland

937

1 250

881

1 059

Italië

14 727

15 356

16 980

15 059

Letland

40

103

170

60

Litouwen

38

62

77

47

Luxemburg

2 804

3 186

3 572

3 624

Malta

92

58

169

175

Nederland

82 177

89 702

92 202

93 990

Polen

695

553

148

443

Portugal

48

192

318

559

Roemenië

0

826

552

851

Zweden

1 459

1 894

2 134

1 147

Slovenië

178

104

108

75

Slowakije

183

221

133

98

Jersey

370

506

0

415

Guernsey

150

133

0

0

Kaaimaneilanden

31

2

0

0

Aruba

4

3

7

4

Nederlandse Antillen

0

1

0

0

Eiland Man

0

260

0

355

Liechtenstein

1

0

0

1

Monaco

12

17

15

13

Zwitserland

464

608

662

687

TOTALEN

222 459

228.2

273 343

234 338

6. De medewerking van de Staten en betrokken grondgebieden in toepassing van de Richtlijn 2003/48/EG, die geen lid zijn van de Europese unie lijkt in het algemeen tamelijk bevredigend te zijn.

Bij wijze van voorbeeld kunnen twee positieve ontwikkelingen vermeld worden :

1) Zwitserland heeft vrijwillig ingestemd met het gestandaardiseerde systeem van uitwisseling van inlichtingen (Fisc153) dat destijds werd uitgevaardigd door de Europese Commissie, in samenwerking met de 27 Lidstaten van de Europese Unie (EU) ;

2) De fiscale autoriteiten van de Nederlandse Antillen en Aruba hebben beroep gedaan op de medewerking van hun Nederlandse collega’s opdat deze laatsten zich zouden belasten met hun uitwisseling van inlichtingen in het standaardformaat van de EU