S. 5-20 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude
Bart Tommelein    Alexander De Croo   

sociale zekerheid
zwartwerk
elektrische energie
sociale uitkering
ongehuwd samenleven
registratie van een voertuig
gegevensbank
waterverbruik
fraude
energieverbruik
waterbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-20/1 5-20/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/8/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/8/2010   Indiening Doc. 5-20/1 5-20/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd